Hola,<br><br>Algunes coses que he vist:<br><br>nm-openvpn.HEAD.ca.po<br><br>&nbsp;msgid &quot;Only use _VPN connection for these addresses:&quot;<br>-msgstr &quot;_Fes servir només la connexió VPN per aquestes adreces:&quot;<br>
+msgstr &quot;_Fes servir només la connexió VPN per a aquestes adreces:&quot;<br><br>Falta una «a»<br><br>&nbsp;msgid &quot;Use L_ZO compression&quot;<br>-msgstr &quot;Utiliza la compressió L_ZO&quot;<br>+msgstr &quot;Utilitza la compressió L_ZO&quot;<br>
<br>«Utilitza»<br><br><br>nm-pptp.HEAD.ca.po<br><br>&nbsp;msgid &quot;&lt;b&gt;Delays &amp;amp; Timeouts&lt;/b&gt;&quot;<br>-msgstr &quot;&lt;b&gt;Retards &amp;amp; temps d&#39;espera&lt;/b&gt;&quot;<br>+msgstr &quot;&lt;b&gt;Retards i temps d&#39;espera&lt;/b&gt;&quot;<br>
<br>Crec que queda millor una «i» que un «&amp;»<br><br>&nbsp;msgid &quot;Require explicit IP _address&quot;<br>-msgstr &quot;Requereix l&#39;_adreça IP explícitament&quot;<br>+msgstr &quot;Requereix explícitament una _adreça IP&quot;<br>
<br>A veure si així t&#39;agrada més<br><br>&nbsp;msgid &quot;&quot;<br>&nbsp;&quot;This is the friendly name that will be used to identify this network &quot;<br>&nbsp;&quot;connection, \n&quot;<br>&nbsp;&quot;e.g. \&quot;Campus VPN\&quot; or \&quot;Corporate Network\&quot;&quot;<br>
&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;El nom que es farà servir per a identificar la connexió a la xarxa &quot;<br>-&quot;privada, \n&quot;<br>-&quot;per exemple: «VPN del Campus» o «Xarxa corporativa»&quot;<br>+&quot;El nom que es farà servir per a identificar la connexió a la xarxa, \n&quot;<br>
+&quot;per exemple: «VPN del Campus» o «Xarxa corporativa»&quot;<br><br>S&#39;hauria de treure el «privada»<br>Per cert, la «e.g.» significa «exempli gratia» (del llatí). Llavors, pq s&#39;ha de traduir?<br>El mateix podria dir de «i.e.», que significa «id est».<br>
<br>&nbsp;msgid &quot;_Only use VPN connection for these addresses:&quot;<br>-msgstr &quot;_Fes servir només la connexió VPN per aquestes adreces:&quot;<br>+msgstr &quot;_Fes servir només la connexió VPN per a aquestes adreces:&quot;<br>
<br>Falta una «a»<br><br><br>nm-vpnc.HEAD.ca.po<br><br>&nbsp;msgid &quot;NAT-Keepalive packet interval:&nbsp; %s&quot;<br>-msgstr &quot;Interval de NAT-Keepalive del paquet: %s&quot;<br>+msgstr &quot;Interval del paquet NAT-Keepalive: %s&quot;<br>
<br>&nbsp;msgid &quot;Disable NAT Traversal&quot;<br>-msgstr &quot;Inhabilita el &quot;<br>+msgstr &quot;Inhabilita el NAT transversal&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;Disable NAT _traversal&quot;<br>-msgstr &quot;Inhabilita el &quot;<br>
+msgstr &quot;Inhabilita el NAT _transversal&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;Use NAT _keepalive packets&quot;<br>-msgstr &quot;Utilitza el&quot;<br>+msgstr &quot;Utilitza els paquets NAT _keepalive&quot;<br><br><br>nm.HEAD.ca.po<br>
<br>&nbsp;msgid &quot;unable to allocate netlink link cache for monitoring link status: %s&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;no s&#39;ha pogut ubicar la memòria intermitja de l&#39;enllaç del netlink per a fer &quot;<br>
-&quot;un seguiment de l&#39;estat de l&#39;enllaç: %s&quot;<br>+&quot;no s&#39;ha pogut assignar la memòria cau de l&#39;enllaç del netlink per a fer &quot;<br>+&quot;un seguiment de l&#39;estat de l&#39;enllaç: %s&quot;<br>
<br>Segons el recull i el termcat, <br>«allocate -&gt; assignar»<br>«cache -&gt; memòria cau»<br>Hi ha un altre allocate en la traducció<br><br><br>Bona feina,<br>Joan<br>