Hola,<br><br>Només són 4 cadenes :)<br><br>&nbsp;#: ../data/vinagre.schemas.in.h:1<br>&nbsp;msgid &quot;The handler for \&quot;vnc://\&quot; URLs&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;El gestor per a URL tipus «vnc://»&quot;<br>
&nbsp;<br> #: ../src/vinagre-main.c:73<br>&nbsp;msgid &quot;Unknown error&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;Error desconegut&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../src/vinagre-main.c:91<br>&nbsp;#, c-format<br>&nbsp;msgid &quot;The protocol %s is not supported.&quot;<br>
-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;El protocol %s no està admès.&quot;<br>&nbsp;<br>&nbsp;#: ../src/vinagre-main.c:113<br>-#, fuzzy<br>&nbsp;msgid &quot;The following error has occurred:&quot;<br>&nbsp;msgid_plural &quot;The following errors have occurred:&quot;<br>
-msgstr[0] &quot;No s&#39;ha pogut obrir el fitxer següent:&quot;<br>-msgstr[1] &quot;No s&#39;han pogut obrir els fitxers següents:&quot;<br>+msgstr[0] &quot;Ha succeit l&#39;error següent:&quot;<br>+msgstr[1] &quot;Han succeit els errors següents:&quot;<br>
<br>Salut,<br>Joan<br>