Hola Gil,<br><br>Els meus comentaris:<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;&lt;guilabel&gt;Ringschart&lt;/guilabel&gt; is a graphical representation of the disk &quot;<br>&quot;usage by a concrete folder. When launching the application, it is notified &quot;<br>
&quot;the usage of the file system as it can be seen in the next figure:&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;El &lt;guilabel&gt;diagrama d&#39;anells&lt;/guilabel&gt; és una representació gràfica de &quot;<br>&quot;l&#39;ús del disc per una carpeta en concret. Quan s&#39;inicia l&#39;aplicació se li &quot;<br>
&quot;notifica l&#39;ús del sistema de fitxers tal com es mostra a la figura següent:&quot;<br><br>&quot;... se us notificarà ...&quot;<br><br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;When you start scanning a folder, the tree of subfolders is created and &quot;<br>
&quot;listed on the left side. Each row contains information for the name, how &quot;<br>&quot;much space it is taking up (percentage and size in KB, MB or GB) and the &quot;<br>&quot;number of items (adding files and directories). When this process ends up, &quot;<br>
&quot;the &lt;guilabel&gt;Ringschart&lt;/guilabel&gt; is drawn on the right side. If you stop &quot;<br>&quot;it before it has been completed, only a partial representation is done based &quot;<br>&quot;on the directories whose usage was computed.&quot;<br>
msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Quan inicieu l&#39;escaneig d&#39;una carpeta, es crea i es llista l&#39;arbre de &quot;<br>&quot;subdirectoris a la banda esquerra. Cada fila conté informació del nom, quan &quot;<br>&quot;d&#39;espai utilitza (el percentatge i la mida en KB, MB o GB) i el nombre &quot;<br>
&quot;d&#39;elements (fitxers i directoris). Quan s&#39;acaba el procés, es dibuixa el &quot;<br>&quot;&lt;guilabel&gt;Diagrama d&#39;anells&lt;/guilabel&gt; a la banda dreta. Si atureu el procés &quot;<br>&quot;abans que es completi, es mostrarà una representació basada en els &quot;<br>
&quot;directoris que s&#39;han analitzat.&quot;<br><br>&quot;...una representació parcial basada...&quot;<br><br><br>&quot;l&#39;anell de la carpeta per a indicar-ho. Quan es seleccioni una carpeta &quot;<br>&quot;perquè sigui l&#39;arrel de l&#39;arbre parcial, només es dibuixarà el cercle &quot;<br>
<br>&quot;Quan es seleccioni una carpeta sense subcarpetes perquè ....&quot;<br><br>solapaments → superposició<br><br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;The percentage of its parent&#39;s radius that is used by a given folder is &quot;<br>
&quot;directly proportional to the relation between it&#39;s own size and its &quot;<br>&quot;parent&#39;s. It&#39;s easy to understand that the size of a folder is equal or &quot;<br>&quot;smaller than its parent&#39;s. Although only directories are shown in this &quot;<br>
&quot;graphical representation, files are taken into account to calculate the &quot;<br>&quot;amount of space occupied by folders.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;El percentatge del radi de la carpeta pare que utilitza una carpeta es &quot;<br>
&quot;directament proporcional a la relació entre la mida de la carpeta pare i la &quot;<br>&quot;pròpia carpeta. És fàcil d&#39;entendre, ja que la mida d&#39;una carpeta és igual o &quot;<br>&quot;menor que la de la seva carpeta pare. Tot i que només es mostren carpetes en &quot;<br>
&quot;aquesta representació gavica, també es tenen en compte els fitxers per a &quot;<br>&quot;calcular la quantitat d&#39;espai que ocupen les carpetes.&quot;<br><br>gavica → gràfica<br><br><br><br>Per cert, s&#39;haurien fer totes les captures de pantalla del gnome-utils, si et fa mandra fer-les no tinc cap problema en fer-ho.<br>
<br><br>Bona feina,<br>Joan<br><br><br><br><div class="gmail_quote">El 24 / octubre / 2008 13:07, Gil Forcada <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt;</span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Bones,<br>
<br>
Unes poques cadenes però amb mooooltes paraules :)<br>
<br>
Salut!<br>
<font color="#888888"><br>
--<br>
gil forcada<br>
<br>
[ca] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>
[en] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>
bloc: <a href="http://gil.badall.net" target="_blank">http://gil.badall.net</a><br>
</font><br>_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
<br></blockquote></div><br>