Hola,<br><br>Algunes coses:<br><br>&nbsp;msgid &quot;If set, the dock item can be resized when docked in a GtkPanel widget&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;Si està habilitat, es pot canviar la mida de l&#39;element acoblat quan sigui &quot;<br>
-&quot;acoblat en un GtkPanel&quot;<br>-&quot;Si està habilitat, es pot canviar la mida de l&#39;element acoblat quan estigui &quot;<br>-&quot;acoblat en un giny GtkPanel&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;&quot;<br>&nbsp;&quot;If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn&#39;t show a grip&quot;<br>
&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;Si està habilitat, l&#39;element acoblat no es pot arrosegar i no mostra una &quot;<br>-&quot;nansa&quot;<br>-&quot;Si està habilitat, l&#39;element acoblat no es pot arrossegar i no mostra una &quot;<br>
-&quot;nansa&quot;<br><br>&nbsp;&quot;You can&#39;t add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or &quot;<br>&nbsp;&quot;some other compound dock object.&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;No es pot afegir un objecte acoblat (%p de tipus %s) a dins de %s. Feu &quot;<br>
-&quot;servir un GdlDock o un altre tipus d&#39;objecte acoblat compost.&quot;<br>+&quot;No es pot afegir un objecte acoblat (%p de tipus %s) a dins d&#39;un %s. &quot;<br>+&quot;Utilitzeu un GdlDock o un altre objecte acoblat compost.&quot;<br>
<br>&nbsp;&quot;While loading layout: don&#39;t know how to create a dock object whose nick is &#39;%&quot;<br>&nbsp;&quot;s&#39;&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>-&quot;En carregar la disposició: no se sapcom crear un objecte acoblat el sobrenom &quot;<br>
-&quot;del qual sigui «%s»&quot;<br>+&quot;En carregar la disposició: no se sap com crear un objecte acoblat el sobrenom &quot;<br>+&quot;del qual sigui «%s»&quot;<br><br>&nbsp;&quot;If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it&#39;s &quot;<br>
&nbsp;&quot;0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items&quot;<br>&nbsp;msgstr &quot;&quot;<br>+&quot;Si té valor 1, es bloquegen tots els elements acoblats vinculats al mestre. &quot;<br>+&quot;Si val 0, es bloquegen tots. Amb -1 vol dir que existeix inconsistència &quot;<br>
+&quot;entre els elements&quot;<br>-&quot;Si té valor 1, es bloquegen tots els elements acoblats vinculats al mestre. &quot;<br>-&quot;Si val 0, es desbloquegen tots. Amb -1 vol dir que existeix inconsistència &quot;<br>-&quot;entre els elements&quot;<br>
<br>&nbsp;msgid &quot;Dock master&quot;<br>-msgstr &quot;Mestre de l&#39;acoblat&quot;<br>+msgstr &quot;Acoblat mestre&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;msgid &quot;Dock master this dock object is bound to&quot;<br>-msgstr &quot;Mestre acoblat amb el que limita aquest objecte acoblat&quot;<br>
+msgstr &quot;Acoblat mestre amb el que limita aquest objecte acoblat&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;Whether the placeholder is standing in for a floating toplevel dock&quot;<br>-msgstr &quot;Si el text variable espera un acobladr de nivell superior flotant&quot;<br>
+msgstr &quot;Si el text variable espera un acoblat de nivell superior flotant&quot;<br><br>&nbsp;msgid &quot;Dock #%d&quot;<br>-msgstr &quot;Acoblable nº %d&quot;<br>+msgstr &quot;Acoblable núm. %d&quot;<br><br><br>Salut,<br>
Joan<br><br><div><span class="gmail_quote"><br>El 12/02/08, <b class="gmail_sendername">Gil Forcada</b> &lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt; ha escrit:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
bones,<br><br>una altra revisió completa, com en la resta ca.po és la meva revisió,<br>ca.svn.po la versió vella i el ca.po.diff la diferència :)<br><br>salut!<br><br>--<br>gil forcada<br><br>[ca] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>
[en] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>bloc: <a href="http://gil.badall.net">http://gil.badall.net</a><br><br>_______________________________________________<br>GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br><a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br><br><br></blockquote>
</div><br>