Quatre coses:<br><br>#: C/char-palette.xml:169(releaseinfo) <br>msgid &quot;This manual describes version 2.9.7 of Character Palette.&quot;<br>- msgstr &quot;Aquest manual descriu la versiˇ 2.9.8 de la paleta de carÓcters.&quot;
<br>+ msgstr &quot;Aquest manual descriu la versiˇ 2.9.7 de la paleta de carÓcters.&quot;<br><br>#: C/char-palette.xml:210(para) <br>msgid &quot;To add &lt;application&gt;Character Palette&lt;/application&gt; to a panel, right-click on the panel, then choose &lt;guimenuitem&gt;Add to Panel&lt;/guimenuitem&gt;. Select &lt;application&gt;Character Palette&lt;/application&gt; in the &lt;application&gt;Add to the panel&lt;/application&gt; dialog, then click &lt;guibutton&gt;OK&lt;/guibutton&gt;.&quot;
<br>- msgstr &quot;Per a afegir la &lt;application&gt;paleta de carÓcters&lt;/application&gt; al quadre, feu clic amb el botˇ secundari sobre el quadre i escolliu &lt;guimenuitem&gt;Afegeix al quadre&lt;/guimenuitem&gt;. En el diÓleg &lt;application&gt;Afegeix al quadre&lt;/application&gt; seleccioneu &lt;application&gt;paleta de carÓcters&lt;/application&gt; i desprÚs feu clic a &lt;guibutton&gt;D&#39;acord&lt;/guibutton&gt;.&quot;
<br>+ msgstr &quot;Per a afegir la &lt;application&gt;paleta de
carÓcters&lt;/application&gt; al quadre, feu clic amb el botˇ secundari
sobre el quadre i escolliu &lt;guimenuitem&gt;Afegeix al
quadre&lt;/guimenuitem&gt;. En el diÓleg &lt;application&gt;Afegeix al
quadre&lt;/application&gt; seleccioneu &lt;application&gt;Paleta de
carÓcters&lt;/application&gt; i desprÚs feu clic a
&lt;guibutton&gt;D&#39;acord&lt;/guibutton&gt;.&quot;<br>En aquest cas paleta comenša en maj˙scula.<br><br>#: C/char-palette.xml:220(para) <br>msgid &quot;When you add &lt;application&gt;Character Palette&lt;/application&gt; to a panel for the first time, the application displays a default palette of characters. You can select a character from the default palette, or you can select a character from predefined palettes of characters. Each predefined palette of characters is associated with a standard character on your keyboard.&quot;
<br>msgstr &quot;Quan afegiu la &lt;application&gt;paleta de carÓcters&lt;/application&gt; al quadre per primera vegada, l&#39;aplicaciˇ mostra la paleta de carÓcters predeterminada. Podeu seleccionar un carÓcter de la paleta predeterminada, o podeu seleccionar un carÓcter de les paletes de carÓcters predefinides. Cada paleta de carÓcters predefinida estÓ associada amb un carÓcter estÓndard del teclat.&quot;
<br><br>#: C/char-palette.xml:226(para) <br>msgid &quot;In the palette, click on the character that you require. The character button is pressed in to indicate that the character is selected.&quot;<br>- msgstr &quot;En la paleta, feu clic en el carÓcter que desitgeu. El botˇ del carÓcter es mantÚ premut per a inidicar que s&#39;ha seleccionat el carÓcter.&quot;
<br>+ msgstr &quot;En la paleta, feu clic en el carÓcter que desitgeu. El botˇ
del carÓcter es mantÚ premut per a indicar que s&#39;ha seleccionat el
carÓcter.&quot;<br><br>#: C/char-palette.xml:253(para) <br>msgid &quot;Click on the &lt;guibutton&gt;Available palettes&lt;/guibutton&gt; button on the application, the down arrow on the left.&quot;<br>- msgstr &quot;Feu clic en el botˇ &lt;guibutton&gt;paletes disponibles&lt;/guibutton&gt; de l&#39;aplicaciˇ, la fletxa cap avall de l&#39;esquerra.&quot;
<br>+ msgstr &quot;Feu clic en el botˇ &lt;guibutton&gt;Paletes
disponibles&lt;/guibutton&gt; de l&#39;aplicaciˇ, la fletxa cap avall de
l&#39;esquerra.&quot;<br><br>#: C/char-palette.xml:308(para) <br>msgid &quot;Click on the &lt;guibutton&gt;Available palettes&lt;/guibutton&gt; button on the applet, the down arrow on the left.&quot;<br>- msgstr &quot;Feu clic en el botˇ &lt;guibutton&gt;paletes disponibles&lt;/guibutton&gt; de la miniaplicaciˇ, la fletxa cap avall de l&#39;esquerra.&quot;
<br>+ msgstr &quot;Feu clic en el botˇ &lt;guibutton&gt;Paletes
disponibles&lt;/guibutton&gt; de la miniaplicaciˇ, la fletxa cap avall
de l&#39;esquerra.&quot;<br><br>#. Put one translator per line, in the form of NAME &lt;EMAIL&gt;, YEAR1, YEAR2.<br>#: C/char-palette.xml:0(None) <br>msgid &quot;translator-credits&quot;<br>- msgstr &quot;Gil Forcada &lt;
<a href="mailto:gilforcada@guifi.net">gilforcada@guifi.net</a>&gt;&quot;<br>+ msgstr &quot;Gil Forcada &lt;<a href="mailto:gilforcada@guifi.net">gilforcada@guifi.net</a>&gt;, 2008&quot;<br><br>He vist que no has afegit les captures, t&#39;adjunto la captura que faria falta (les altres no tÚ sentit)
<br><br>Salut,<br>Joan<br><br><br><div><span class="gmail_quote">El 09/01/08, <b class="gmail_sendername">Gil Forcada</b> &lt;<a href="mailto:gilforcada@guifi.net">gilforcada@guifi.net</a>&gt; ha escrit:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
bones,<br><br>veig que ja l&#39;havia enviat al desembre per˛ ning˙ n&#39;havia dit res, el<br>torno a enviar i si veig que ning˙ en torna a dire res, el pujarÚ<br>directament :)<br><br>salut!<br>--<br>gil forcada<br><br>
[ca] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de crÚixer<br>[en] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>bloc: <a href="http://gil.badall.net">http://gil.badall.net
</a><br><br>_______________________________________________<br>GNOME mailing list<br><a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br><a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br><br><br></blockquote></div><br>