Hola David,<br><br>He aplicat tot el que m&#39;has comentat.<br><br>Pel tema dels formats, tot i que no m&#39;acaba de convèncer, els he traduït així:<br><br>Audio CD -&gt; CD d&#39;àudio<br>Audio DVD -&gt; DVD d&#39;àudio<br>
Video DVD -&gt; DVD de vídeo<br>HD DVD -&gt; l&#39;he deixat igual, era la competència del Blue-Ray<br>Super Video CD -&gt; CD de super vídeo<br>Video CD -&gt; CD de vídeo<br>Photo CD -&gt; CD d&#39;imatges en format Photo CD<br>
Picture CD -&gt; CD d&#39;imatges en format Picture CD<br><br>Salut,<br>Joan<br>