<div dir="ltr">Hola Gil,<br><br>Gràcies per les correccions.<br><br>Crec que no cal traduir els termes Nerd i Geek, ja que el seu significat ja s&#39;explica a la wikipedia (en català). I seria difícil trobar un equivalent vàlid.<br>
<a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Nerd">http://ca.wikipedia.org/wiki/Nerd</a><br><a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Geek">http://ca.wikipedia.org/wiki/Geek</a><br><br>Respecte al tema de canviar el nom de la miniaplicació, crec que seria més correcte modificar la interfície gràfica, ja que la traducció de &quot;User Switcher&quot; és &quot;Commutador d&#39;usuari&quot; i no &quot;Commutador d&#39;usuaris&quot;. A més, a la interfície hi ha algun lloc que ja està traduit com a &quot;Commutador d&#39;usuari&quot;, també hi ha algun lloc on no està traduït.<br>
<br>He modificat la interfície gràfica amb això que comento i els dos suggeriments que has fet. També hi he fet una altra correcció menor. L&#39;adjunto amb el diff.<br><br>La resta ho he aplicat tot.<br><br>Salut,<br>Joan<br>
<br><br><div class="gmail_quote">2008/7/2 Gil Forcada &lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt;:<br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Bones,<br>
<br>
El que hi he vist:<br>
<br>
msgid &quot;User Switcher Applet&quot;<br>
msgstr &quot;Miniaplicació del commutador d&#39;usuari&quot;<br>
<br>
-- commutador d&#39;usuaris (segons la interfície gràfica) (n&#39;hi ha més)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Updates for interface changes.&quot;<br>
msgstr &quot;Actualitzacions de canvis de la interfície.&quot;<br>
<br>
-- diria que ve a ser una espècie de ChangeLog de la documentació:<br>
«Actualització degut a canvis en la interfície.»<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Fast User Switching Applet&quot;<br>
msgstr &quot;Miniaplicació per a commutar entre usuaris&quot;<br>
<br>
-- Miniaplicació per a commutar ràpidament entre usuaris (a la<br>
interfície)<br>
<br>
<br>
msgid &quot;To add &lt;application&gt;User Switcher&lt;/application&gt; to your<br>
&lt;application&gt;Panel&lt;/application&gt;, simply right-click on the<br>
&lt;application&gt;Panel&lt;/application&gt; to which you wish to add<br>
&lt;application&gt;User Switcher&lt;/application&gt;, select &lt;guimenuitem&gt;Add to<br>
Panel...&lt;/guimenuitem&gt;, and then select &lt;guilabel&gt;User<br>
Switcher&lt;/guilabel&gt; from the list of items presented to you, and click<br>
&lt;guibutton&gt;OK&lt;/guibutton&gt;.&quot;<br>
msgstr &quot;Per a afegir el &lt;application&gt;commutador d&#39;usuari&lt;/application&gt; a<br>
un &lt;application&gt;quadre&lt;/application&gt;, feu clic amb el botó secundari al<br>
&lt;application&gt;quadre&lt;/application&gt; on voleu afegir el<br>
&lt;application&gt;commutador d&#39;usuari&lt;/application&gt;, seleccioneu<br>
&lt;guimenuitem&gt;Afegeix al quadre...&lt;/guimenuitem&gt;, seleccioneu<br>
&lt;guilabel&gt;Commutador d&#39;usuari&lt;/guilabel&gt; a la llista d&#39;elements, i feu<br>
clic a &lt;guibutton&gt;D&#39;acord&lt;/guibutton&gt;.&quot;<br>
<br>
-- la coma final no cal que seguidament i va una i<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Once you are satisfied with the applet&#39;s location on the<br>
&lt;application&gt;Panel&lt;/application&gt;, release the middle mousebutton, and<br>
you&#39;re done! You may optionally lock the applet to this location, as<br>
described in the next section. Middle-clicking on the applet allows you<br>
to move it within the panel. See &lt;ulink type=\&quot;help\&quot; url=<br>
\&quot;ghelp:user-guide?gospanel-32\&quot;&gt;Moving a panel object&lt;/ulink&gt; for more<br>
information.&quot;<br>
msgstr &quot;Un cop esteu satisfet amb la ubicació de la miniaplicació en el<br>
&lt;application&gt;quadre&lt;/application&gt;, allibereu el botó del mig del ratolí,<br>
i ja estarà. De forma opcional, podeu blocar la miniaplicació en aquesta<br>
ubicació, com es descriu en la secció següent. Fer clic amb el botó del<br>
mig en la miniaplicació us permet moure&#39;l a través del quadre. Vegeu la<br>
&lt;ulink type=\&quot;help\&quot; url=\&quot;ghelp:user-guide?gospanel-32\&quot;&gt;Moure un<br>
objecte del quadre&lt;/ulink&gt; per a més informació.&quot;<br>
<br>
-- De forma opcional → Opcionalment ?<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Once you are satisfied with the applet&#39;s location on the<br>
&lt;application&gt;Panel&lt;/application&gt;, release the middle mousebutton, and<br>
you&#39;re done! You may optionally lock the applet to this location, as<br>
described in the next section. Middle-clicking on the applet allows you<br>
to move it within the panel. See &lt;ulink type=\&quot;help\&quot; url=<br>
\&quot;ghelp:user-guide?gospanel-32\&quot;&gt;Moving a panel object&lt;/ulink&gt; for more<br>
information.&quot;<br>
msgstr &quot;Un cop esteu satisfet amb la ubicació de la miniaplicació en el<br>
&lt;application&gt;quadre&lt;/application&gt;, allibereu el botó del mig del ratolí,<br>
i ja estarà. De forma opcional, podeu blocar la miniaplicació en aquesta<br>
ubicació, com es descriu en la secció següent. Fer clic amb el botó del<br>
mig en la miniaplicació us permet moure&#39;l a través del quadre. Vegeu la<br>
&lt;ulink type=\&quot;help\&quot; url=\&quot;ghelp:user-guide?gospanel-32\&quot;&gt;Moure un<br>
objecte del quadre&lt;/ulink&gt; per a més informació.&quot;<br>
<br>
-- En aquest cas l&#39;enllaç ja et diu el gènere de l&#39;article, ha de ser<br>
«el» en aquest cas.<br>
<br>
<br>
msgid &quot;When you right-click on the &lt;application&gt;User<br>
Switcher&lt;/application&gt;, a menu will appear. This menu lists the<br>
following things which you can do:&quot;<br>
msgstr &quot;Quan feu clic amb el botó secundari en el<br>
&lt;application&gt;commutador d&#39;usuari&lt;/application&gt;, apareixerà un menú.<br>
Aquest menú llista les coses següents que podeu fer:&quot;<br>
<br>
-- «Aquest menú llista les accions que podeu fer:»<br>
<br>
<br>
msgid &quot;Edit Personal Information&quot;<br>
msgstr &quot;Edita informació personal&quot;<br>
<br>
-- Edita la ... (s&#39;hauria de canviar a la interfície)<br>
<br>
msgid &quot;Edit Users and Groups&quot;<br>
msgstr &quot;Edita usuaris i grups&quot;<br>
<br>
-- Edita els usuaris i els grups (s&#39;hauria de canviar a la interfície)<br>
<br>
<br>
<br>
msgid &quot;The &lt;guimenuitem&gt;Lock To Panel&lt;/guimenuitem&gt; menu item lets you<br>
lock the applet into its position on the<br>
&lt;application&gt;Panel&lt;/application&gt;. Once an applet is Locked, it cannot be<br>
moved accidentally. The &lt;guimenuitem&gt;Move&lt;/guimenuitem&gt; menu item<br>
(discussed next) will be \&quot;greyed\&quot; and you will no longer be able to<br>
select it. To move the applet again, you must first unlock the applet by<br>
selecting the &lt;guimenuitem&gt;Lock To Panel&lt;/guimenuitem&gt; menu item again.<br>
The &lt;guimenuitem&gt;Move&lt;/guimenuitem&gt; menu item will once again be<br>
selectable.&quot;<br>
msgstr &quot;L&#39;element del menú &lt;guimenuitem&gt;Bloca al quadre&lt;/guimenuitem&gt; us<br>
permet blocar la miniaplicació en la seva posició en el<br>
&lt;application&gt;quadre&lt;/application&gt;. Quan un miniaplicació s&#39;ha blocat,<br>
aquesta no es podrà moure accidentalment. L&#39;element del menú<br>
&lt;guimenuitem&gt;Mou&lt;/guimenuitem&gt; (explicat després) serà «ombrejat» i no<br>
podreu seleccionar-lo. Per a moure un altre cop la miniaplicació, primer<br>
heu de desblocar la miniaplicació seleccionant un altre cop l&#39;element<br>
del menú &lt;guimenuitem&gt;Bloca al quadre&lt;/guimenuitem&gt;. L&#39;element del menú<br>
&lt;guimenuitem&gt;Mou&lt;/guimenuitem&gt; es podrà seleccionar un altre cop.&quot;<br>
<br>
-- una miniaplicació (t&#39;has deixat una a)<br>
<br>
msgid &quot;The \&quot;Preferences\&quot; menu item brings up window where you may<br>
change the &lt;application&gt;User Switcher&lt;/application&gt;&#39;s behavior and<br>
appearance. There are two major sections in it: \&quot;Appearance\&quot; and<br>
\&quot;Options\&quot;.&quot;<br>
msgstr &quot;L&#39;element del menú «Preferències» mostrarà una finestra on podeu<br>
canviar el comportament i l&#39;aparença del &lt;application&gt;commutador<br>
d&#39;usuari&lt;/application&gt;. Hi ha dues seccions majors en aquesta:<br>
«Aparença» i «Opcions».&quot;<br>
<br>
-- sense «en aquesta» és redundant<br>
<br>
<br>
msgid &quot;The applet in text mode&quot;<br>
msgstr &quot;La miniaplicació en mode test&quot;<br>
<br>
-- En mode text<br>
<br>
<br>
msgid &quot;When this option is active, you will not actually switch screens<br>
when you log in as another user with the &lt;application&gt;User<br>
Switcher&lt;/application&gt;. Instead, each new login will appear inside a<br>
window on your current screen. For obvious reasons, the current screen<br>
will not be locked when creating a new logins inside windows.&quot;<br>
msgstr &quot;Quan aquesta opció està activa, no commutareu de pantalla quan<br>
entreu amb un altre usuari amb el &lt;application&gt;commutador<br>
d&#39;usuari&lt;/application&gt;. En comptes, cada entrada nova apareixerà dins<br>
d&#39;una finestra de la pantalla actual. Per raons òbvies, la pantalla<br>
actual no es blocarà quan es creïn entrades noves dins de finestres.&quot;<br>
<br>
-- En comptes, → Si no que<br>
<br>
<br>
S&#39;hauria de mirar com traduir geek i nerd abans de pujar-se.<br>
<br>
Bona feina!!<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Salut!<br>
<br>
<br>
El dv 27 de 06 de 2008 a les 07:58 +0200, en/na Joan va escriure:<br>
<div><div></div><div class="Wj3C7c">&gt; Hola a tothom,<br>
&gt;<br>
&gt; Us adjunto la traducció de la documentació del<br>
&gt; fast-user-switch-applet.<br>
&gt;<br>
&gt; No agafo més traduccions ja que marxo de vacances i us deixo tranquils<br>
&gt; unes setmanes :)<br>
&gt;<br>
&gt; Salut i bones vacances,<br>
&gt; Joan<br>
</div></div>&gt; _______________________________________________<br>
&gt; GNOME mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
&gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
--<br>
gil forcada<br>
<br>
[ca] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>
[en] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>
bloc: <a href="http://gil.badall.net" target="_blank">http://gil.badall.net</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
</blockquote></div><br></div>