Hola!<br><br>Perdó, acabo de veure que el primer missatge es va enviar per error (pensava que, simplement, l&#39;havia suprimit per equivocació). Bé, ignoreu-lo, si us plau.<br><br><div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
&gt; #: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:1<br> &gt; msgid &quot;&quot;<br> &gt; &quot;A fast and efficient open source audio format offering lossless and<br> &gt; high-&quot;<br> &gt; &quot;quality lossy encoding with great dynamic range.&quot;<br>
 &gt; msgstr &quot;&quot;<br> &gt; &quot;Un format d&#39;àudio de codi obert eficient i ràpid que ofereix<br> &gt; codificació &quot;<br> &gt; &quot;d&#39;alta qualitat amb pèrdua codificant amb un rang dinàmic.&quot;<br>
 &gt;<br> &gt; *** Proposo:<br> &gt;<br> &gt; &quot;Un format d&#39;àudio de codi obert, eficient i ràpid, que ofereix<br> &gt; codificació sense pèrdua i amb pèrdua d&#39;alta qualitat, amb un rang<br> &gt; dinàmic.&quot;<br>
 <br> <br>La traducció de &quot;dynamic range&quot; és &quot;marge dinàmic&quot;. És d&#39;ús habitual en<br> telecomunicació, electrònica, àudio...</blockquote><div><br><br>Totalment d&#39;acord. A més, el Raül ha explicat perfectament de què es tracta. <br>
<br>He vist que el terme no és al Recull; proposaré que s&#39;hi inclogui en la propera versió. <br></div><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Amb tot això vull dir que no ens podem deixar de traduir &quot;great&quot;, perquè<br> és on està la gràcia... Proposo:<br> <br><br> &quot;Un format d&#39;àudio de codi obert, eficient i ràpid, que ofereix<br> <br>codificació sense pèrdua i codificació amb pèrdua d&#39;alta qualitat, amb<br>
 un ampli marge dinàmic.&quot;</blockquote><div><br>Per mi, perfecte. No et puc rebatre les argumentacions ;)<br><br></div>Salut,<br></div><br>Sílvia<br>