He detectat una petita errada a la primera cadena traduïda (gnome-terminal):<br><br>(...) ació especial «current» vol dir que ***mostre*** la codificació de (...)<br><br>mostre &gt; mostra<br><br>Això és tot<br><br clear="all">

--<br>Salutacions,<br>     David Aguilera<br>
<br><br><div class="gmail_quote">2009/4/26 Gil Forcada <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">

Aplicat tot tant a master com a gnome-2-26 els que en tenen.<br>
- gnome-terminal<br>
- gnome-settings-daemon<br>
- gnome-screensaver<br>
- gnome-power-manager<br>
- gnome-panel<br>
- gnome-applets<br>
- glib<br>
<br>
Salut!<br>
<br>
El dj 23 de 04 de 2009 a les 15:25 +0200, en/na Jordi Mas va escriure:<br>
<div><div></div><div class="h5">&gt; Hola Gil,<br>
&gt;<br>
&gt; Aquí hi ha algunes errades més.<br>
&gt;<br>
&gt; Gil, pots si us plau aplicar tu els canvis. Això farà que hi hagi un<br>
&gt; segon criteri sobre el meu també. No tinc massa temps, o sigui que<br>
&gt; preferia no tenir que fer jo els commits.<br>
&gt;<br>
&gt; *** gnome-terminal<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:1<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu.<br>
&gt; This &quot;<br>
&gt; &quot;is a list of encodings to appear there. The special encoding name<br>
&gt; \&quot;current&quot;<br>
&gt; &quot;\&quot; means to display the encoding of the current locale.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Es presenta un subconjunt de codificacions possibles al submenú &quot;<br>
&gt; &quot;Codificacions. Aquesta és una llista de codificacions que aparèixen<br>
&gt; allí. El &quot;<br>
&gt; &quot;nom de codificació especial «current» vol dir que mostre la codificació<br>
&gt; del &quot;<br>
&gt; &quot;locale actual.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; aparèixen  -&gt; apareixen<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:45<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Keyboard shortcut key for copying selected text to the clipboard.<br>
&gt; Expressed &quot;<br>
&gt; &quot;as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set<br>
&gt; the &quot;<br>
&gt; &quot;option to the special string \&quot;disabled\&quot;, then there will be no keyboard &quot;<br>
&gt; &quot;shortcut for this action.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Tecla acceleradora per a copiar el text seleccionat al portaretalls. &quot;<br>
&gt; &quot;S&#39;expressa com una cadena en el mateix format que l&#39;utilitzat als<br>
&gt; fitxers de &quot;<br>
&gt; &quot;recursos de GTK+. Si establiu l&#39;opció a la cadena especial «disabled»,<br>
&gt; no hi &quot;<br>
&gt; &quot;haurà cap assignació de tecla per a aquesta acció.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; portaretalls -&gt; porta-retalls<br>
&gt;<br>
&gt; *** gnome-settings-daemon<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:21<br>
&gt; msgid &quot;Home folder&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;Carpeta personl&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:8<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are:<br>
&gt; \&quot;none&quot;<br>
&gt; &quot;\&quot; for no hinting, \&quot;slight\&quot; for basic, \&quot;medium\&quot; for moderate, and<br>
&gt; \&quot;full&quot;<br>
&gt; &quot;\&quot; for maximum hinting (may cause distortion of letter forms).&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;El tipus de contorn que s&#39;utilitzarà per a mostrar els tipus de lletra.<br>
&gt; Els &quot;<br>
&gt; &quot;valors possibles són: «none» (cap) cap contorn, «slight» (lleu) contorn<br>
&gt; petit, &quot;<br>
&gt; &quot;«medium» (mitjà) contorn moderat i «full» (complet) màxim contorn (pot<br>
&gt; produïr &quot;<br>
&gt; &quot;distorsió en les formes de les lletres).&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; produïr  -&gt; produir<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:33<br>
&gt; msgid &quot;Set to True to enable the plugin to manage multimedia keys settings.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Establiu-ho a «True» (cert) per a habilitar el connector per a<br>
&gt; gestionar els &quot;<br>
&gt; &quot;paràmetes de les tecles multimèdia.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; paràmetes  -&gt; paràmetres<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; *** gnome-screensaver<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:27<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It&#39;s &quot;<br>
&gt; &quot;ignored when \&quot;mode\&quot; key is \&quot;blank-only\&quot;, should provide the theme<br>
&gt; name &quot;<br>
&gt; &quot;when \&quot;mode\&quot; is \&quot;single\&quot;, and should provide a list of themes when<br>
&gt; \&quot;mode&quot;<br>
&gt; &quot;\&quot; is \&quot;random\&quot;.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Aquesta clau especifica la llista de temes a utilitzar per l&#39;estalvi de &quot;<br>
&gt; &quot;pantalla. S&#39;ignora sin la clau «mode» és «blank-only», hauria de tenir<br>
&gt; el nom &quot;<br>
&gt; &quot;del tema quan «mode» és «single», i hauria de tenir una llista de temes<br>
&gt; quan &quot;<br>
&gt; &quot;«mode» és «random».&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; sin -&gt; si<br>
&gt;<br>
&gt; *** gnome-power-manager<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122<br>
&gt; msgid &quot;Use gnome-screensaver lock setting&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;Utilitza les opcions de blocatge de l&#39;estalvi de pantall del GNOME&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; pantall = pantalla<br>
&gt;<br>
&gt; *** gnome-panel<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1932<br>
&gt; msgid &quot;Could not display run dialog&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;No s&#39;ha pogut mostrar el diàleg d&#39;execucuió&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; execucuió -&gt; execució<br>
&gt;<br>
&gt; *** gnome-applets<br>
&gt;<br>
&gt; En aquest fitxer hi ha un munt de mots &quot;nordamericà&quot; que caldria canviar<br>
&gt; a &quot;nord-americà&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:14<br>
&gt; ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:17<br>
&gt; msgid &quot;Control+Shift changes layout.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;La convinació de tecles Control+Majúscules canvia la disposició de teclat.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; convinació -&gt; combinació<br>
&gt;<br>
&gt; (caldria fer un blame a veure qui fa fer aquesta!!!)<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:1<br>
&gt; msgid &quot;Applet refresh rate in milliseconds&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;Interval de refresc de la miniaplicació en milisegons&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; milisegons -&gt; mil·lisegons<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../mixer/applet.c:543<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;You can remove the volume control from the panel by right-clicking the &quot;<br>
&gt; &quot;speaker icon on the panel and selecting \&quot;Remove From Panel\&quot; from the<br>
&gt; menu.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Podeu suprimir el control del volum del quadre fent clic a l&#39;icona de &quot;<br>
&gt; &quot;l&#39;altaveu en el quadre i seleccionant «Suprimeix del quadre» des del menú.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; l&#39;icona = la icona<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:10<br>
&gt; msgid &quot;Default height for new sticky notes in pixels.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;Alçada predeterminada en píxes per a notes adhesives noves.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; píxes -&gt; píxels<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:376<br>
&gt; #, c-format<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Error while spawning nautilus:\n&quot;<br>
&gt; &quot;%s&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;S&#39;ha produït un error en llançar el nautilis:\n&quot;<br>
&gt; &quot;%s&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; nautilis -&gt; nautilus<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:427<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;A GNOME trash bin that lives in your panel. You can use it to view the<br>
&gt; trash &quot;<br>
&gt; &quot;or drag and drop items into the trash.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;El cubell de la paperera per al quadre del GNOME. Podeu utilitzar-lo per &quot;<br>
&gt; &quot;veure la paperera i arrosegar-hi elements.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; arrosegar -&gt; arrossegar<br>
&gt;<br>
&gt; *** glib.master<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../glib/gregex.c:258<br>
&gt; msgid &quot;(?R or (?[+-]digits must be followed by )&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;«(?R» o «(?[+-]digits» han d&#39;anar seguits per «)»&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; digits -&gt; dígits<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; # Gnome_2.26_Desktop [glib.master.ca.po]<br>
&gt; #: ../glib/gregex.c:300<br>
&gt; msgid &quot;recursive call could loop indefinitely&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;la crida recursiva podria buclar-se indefinidament&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; buclar-se? Potser millor &quot;entrar en bucle&quot;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../gio/gdesktopappinfo.c:709<br>
&gt; msgid &quot;Desktop file didn&#39;t specify Exec field&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;El fitxer d&#39;escriptori no especificava el camp d&#39;execucció&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; execucció -&gt; execució<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../gio/gcontenttype.c:181<br>
&gt; #, c-format<br>
&gt; msgid &quot;%s filetype&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;tipus de tixer %s&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; tixer  -&gt; fitxer<br>
&gt;<br>
&gt; Atentament,<br>
&gt;<br>
&gt; Jordi,<br>
</div></div>&gt; _______________________________________________<br>
&gt; GNOME mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
&gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
--<br>
gil forcada<br>
<br>
[ca] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>
[en] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>
bloc: <a href="http://gil.badall.net" target="_blank">http://gil.badall.net</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
</blockquote></div><br>