Hola,<br><br>Quasi tot aplicat. <br>Adjunto la nova versió amb el diff.<br>I alguns comentaris:<br><br><div><span class="gmail_quote"></span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
msgid &quot;The destination is read-only.&quot;<br> <br>msgstr &quot;La destinació és només de lectura.&quot;<br> <br> -- No és pot escriure a la destinació (només de lectura). ?</blockquote><div><br>Ho he deixat com a &quot;La destinació només és de lectura&quot;, ja que es refereix que només té el permís de lectura <br>
<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"><br> msgid &quot;This link can&#39;t be used, because it has no target.&quot;<br> msgstr &quot;Aquest enllaç no es pot utilitzar perquè no té cap destinació.&quot;<br>
 <br> -- No es pot utilitzar l&#39;enllaç perquè no te cap destinació. (l&#39;ordre i<br> el te, no és la beguda, sinó el verb :) (la cadena següent és de<br> l&#39;estil, s&#39;hauria de canviar també)</blockquote><div><br>
Home, la beguda i el pronom és «te», el verb tenir és «té». Per tant ja estava bé, no?<br><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<br> msgid &quot;%&#39;d item, with size %s&quot;<br> msgid_plural &quot;%&#39;d items, totalling %s&quot;<br> msgstr[0] &quot;%&#39;d element, amb una mida de %s&quot;<br> msgstr[1] &quot;%&#39;d elements, amb una mida total de %s&quot;<br>
 <br> -- (singular) ..., de mida %s ?<br> -- (plural) ..., de mida %s entre tots ?</blockquote><div><br>Ho he deixat així:<br><br></div></div>msgid &quot;%&#39;d item, with size %s&quot;<br>msgid_plural &quot;%&#39;d items, totalling %s&quot;<br>
msgstr[0] &quot;%&#39;d element, de mida %s&quot;<br>msgstr[1] &quot;%&#39;d elements, de mida total %s&quot;<br><br>Salut,<br>Joan<br>