Hola,<br><br>Algunes coses:<br><br>msgid &quot;%A %B %d (%%s)&quot;<br>-msgstr &quot;%A, %B %d (%%s)&quot;<br>+msgstr &quot;%A %d de %B (%%s)&quot;<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;North\n&quot;<br>&quot;South&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>
-&quot;Nort\n&quot;<br>+&quot;Nord\n&quot;<br>&quot;Sud&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;Time _Settings&quot;<br>-msgstr &quot;Propietats de l&#39;hora&quot;<br>+msgstr &quot;_Propietats de l&#39;hora&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;Temperature unit&quot;<br>
-msgstr &quot;Unitat de la temperatura&quot;<br>+msgstr &quot;Unitat de temperatura&quot;<br><br>En l&#39;altra cadena no has posat el «la»<br><br>&nbsp;msgid &quot;Set as current timezone for this computer&quot;<br>-msgstr &quot;Estableix-lo com a fus horari per aquest ordinador&quot;<br>
+msgstr &quot;Estableix com a fus horari per aquest ordinador&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;Sunrise: %s / Sunset: %s&quot;<br>-msgstr &quot;Sortida del sol: %s / Posta del sol: %s&quot;<br>+msgstr &quot;Sortida del Sol: %s / Posta del Sol: %s&quot;<br>
<br>Sol amb majúscules<br><br>msgid &quot;Privileges are required to change the system time zone.&quot;<br>-msgstr &quot;Necessiteu privilegis per a poder canviar el fus horari del sistema.&quot;<br>+msgstr &quot;Necessiteu privilegis per a canviar el fus horari del sistema.&quot;<br>
<br>msgid &quot;Privileges are required to configure the hardware clock.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;Necessiteu privilegis per a poder configurar el rellotge del maquinari.&quot;<br>+&quot;Necessiteu privilegis per a configurar el rellotge del maquinari.&quot;<br>
<br>msgid &quot;Unable to scan %s for media changes&quot;<br>-msgstr &quot;No s&#39;ha pogut cercar a %s per a canvis de medis&quot;<br>+msgstr &quot;No s&#39;ha pogut analitzar %s per a canvis en el suport&quot;<br><br>En el Nautilus s&#39;ha utilitzat «analitzar». Si no et convenç, també hi ha inspeccionar.<br>
<br>msgid &quot;Rescan %s&quot;<br>-msgstr &quot;Torna&#39;l a cercar %s&quot;<br>+msgstr &quot;Torna a analitzar %s&quot;<br><br>msgid &quot;Mount %s&quot;<br>-msgstr &quot;Muntatge %s&quot;<br>+msgstr &quot;Munta %s&quot;<br>
<br><br>Bona feina,<br>Joan<br>