Hola,<br><br>Algunes coses:<br><br><br>msgid &quot;mailboxes&quot;<br>msgstr &quot;bústies&quot;<br><br>«bústies de correu»<br><br><br>msgid &quot;_Pause All Indexing&quot;<br>msgstr &quot;Fes una _pausa en l&#39;indexació global&quot;<br>
<br>Jo trauria «global»<br><br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;You should have received a copy of the GNU General Public License along with &quot;<br>&quot;Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple &quot;<br>
&quot;Place, Suite 330, Boston, MA&nbsp; 02111-1307&nbsp; USA&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Hauríeu d&#39;haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU &quot;<br>&quot;juntament amb l&#39;Evince; en cas contrari, escriviu a la Free Software &quot;<br>
&quot;Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA&quot;<br><br>«Evince»??<br><br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;In order for your changes to take effect, Tracker must reindex your files. &quot;<br>
&quot;Click the Reindex button to start reindexing now, otherwise this action will &quot;<br>&quot;be performed the next time the Tracker daemon is restarted.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Perquè els canvis tinguin efecte, el Tracker ha de tornar a indexar els &quot;<br>
&quot;fitxers. Feu clic al botó «Torna a indexar» per a començar ara el &quot;<br>&quot;l&#39;indexament, si no ho feu ara es farà la pròxima vegada que el dimoni del &quot;<br>&quot;Tracker es reinici.&quot;<br><br>Sobre un «el» al final de la segona línia<br>
<br>#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.glade.h:29<br>msgid &quot;Disable all Indexing when on battery&quot;<br>msgstr &quot;Inhabilita qualsevol indexació quan s&#39;estigui en bateria&quot;<br><br>#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.glade.h:30<br>
msgid &quot;Disable initial index sweep when on battery&quot;<br>msgstr &quot;Inhabilita l&#39;indexació inicial quan s&#39;estigui en bateria&quot;<br><br>Canviaria la traducció de «on battery» «s&#39;estigui en bateria» per «s&#39;utilitzi la bateria».<br>
<br><br><br>Salut,<br>Joan<br><br><br><br><div><span class="gmail_quote">El 06/03/08, <b class="gmail_sendername">Gil Forcada</b> &lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt; ha escrit:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
bones,<br> <br> aquest també el fan servir algunes distribucions (diria que Ubuntu i<br> d&#39;altres)<br> <br> salut!<br> <br><br> --<br> gil forcada<br> <br> [ca] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>
 [en] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br> bloc: <a href="http://gil.badall.net">http://gil.badall.net</a><br> <br>_______________________________________________<br> GNOME mailing list<br>
 <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br> <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br> <br><br></blockquote>
</div><br>