<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 TRANSITIONAL//EN">
<HTML>
<HEAD>
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=UTF-8">
  <META NAME="GENERATOR" CONTENT="GtkHTML/3.26.0">
</HEAD>
<BODY>
Ep gent,<BR>
<BR>
Aquesta &#233;s l'actualitzaci&#243; de la traducci&#243; al gbrainy 1.2 catal&#224;.<BR>
<BR>
El diff no aporta massa perqu&#232; hi ha molts canvis.<BR>
<BR>
Aquesta versi&#243; inclou analogies verbals que s&#243;n especialment dif&#237;cils de traduir. He fet algunes recomanacions [1] pels traductors.<BR>
<BR>
Si alg&#250; vol fer un comentari fins l'1 de novembre hi ha temps que tanco la versi&#243; 1.0.<BR>
<BR>
Atentament,<BR>
<BR>
Jordi,<BR>
<BR>
[1] <A HREF="http://live.gnome.org/gbrainy/Localizing">http://live.gnome.org/gbrainy/Localizing</A><BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
</BODY>
</HTML>