Hola,<br><br>Totes les propostes aplicades.<br><br>El que em comentes sobre el PCM també s&#39;hauria d&#39;aplicar al Banshee. Qui se&#39;n encarrega?<br><br>Salut,<br>Joan<br><br><br><br><div><span class="gmail_quote">2008/1/26, David Planella &lt;<a href="mailto:david.planella@googlemail.com">david.planella@googlemail.com</a>&gt;:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Bones Joan,<br><br>les tres cadenes noves em semblen bé. També m&#39;he mirat ràpidament el<br>fitxer complet:<br><br>#: ../data/glade/preferences.glade.h:3<br>msgid &quot;&lt;b&gt;Destination folder&lt;/b&gt;&quot;<br>msgstr &quot;&lt;b&gt;Carpeta destí&lt;/b&gt;&quot;<br>
<br>#: ../data/glade/preferences.glade.h:10<br>msgid &quot;Choose destination folder&quot;<br>msgstr &quot;Escolliu la carpeta destí&quot;<br><br>#: ../src/dlg-ripper.c:410<br>msgid &quot;Could not display the destination folder&quot;<br>
msgstr &quot;No s&#39;ha pogut mostrar la carpeta destí&quot;<br><br>#: ../src/dlg-ripper.c:558<br>msgid &quot;_View destination folder&quot;<br>msgstr &quot;_Mostra la carpeta destí&quot;<br><br>-- Carpeta de destinació, en els 4 casos<br>
<br>#: ../data/glade/preferences.glade.h:7<br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;&lt;small&gt;&lt;i&gt;WAV+PCM is a lossless format that holds uncompressed, raw pulse-&quot;<br>&quot;code modulated (PCM) audio.&lt;/i&gt;&lt;/small&gt;&quot;<br>
msgstr &quot;&quot;<br>&quot;&lt;small&gt;&lt;i&gt;WAV+PCM és un format sense pèrdues que manté sense comprimir, &quot;<br>&quot;àudio modulat per polsos codificats (PCM).&lt;/i&gt;&lt;/small&gt;&quot;<br><br>#: ../src/dlg-preferences.c:376 ../src/dlg-preferences.c:612<br>
msgid &quot;&quot;<br>&quot;WAV+PCM is a lossless format that holds uncompressed, raw pulse-code &quot;<br>&quot;modulated (PCM) audio.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;WAV+PCM és un format sense pèrdues que manté sense comprimir, àudio modulat &quot;<br>
&quot;per polsos codificats (PCM).&quot;<br><br>-- PCM: modulació per codificació d&#39;impulsos (termcat), en ambdós casos.<br><br>#: ../data/glade/properties.glade.h:4<br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Single artist\n&quot;<br>
&quot;Various artists\n&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Artista únic\n&quot;<br>&quot;Varis artistes\n&quot;<br><br>-- Diversos artistes<br>-- Vari és un adjectiu qualificatiu (variat), no adjectiu indefinit<br>-- Font: diccionari de dubtes i dificultats del català, de<br>
l&#39;Enciclopèdia Catalana<br><br>#: ../data/goobox.desktop.in.in.h:2<br>msgid &quot;Play and extract CDs&quot;<br>msgstr &quot;Reproduir i extreure CD&quot;<br><br>-- Reproducció i extracció?<br><br>#: ../src/album-info.c:171<br>
msgid &quot;Various&quot;<br>msgstr &quot;Varis&quot;<br><br>-- Diversos (pel mateix que abans)<br><br>#: ../src/dlg-properties.c:284<br>msgid &quot;No album found&quot;<br>msgstr &quot;No s&#39;ha trobat l&#39;àlbum&quot;<br>
<br>-- No s&#39;ha trobat cap àlbum?<br><br>#: ../src/eggtrayicon.c:119<br>msgid &quot;The orientation of the tray.&quot;<br>msgstr &quot;La orientació de la safata.&quot;<br><br>-- L&#39;orientació<br><br>#: ../src/file-utils.c:664<br>
msgid &quot;Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;No es pot trobar un terminal, s&#39;utilitzarà xtrem, encara que podria no &quot;<br>&quot;funcionar&quot;<br>
<br>-- l&#39;xterm<br>-- «tot i que pot ser que no funcioni», o «encara que no funcioni»<br><br>#: ../src/goo-cdrom-bsd.c:140 ../src/goo-cdrom-linux.c:121<br>#: ../src/goo-cdrom-solaris.c:123<br>msgid &quot;Error reading CD&quot;<br>
msgstr &quot;S&#39;ha produït un error en llegir un CD&quot;<br><br>-- el CD?<br><br>#: ../src/goo-player.c:501<br>msgid &quot;Tray open&quot;<br>msgstr &quot;Safata oberta&quot;<br><br>-- La safata està oberta?<br><br>#: ../src/goo-stock.c:40<br>
msgid &quot;_Extract&quot;<br>msgstr &quot;_Extreure&quot;<br><br>-- _Extreu?<br><br>#: ../src/main.c:85<br>msgid &quot;DEVICE_PATH&quot;<br>msgstr &quot;DEVICE_PATH&quot;<br><br>-- No s&#39;hauria de traduir (no en conec el context)?<br>
<br>#: ../src/main.c:90 ../src/ui.h:54<br>msgid &quot;Play/Pause&quot;<br>msgstr &quot;Reprodueix/pausa&quot;<br><br>-- Reprodueix/fes una pausa?<br>-- Reprodueix/en pausa?<br><br>#: ../src/main.c:96 ../src/ui.h:74<br>msgid &quot;Play the next track&quot;<br>
msgstr &quot;Reprodueix la següent peça&quot;<br><br>-- peça següent<br><br>#: ../src/main.c:99 ../src/ui.h:78<br>msgid &quot;Play the previous track&quot;<br>msgstr &quot;Reprodueix l&#39;anterior peça&quot;<br><br>-- peça anterior<br>
<br><br>#: ../src/ui.h:42<br>msgid &quot;Information about the program&quot;<br>msgstr &quot;Informació quant al programa&quot;<br><br>-- sobre el programa?<br><br>#: ../src/ui.h:159<br>msgid &quot;Play tracks in a random order&quot;<br>
msgstr &quot;Reprodueix les peces aleatoriament&quot;<br><br>-- aleatòriament<br><br>Salut!,<br>David.<br><br>_______________________________________________<br>GNOME mailing list<br><a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br><br></blockquote></div><br>