Em deixava comentar algunes coses que s&#39;haurien de corregir del Dasher:<br><br>_Edita el tipus de lletra → Tipus de lletra de l&#39;_editor<br>mode menú → mode de menú<br>Mode del control → Mode de control<br>&lt;b&gt;Mode de brúixola&lt;/b&gt; → s&#39;ha de treure &lt;b&gt; i &lt;/b&gt;<br>
<br><br><br><br><div class="gmail_quote">El 3 / novembre / 2008 23:39, Joan <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jodufi@gmail.com">jodufi@gmail.com</a>&gt;</span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Hola,<br><br>Us envio la traducció del pitjor mòdul de documentació del GNOME (en termes de qualitat).<br>Com pot ser que a una documentació hi surti:<br>«... and the `Dasher font&#39;, I think. (I forget the exact menu names in Dasher version 3, sorry.)» ??????<br>

A més de no seguir cap regla d&#39;estil i no respectar cap nom dels que apareix a l&#39;aplicació.<br><br>Per tant m&#39;he pres alguna petita llibertat en fer la traducció.<br><br>Per a continuar, agafaré la documentació de l&#39;Ekiga :)<br>

<br>Salut,<br><font color="#888888">Joan<br>
</font></blockquote></div><br>