Hola,<br><br>Algunes coses:<br><br>&nbsp;msgid &quot;Save changes in currently selected images&quot;<br>-msgstr &quot;Desa els canvis en les imatges seleccionades&quot;<br>+msgstr &quot;Desa els canvis de les imatges seleccionades&quot;<br>
<br>Canviar «en» per «de». També es podria afegir un «actualment» al final<br><br>&nbsp;msgid &quot;Save the selected images with a different name&quot;<br>-msgstr &quot;Desa la imatge seleccionada amb un nom diferent&quot;<br>
+msgstr &quot;Desa les imatges seleccionades amb un nom diferent&quot;<br><br>Plural<br><br>&nbsp;msgid &quot;Mirror the image horizontally&quot;<br>-msgstr &quot;Emiralla la imatge horitzontalment&quot;<br>+msgstr &quot;Capgira horitzontalment la imatge&quot;<br>
<br>És com es fa en el GIMP<br>&nbsp;<br> msgid &quot;Mirror the image vertically&quot;<br>-msgstr &quot;Emiralla la imatge verticalment&quot;<br>+msgstr &quot;Capgira verticalment la imatge&quot;<br><br>El mateix que abans<br>
<br>&nbsp;msgid &quot;Move the selected image to the trash folder&quot;<br>-msgstr &quot;Mou l&#39;element seleccionat a la paperera&quot;<br>+msgstr &quot;Mou la imatge seleccionada a la paperera&quot;<br><br>Canviar element per imatge<br>
<br>Bona feina,<br>Joan<br>