Hola,<br><br>Algunes coses:<br><br>&nbsp;msgid &quot;&quot;<br>&nbsp;&quot;If checked, remote users accessing the desktop are required to support &quot;<br>&nbsp;&quot;encryption&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Si està marcat, els usuaris remots que accedeixin a l&#39;escriptori se&#39;ls &quot;<br>
-&quot;demanarà que utilitzin xifratge&quot;<br>+&quot;demanarà que admetin xifratge&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;&quot;<br>&nbsp;&quot;If checked, the server will use another port, instead of the default (5900)&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>
-&quot;Si està marcat, el servidor escoltarà en un port diferent del predeterminat &quot;<br>-&quot;(5900)&quot;<br>+&quot;Si està marcat, el servidor utilitzarà un port diferent del predeterminat &quot;<br>+&quot;(5900)&quot;<br>
<br>&nbsp;msgid &quot;_Lock screen on disconnect&quot;<br>-msgstr &quot;_Bloca la pantalla quan es desconnecti el darrer usuari&quot;<br>+msgstr &quot;_Bloca la pantalla en desconnectar&quot;<br><br>-&quot;opcions: «always» - Sempre es veurà la icona. «client» només veureu la icona &quot;<br>
+&quot;opcions: «always» - Sempre es veurà la icona. «client» - només veureu la icona &quot;<br>Falta el guió després de «client»<br><br>&nbsp;msgid &quot;Desktop sharing is enabled&quot;<br>-msgstr &quot;La compartició d&#39;escriptori està habilitat&quot;<br>
+msgstr &quot;La compartició d&#39;escriptori està habilitada&quot;<br><br>Bona feina,<br>Joan<br><br><br><div><span class="gmail_quote">El 18/02/08, <b class="gmail_sendername">Gil Forcada</b> &lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt; ha escrit:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
bones,<br><br>els fitxers de sempre :)<br><br>salut!<br><br>--<br>gil forcada<br><br>[ca] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>[en] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>
bloc: <a href="http://gil.badall.net">http://gil.badall.net</a><br><br>_______________________________________________<br>GNOME mailing list<br><a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br><br><br></blockquote></div><br>