En principi tot arreglat..........toquem fusta :-)<br><br><br><br><div class="gmail_quote">2008/7/1 Gil Forcada &lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt;:<br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Pel que fa al corrector el gedit mateix te verificador ortogràfic (no<br>
corrector :P). Sinó l&#39;OOo també en té.<br>
<br>
S&#39;apostrofa perquè XChat és pronuncia «icsxat» en català.<br>
<br>
Per les llicències, mira&#39;t qualsevol documentació de:<br>
<a href="http://l10n.gnome.org/languages/ca/gnome-2-24" target="_blank">http://l10n.gnome.org/languages/ca/gnome-2-24</a><br>
<br>
per exemple (per agafar-ne alguna):<br>
<a href="http://l10n.gnome.org/POT/gnome-utils.HEAD/docs/dictionary.HEAD.ca.po" target="_blank">http://l10n.gnome.org/POT/gnome-utils.HEAD/docs/dictionary.HEAD.ca.po</a><br>
<br>
Salut!<br>
<br>
El dl 30 de 06 de 2008 a les 18:45 +0200, en/na Francesc Vilches va<br>
<div><div></div><div class="Wj3C7c">escriure:<br>
&gt; 1 - Per què apostrofem XChat-GNOME? Algú m&#39;ho pot explicar que ho<br>
&gt; entengui? ;-)<br>
&gt; 2 - AJUDA: Quin corrector ortogràfic puc utilitzar abans d&#39;enviar-vos<br>
&gt; les traduccions?<br>
&gt; 3 - Tinc un document que es titula &quot;llicenciaDocumentacio.ca.po&quot; i és<br>
&gt; d&#39;on he enganxat les traduccions prefabricades i repetides a les<br>
&gt; documentacions.....totes EXCEPTE la que comença per:<br>
&gt;<br>
&gt; msgid &quot;UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN<br>
&gt; TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR,<br>
&gt; INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR<br>
&gt; MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH<br>
&gt; PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL,<br>
&gt; INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING,<br>
&gt; WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE,<br>
&gt; COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR<br>
&gt; LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED<br>
&gt; VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED<br>
&gt; OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; Tenim traduïda aquesta cadena i així canvio la traducció lliure que he<br>
&gt; fet? ;-)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; Segueixo arreglant la traducció.<br>
&gt;<br>
&gt; Gil, moltes gràcies per la paciència.<br>
&gt;<br>
&gt; Salutacions,<br>
&gt; Francesc.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; 2008/6/30 Gil Forcada &lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt;:<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bones,<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; El que he vist:<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;&lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; Manual&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Manual del &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt;&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- de l&#39;&lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; (n&#39;hi ha molts<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; d&#39;altres,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; s&#39;ha de canviar a tot arreu)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;GNOME Documentation Project&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Projecte de documentació GNOME&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- ...documentació del GNOME<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;This manual describes version 0.16 of XChat-GNOME.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Aquest manual drescriu la versió 0.16 del XChat-GNOME&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- descriu (sobre una r)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To report a bug or make a suggestion regarding the<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; application or this<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; manual,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; follow the directions in the Feedback section of the &lt;ulink<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; url=<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; \&quot;ghelp:user-guide?feedback-bugs\&quot; type=\&quot;help\&quot;&gt;GNOME User<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Guide&lt;/ulink&gt;.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a llistar un error o fer una suggerencia sobre<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; l&#39;aplicació o<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; aquest manual del &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt;,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; seguiu les<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; adreces dins la secció de comentaris a la &lt;ulink url=<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; \&quot;ghelp:user-guide?feedback-bugs\&quot; type=\&quot;help\&quot;&gt;Guia d&#39;usuari<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; GNOME&lt;/ulink&gt;.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- és suggerència (falta l&#39;accent)<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ((((<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Veig que no has fet servir la traducció que ja hi ha feta en<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; els altres<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; mòduls de la llicència, tant del principi com del final, ni<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; les frases<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; recurrents (com lo de «GNOME documentation project» i aquesta<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; altra de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; sobre). Revisa-les totes i fes servir les formes que ja s&#39;han<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; fet servir<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; en els altres mòduls. En tot cas, òbviament, si hi veus<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; errades en elles<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; avisa-ho que s&#39;haurà de canviar a tot arreu ;)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ))))<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;The &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; application<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; is an<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Internet Relay Chat (IRC) program for the GNOME desktop.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;L&#39;aplicació &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; és<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; un<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; programa de IRC per a l&#39;escriptori del GNOME.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- d&#39;IRC<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- l&#39;escriptori GNOME (sinó sembla que et refereixis a<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; l&#39;escriptori<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; d&#39;una persona)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- jo ho posaria:<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ...és un programa d&#39;IRC (Internet Relay Chat, «Conversa<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; interactiva per<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Internet») per a l&#39;escriptori GNOME.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;&lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; provides the<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; following<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; features:&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;El &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; té les<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; següents<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; característiques:&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- features → funcions (llavors seria «L&#39;&lt;&gt;&lt;/&gt; proporciona les<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; següents<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; funcions»<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Notification Area Icon Plugin&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Connector d&#39;icona de notificació d&#39;àrea&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Connector per a mostrar una icona a l&#39;àrea de notificació<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Direct Client-To-Client (DCC) Chats&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Chats directes client-a-client (DCC)&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Xats!!<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Adherence to GNOME Human Interface Guidelines (HIG)&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Adherència a les guíes d&#39;interfície del GNOME (HIG)&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- guies!!! (a veure si passem el verificador ortogràfic)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- t&#39;has deixat l&#39;«human»!<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Ho deixaria:<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; «Segueix les guies d&#39;interfície humana del GNOME (HIG)»<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Getting Started&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Començant&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Com ja s&#39;ha dit aquests dies: «Primers passos»<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; #: C/xchat-gnome.xml:188(title)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Starting &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt;&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està iniciant el<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt;&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- és un títol (fixa&#39;t amb el «(title)») per tant:<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; «Iniciar el...»<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;You can start &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; in<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; the<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; following ways:&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Podeu iniciar el<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; de les<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; següents maneres:&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- maneres següents (al revés)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;&lt;guimenu&gt;Applications&lt;/guimenu&gt; menu&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Menú d&#39;&lt;guimenu&gt;Aplicacions&lt;/guimenu&gt;&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- sense el «d&#39;»<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guisubmenu&gt;Internet&lt;/guisubmenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;XChat-GNOME<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; IRC Chat&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Escull<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guisubmenu&gt;Internet&lt;/guisubmenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Chat<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; IRC del<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; XChat-GNOME&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Quan es fa referència a menús normalment fem servir<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; «Seleccioneu»<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; #: C/xchat-gnome.xml:204(term)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Command line&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Línia de comandes&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Línia d&#39;ordres<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To start &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; from a<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; command<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; line, type &lt;command&gt;xchat-gnome&lt;/command&gt;, then press<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;keycap&gt;Return&lt;/keycap&gt;:&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Escriu &lt;command&gt;xchat-gnome&lt;/command&gt; i prem la<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;keycap&gt;tecla de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; retorn&lt;/keycap&gt; per a començar el<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; desde la línia de comandes:&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Escriu → Teclegeu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- prem → premeu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- començar → iniciar<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- desde → des de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- línia de comandes → línia d&#39;ordres<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To view other command line options that are available,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; type<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;command&gt;xchat-gnome --help&lt;/command&gt;, then press<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;keycap&gt;Return&lt;/keycap&gt;&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Escriu &lt;command&gt;xchat-gnome --help&lt;/command&gt; i prem la<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;keycap&gt;tecla de retorn&lt;/keycap&gt; per a veure altres opcions<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; disponibles<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; desde la línia de comandes&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Escriu → Teclegeu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- prem → premeu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- veure altres opcions → veure les altres opcions<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- desde → des de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- línia de comandes → línia d&#39;ordres<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;When you start &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt;,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; the<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; following window is displayed.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Es mostra la següent finestra quan inicieu el<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt;.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- finestra següent<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- l&#39;&lt;&gt;&lt;/&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Shows &lt;placeholder-1/&gt; main window. Contains titlebar,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; menubar,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; display area, and scrollbars. Menubar contains IRC, Edit,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Network,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Discussion, Go, and Help menus.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Mostra la finestra principal &lt;placeholder-1/&gt;. Conté<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; la barra de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; títol, la barra de menú i la barra de desplaçament. La barra<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; de menú<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; conté el IRC, Edita, Xarxa, Discussió, Vés i els menús<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; d&#39;ajuda.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- ...principal de l&#39;&lt;placeholder-1/&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- La barra de menú conté els menús IRC, Edita, Xarxa,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Discussió, Vés a<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; i Ajuda.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;The &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; window<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; contains the<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; following elements:&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;La finestra del &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; conté els<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; següents elements:&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- l&#39;&lt;&gt;&lt;/&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- els elements següents:<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;The menus on the menubar contain all of the commands<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; you need to<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; use in &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt;.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Els menús a la barra de menús contenen totes les<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; comandes que<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; necessiteu per a utilitzar al<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt;.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Els menús de la barra de menú...<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- comandes → ordres<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- per a utilitzar l&#39;&lt;&gt;&lt;/&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;The Server Pane shows the Servers and Channels<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; currently<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; connected.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;La subfinestra de servidor mostra els servidors i<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; canals<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; connectats actualment.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- ...els servidors i els canals on s&#39;està connectat<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; actualment.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;The User Button shows the number of users present in<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; the selected<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Channel. Click the User Button to show a list of users.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;El botó d&#39;usuari mostra el nombre d&#39;usuaris al canal<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; selecionat.Feu clic en el botó d&#39;usuari per a mostrar la<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; llista<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; d&#39;usuaris.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- d&#39;usuaris del canal seleccionat. Feu... (del, seleccionat i<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; espai<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; entre . i Feu)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;The Discussion Area presents the discussion occurring<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; in the<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; selected Channel.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;L&#39;àrea de discussió mostra les discussions que s&#39;han<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; produït al<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; canal seleccionat.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- en el canal seleccionat<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Usage&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Ús&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Utilització<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Connecting to an Internet Relay Chat (IRC) Server&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està connectant al servidor d&#39;IRC&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Connectar-se a un servidor d&#39;IRC (és un títol, va molt bé<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; tenir<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; l&#39;ajuda del programa obert per anar mirant què estàs traduint)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To connect to an Internet Relay Chat (IRC) Server,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;IRC&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Connect&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;. The &lt;guilabel&gt;Connect&lt;/guilabel&gt; dialog is displayed. Select the Server that you wish to connect to, then click &lt;guibutton&gt;Connect&lt;/guibutton&gt;.&quot;<br>

&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a connectar al servidor d&#39;IRC, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;IRC&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Connecta&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;. El diàleg &lt;guilabel&gt;Connecta&lt;/guilabel&gt; es mostra. Seleccioneu el servidor al que us volgueu connectar, llavors feu clic en &lt;guibutton&gt;Connecta&lt;/guibutton&gt;.&quot;<br>

&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Per a connectar-se a un servidor d&#39;IRC ...<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- escolliu → seleccioneu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Es mostrarà el diàleg &lt;&gt;Connecta&lt;/&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- ...al que voleu connectar-vos i feu clic a &lt;&gt;Connecta&lt;/&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Viewing Direct Client-To-Client (DCC) File Transfers<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Information&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està veient la informació de transferència de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; fitxers (DCC)&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- «Visualitzar la informació de transferència de fitxers<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; directe de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; client a client (DCC)»<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To view Direct Client-To-Client (DCC) file transfer<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; information,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; choose &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;IRC&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;File<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Transfers&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a veure la informació de transferència de fitxers<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (DCC),<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;IRC&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Transferència<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; fitxers&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Per a visualitzar la informació de transferència de fitxers<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; directe<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; de client a client (DCC), seleccioneu ....<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Editing Text&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està editant el text.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Edició de text (sense el punt final)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;You can edit text in the following ways:&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Podeu editar el text de les següents maneres:&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- maneres següents:<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To delete the selected text from the file and move the<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; selected<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; text to a buffer, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edit&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Cut&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a borrar el text seleccionat del fitxer i moure el<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; text<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; seleccionat a la memòria intermèdia, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edita&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Retalla&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- borrar → esborrar<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- escolliu → seleccioneu<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To copy the selected text to a buffer, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edit&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Copy&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a copiar el text seleccionat a la memòria<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; intermèdia,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edita&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Copia&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- escolliu → seleccioneu<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To insert the contents of the buffer at the cursor<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; position,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edit&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Paste&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;. You must cut or copy text before you can paste text into the file.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a insertar el contingut de la memòria intermèdia a<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; la<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; possició del cursor, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edita&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Enganxa&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;. Heu de tallar i copiar el text abans de poder enganxar-lo al fitxer&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- insertar → inserir<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- possició → posició (una s)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- escolliu → seleccioneu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- tallar i copiar → tallar o copiar<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- falta el punt final<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To clear all text from the Discussion Area for the<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; currently<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; selected Channel, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edit&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Clear&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a esborrar tot el text de l&#39;àrea de discussió del<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; canal<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; actual seleccionat, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Edita&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Neteja&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- ...del canal seleccionat actualment, seleccioneu ...<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Reconnecting to a Server&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està reconnectant al servidor&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Tornar-se a connectar a un servidor (és un títol)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To reconnect &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; to<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; an<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Internet Relay Chat (IRC) server, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Network&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Reconnect&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a reconnectar al<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; al<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; servidor d&#39;IRC, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Xarxa&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Reconnecta&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Per a tornar a connectar l&#39;&lt;&gt;&lt;/&gt;..<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- a un servidor d&#39;IRC, seleccioneu<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Disconnecting from a Server&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està desconnectant del servidor&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Desconnectar-se d&#39;un servidor<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To disconnect &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; from an<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Internet Relay Chat (IRC) server, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Network&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Disconnect&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a desconnectar el<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;application&gt;XChat-GNOME&lt;/application&gt; del<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; servidor IRC, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;guimenu&gt;Xarxa&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Desconnecta&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- ...d&#39;un servidor d&#39;IRC, seleccioneu...<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Saving a Channel Transcript&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està desant la transcripció del canal&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Desar la transcripció d&#39;un canal<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To save a transcript of a Channel, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Ctrl&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;S&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Discussion&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Save Transcript&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>

&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a desar la transcripció d&#39;un canal, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Ctrl&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;S&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Discussió&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Desa transcripció&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>

&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- escolliu → seleccioneu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Discussió → Conversa (mira&#39;t l&#39;aplicació quan hi ha text<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; que en fa<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; referència)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Desa transcripció → Desa la transcripció (idem que abans)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Leaving a Channel&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està deixant el canal&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Deixar un canal<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;When you leave a channel, you are removed from the<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; participants<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; and can no longer chat in it, but the discussion up to that<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; point<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; remains in the Server Pane.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Quan deixeu un canal, sereu trets de la llista de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; participants i<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ja no podreu xatejar en ell, encara que les discussions fins<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; aquell<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; moment romandran a la subfinestra del servidor.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- &nbsp;...sereu esborrats de la llista ...<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- ja no podreu xatejar-hi<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- romandran → continuaran ?<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To leave a Channel, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Ctrl&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Q&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Discussion&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Leave&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>

&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a deixar un canal, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Ctrl&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Q&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Discussió&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Deixa&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>

&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- escolliu → seleccioneu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Discussió → Conversa<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Deixa → Surt (ara mateix està així a la interfície s&#39;hauria<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; canviar en tot cas i deixar-ho a Deixa)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Closing a Channel&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està tancant el canal&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Tancar un canal<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;When you close a channel, the channel is removed from<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; the list in<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; the Server Pane.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Quan tanqueu un canal, el canal s&#39;esborrarà de la<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; lista de la<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; subfinestra del servidors.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- lista → llista!<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To close a Channel, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Ctrl&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;W&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Discussion&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Close&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>

&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a tancar un canal, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Ctrl&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;W&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Discussió&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Tanca&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;.&quot;<br>

&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- escolliu → seleccioneu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Discussió → Conversa<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Navigating through Channels&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està navegant a través dels canals&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Navegar per els canals<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To view previous channel, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Alt&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Up&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Go&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Previous Discussion&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;&quot;<br>

&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a veure un canal previ, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Alt&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Sobre&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Vés&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Discussió prèvia&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;&quot;<br>

&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Per a veure els canals anteriors, seleccioneu ...<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Sobre → &nbsp;Fletxa amunt (guia de Softcatalà)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Vés → Vés a<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Discussió prèvia → Conversa prèvia<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To view next channel, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Alt&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Down&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Go&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Next Discussion&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;&quot;<br>

&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a veure que canal següent, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Alt&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Sota&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Vés&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Discussió següent&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;&quot;<br>

&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- El mateix que abans però per següent ara<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Navigating Through Servers&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està navegant a través dels servidors&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Navegació pels servidors<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To view previous server, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Ctrl&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Up&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Go&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Previous Network&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;&quot;<br>

&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a veure el servidor anterior, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Ctrl&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Sobre&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Vés&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Xarxa prèvia&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;&quot;<br>

&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;To view next server, choose<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Ctrl&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Down&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Go&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Next Network&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;&quot;<br>

&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Per a veure el servidor següent, escolliu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;menuchoice&gt;&lt;shortcut&gt;&lt;keycombo&gt;&lt;keycap&gt;Ctrl&lt;/keycap&gt;&lt;keycap&gt;Sota&lt;/keycap&gt;&lt;/keycombo&gt;&lt;/shortcut&gt;&lt;guimenu&gt;Vés&lt;/guimenu&gt;&lt;guimenuitem&gt;Xarxa següent&lt;/guimenuitem&gt;&lt;/menuchoice&gt;&quot;<br>

&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Mira&#39;t com està en la interfície<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (((<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; També canvia tots els escull per selecciona quan fan<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; referència a menús<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; )))<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Quitting XChat-GNOME&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;S&#39;està sortint del XChat-GNOME&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Sortir de l&#39;XChat-GNOME<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;IRC Preferences&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Preferències del IRC&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- A la interfície està traduït com a «Preferències del xat»<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Enter the &lt;guilabel&gt;Nickname&lt;/guilabel&gt; you wish to use<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; in the<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Internet Relay Chat (IRC) channel.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Entreu el &lt;guilabel&gt;Sobrenom&lt;/guilabel&gt; que voleu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; utilitzar al<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; canal del IRC.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Entreu → Introduïu<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- de l&#39;IRC<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgid &quot;Enter your &lt;guilabel&gt;Real Name&lt;/guilabel&gt;, which is<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; displayed on<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;command&gt;/whois&lt;/command&gt; requests.&quot;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; msgstr &quot;Entreu el vostre &lt;guilabel&gt;Nom real &lt;/guilabel&gt;, que<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; es mostrarà<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; en les peticions &lt;command&gt;/whois&lt;/command&gt;.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- Entreu → Introduïu (n&#39;hi ha forces d&#39;aquests, s&#39;ha de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; canviar a tot<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; arreu)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -- &lt;&gt;Nom real&lt;/&gt; (sobre un espai entre real i &lt;/&gt;)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Veig que totes les errades que queden es resumeixen en:<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Hi ha faltes ortogràfiques → passa el verificador ortogràfic<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; si us<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; plau<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - La interfície no coincideix amb la documentació → S&#39;ha de<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; seguir el<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; que diu la interfície i si hi ha errades, òbviament,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; s&#39;arreglen tan a la<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; interfície com a la documentació<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Les cadenes comunes de la documentació (com la llicència i<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; d&#39;altres<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; texts genèrics) han de ser iguals a totes les documentacions.<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Copia-les<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; de qualsevol altre documentació ja pujada i si hi veus errades<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; comenta-ho.<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Mira&#39;t també &nbsp;el missatge que va enviar la Sílvia a en Joan,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; hi veuràs<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; moltes recomanacions genèriques per a la documentació:<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/2008-June/002247.html" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/2008-June/002247.html</a><br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Salut!<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; El dc 25 de 06 de 2008 a les 19:54 +0200, en/na Francesc<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Vilches va<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; escriure:<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt; Després d&#39;alguns mesos he pogut completar la documentació<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; del<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt; xchat-gnome ;-)<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt; Salutacions,<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt; Francesc.<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt; _______________________________________________<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt; GNOME mailing list<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; --<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; gil forcada<br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [ca] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [en] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; bloc: <a href="http://gil.badall.net" target="_blank">http://gil.badall.net</a><br>
&gt;<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _______________________________________________<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; GNOME mailing list<br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
&gt; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
&gt;<br>
&gt; _______________________________________________<br>
&gt; GNOME mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
&gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
--<br>
gil forcada<br>
<br>
[ca] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>
[en] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>
bloc: <a href="http://gil.badall.net" target="_blank">http://gil.badall.net</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>