Només hi havia una cadena «fuzzy» i aquesta era modificar una clau del GConf.<br>Per tant crec que es podria pujar directament.<br><br>Salut,<br>Joan<br>