Hola,<br><br>El que he vist:<br><br>&nbsp;msgid &quot;Shut down this system now?&quot;<br>-msgstr &quot;Voleu aturar el sistema ara?&quot;<br>+msgstr &quot;Voleu aturar el sistema?&quot;<br><br>Queda millor sense l&#39;«ara». Si el treus, també s&#39;ha de treure a més cadenes.<br>
<br>&nbsp;msgid &quot;This system will be automatically shut down in %s seconds.&quot;<br>-msgstr &quot;S&#39;apagarà el sistema automàticament d&#39;aquí %s segons.&quot;<br>+msgstr &quot;S&#39;apagarà el sistema d&#39;aquí %s segons.&quot;<br>
<br>En la majoria de cadenes l&#39;«automàticament» l&#39;has tret.<br><br>&nbsp;msgid &quot;This system will be automatically suspended in %s seconds.&quot;<br>-msgstr &quot;Se suspendrà temporalment el sistema d&#39;aquí %s segons.&quot;<br>
+msgstr &quot;S&#39;aturarà temporalment el sistema d&#39;aquí %s segons.&quot;<br><br>&nbsp;&quot;The file already exists in \&quot;%s\&quot;.&nbsp; Replacing it will overwrite its contents.&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;Ja existeix un fitxer de nom «%s». Si el reemplaçeu se sobreescriurà els &quot;<br>
-&quot;seus continguts.&quot;<br>+&quot;Ja existeix un fitxer de nom «%s». Si el reemplaceu se sobreescriuran els &quot;<br>+&quot;seus continguts.&quot;<br><br>«sobreescriuran» i reemplaceu amb c<br><br>&nbsp;msgid &quot;If you delete a note it is permanently lost.&quot;<br>
-msgstr &quot;Si la suprimiu es perdrà per sempre.&quot;<br>+msgstr &quot;Si suprimiu una nota aquesta es perdrà per sempre.&quot;<br><br>&nbsp;&quot;Tomboy does not seem to be the correct version.\n&quot;<br>&nbsp;&quot;Tomboy %s or greater must be installed.&quot;<br>
-&quot;Sembla que no hi ha la versió correcte del Tomboy.\n&quot;<br>-&quot;Hi ha d&#39;haver instal·lat el Tomboy %s o superior.&quot;<br>+&quot;Sembla que no hi ha la versió correcta del Tomboy.\n&quot;<br>+&quot;Hi ha d&#39;haver instal·lat el Tomboy %s o superior.&quot;<br>
<br>«correcta» amb a final<br><br>&nbsp;msgid &quot;Reload all extensions&quot;<br>-msgstr &quot;Torna a carregar totes les extensions noves&quot;<br>+msgstr &quot;Torna a carregar totes les extensions&quot;<br><br>Bona feina,<br>
Joan<br>