Hola,<br><br>La cadena del gedit źUser name╗ estÓ tradu´da com a źNom del fitxer╗ enlloc de źNom d&#39;usuari╗.<br>A veure si alg˙ ho pot arreglar.<br><br>Salut,<br>Joan<br>