Quina repassada!<br><br>He aplicat tots els canvis suggerits excepte aquests:<br><br>Encara que no ho tinc clar, he canviat els &quot;per defecte&quot; per &quot;predeterminats&quot;. Hi havia un motiu especial per aquest canvi?
<br><br><br>msgid &quot;Update the graph&quot;<br>msgstr &quot;Actualitza el graf&quot;<br><br>msgid &quot;Inheritance Graph&quot;<br>msgstr &quot;Graf d&#39;herències&quot;<br><br>-- el gràfic ?<br>Fent una consulta al diccionari, diria que el terme correcte és graf
<br><br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Could not find autogen version 5, please install the autogen package.<br>You &quot;<br>&quot;can get it from <a href="http://autogen.sourceforge.net">http://autogen.sourceforge.net</a>
&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;No es pot trobar l&#39;autogen versió 5. Instal·leu el paquet autogen.<br>Podeu &quot;<br>&quot;obtenir-lo d&#39;<a href="http://autogen.sourceforge.net">http://autogen.sourceforge.net
</a>&quot;<br><br>-- Instal·leu-lo ?<br>Crec que és millor deixar-ho com està, deixa més clar que s&#39;ha d&#39;instal·lar un paquet<br><br><br>msgid &quot;CVS: Add file/directory&quot;<br>msgstr &quot;CVS: afegeix fitxer/directori&quot;
<br><br>-- un fitxer/directori<br>Hi he posat &quot;el fixer/directori&quot;, igual que les línies que té al voltant<br><br><br>msgid &quot;load and start the target for debugging&quot;<br>msgstr &quot;carrega i inicia l&#39;objectiu per depurar&quot;
<br><br>msgid &quot;restart the same target for debugging&quot;<br>msgstr &quot;reinicia el mateix objectiu per depurar-lo&quot;<br><br>-- l&#39;objectiu a depurar ? (si ho canvies, fes-ho als dos)<br>Els he deixat als dos com a &quot;per a depurar depurar-lo&quot;, he pensat que era més apropiat.
<br><br><br>msgid &quot;_Block Comment/Uncomment&quot;<br>msgstr &quot;Comenta/descomenta com a _bloc&quot;<br><br>-- el bloc ? n&#39;hi ha de semblants a les línies següents per si ho<br>canvies<br>Diria que parla de comentar un bloc de línies, per tant és més correcte com està. Encara que no m&#39;acaba de fer el pes
<br><br><br>Ja em comentaràs les 2637 línies restants ;)<br><br>Salut,<br>Joan<br>