Hola,<br><br>Algunes coses:<br><br>&nbsp;msgid &quot;Show or hide numbering on the chess board&quot;<br>+msgstr &quot;Mostra o amaga la numeració al tauler d&#39;escacs&quot;<br>-msgstr &quot;Mostra o oculta la numeració al tauler d&#39;escacs&quot;<br>
<br>&nbsp;msgid &quot;Show or hide the game history panel&quot;<br>-msgstr &quot;Mostra o amaga la subfinestra de l&#39;historial de la partida&quot;<br>+msgstr &quot;Mostra o oculta el quadre de l&#39;historial de la partida&quot;<br>
<br>Si no et convenç «quadre», què tal «tauler»?<br><br>&nbsp;msgid &quot;Chess incorrectly installed&quot;<br>-msgstr &quot;L&#39;escacs no està instasl·lat correctament&quot;<br>+msgstr &quot;Els escacs no estan instal·lats correctament&quot;<br>
<br>També està mal escrit «instal·lat»<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Chess is not able to start because required application files are not &quot;<br>&quot;installed. If you are currently upgrading your system please wait until the &quot;<br>
&quot;upgrade has completed.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;No es pot iniciar l&#39;Escacs perquè no hi ha instal·lats els fitxers que &quot;<br>-&quot;necessita l&#39;aplicació. Si esteu actualitzant el sistema espereu fins que es &quot;<br>
-&quot;completi.&quot;<br>+&quot;No es pot iniciar els escacs perquè no hi ha instal·lats els fitxers que &quot;<br>+&quot;necessita l&#39;aplicació. Si esteu actualitzant el sistema espereu fins que es &quot;<br>+&quot;completi l&#39;actualització.&quot;<br>
<br>&nbsp;msgid &quot;Connect four tiles in a row&quot;<br>+msgstr &quot;Quatre en ratlla connectat&quot;<br>-msgstr &quot;Connecta quatre fitxes en una fila&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;Gnibbles is a worms game for GNOME.&quot;<br>
&nbsp;msgstr &quot;El Nibbles és un joc de cucs per al GNOME.&quot;<br><br>Hi ha llocs que es manté el Gnibbles, i altres que es tradueix per Nibbles. Hauria de ser igual a tot arreu.<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Sudoku is not able to start because required application files are not &quot;<br>
&quot;installed. If you are currently upgrading your system please wait until the &quot;<br>&quot;upgrade has completed.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;No es pot iniciar el Sudoku perquè no hi ha instal·lats els fitxers de &quot;<br>
&quot;l&#39;aplicació necessaris. Si esteu actualitzant el sistema espereu a que es &quot;<br>-&quot;completi.&quot;<br>+&quot;completi l&#39;actualització.&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;Sudoku unable to save game.&quot;<br>-msgstr &quot;El Sudoku no s&#39;ha pogut desar la partida.&quot;<br>
+msgstr &quot;El Sudoku no ha pogut desar la partida.&quot;<br><br>Salut,<br>Joan<br><br>