Hola de nou,<br><br>Alguna suggeriment:<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;This option enables the PKCS#11 component in the gnome-keyring daemon. It &quot;<br>&quot;only takes effect as gnome-keyring-daemon starts, (ie: when the user logs &quot;<br>
&quot;in). This setting may be overridden when certain command line arguments are &quot;<br>&quot;passed to the daemon.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;Aquesta opció habilita el component PKCS#11 en el dimoni del gnome-keyring. &quot;<br>
-&quot;Només te efecte quan s&#39;inicia el gnome-keyring-daemon, (altrament dit: quan &quot;<br>-&quot;l&#39;usuari entra a la sessió). Es pot sobreescriure aquest paràmetre si es &quot;<br>-&quot;passa una opció de línia d&#39;ordres al dimoni.&quot;<br>
+&quot;Aquesta opció habilita el component PKCS#11 en el dimoni del gnome-keyring. &quot;<br>+&quot;Només te efecte quan s&#39;inicia el gnome-keyring-daemon (per exemple, quan &quot;<br>+&quot;l&#39;usuari entra a la sessió). Es pot sobreescriure aquest paràmetre si es &quot;<br>
+&quot;passa una opció de línia d&#39;ordres al dimoni.&quot;<br><br>El mateix en la cadena següent<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Your login keyring was not automatically created when you logged into this &quot;<br>&quot;computer. It will now be created.&quot;<br>
msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;No s&#39;ha creat automàticament el vostre anell de claus d&#39;entrada quan heu &quot;<br>-&quot;entrat a l&#39;ordinador. Es crearà ara.&quot;<br>+&quot;No s&#39;ha creat l&#39;anell de claus d&#39;entrada quan heu entrat a l&#39;ordinador. &quot;<br>
+&quot;Es crearà ara.&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;Automatically unlock this private key when I log in.&quot;<br>-msgstr &quot;Desbloca la clau privada automàticament quan inici la sessió.&quot;<br>+msgstr &quot;Desbloca la clau privada quan inici la sessió.&quot;<br>
<br>&nbsp;msgid &quot;Unlock password for &#39;%s&#39;&quot;<br>-msgstr &quot;Desbloqueja la contrasenya per a «%s»&quot;<br>+msgstr &quot;Desbloca la contrasenya per a «%s»&quot;<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;By choosing to use a blank password, your stored passwords will not be &quot;<br>
&quot;safely encrypted. They will be accessible by anyone with access to your &quot;<br>&quot;files.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;Si escolliu utilitzar una contrasenya en blanc, les contrasenyes &quot;<br>-&quot;emmagatzemades no es xifraran amb seguretat. Seran accessibles per qualsevol &quot;<br>
-&quot;que tingui accés als vostres fitxers.&quot;<br>+&quot;Si escolliu utilitzar una contrasenya en blanc, les contrasenyes &quot;<br>+&quot;emmagatzemades no es xifraran amb seguretat. Aquestes seran accessibles per &quot;<br>
+&quot;qualsevol que tingui accés als vostres fitxers.&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;Password cannot be blank&quot;<br>-msgstr &quot;La contrasenya no pot ser buida&quot;<br>+msgstr &quot;La contrasenya no pot estar en blanc&quot;<br>
<br>Salut,<br>Joan<br><br>