Canvis realitzats......bona vista!<br><br>Salut!<br>Francesc.<br><br><div><span class="gmail_quote">2007/9/24, gil forcada &lt;<a href="mailto:gilforcada@guifi.net">gilforcada@guifi.net</a>&gt;:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
bones,<br><br>msgid &quot;Create a named index&quot;<br>msgstr &quot;Crea un nou índex amb nom&quot;<br><br>-- crea un índex amb nom<br><br>msgid &quot;Don&#39;t sleep when medusa-idled reports user activity&quot;<br>msgstr &quot;&quot;
<br>&quot;No passis a un segon pla quan el medusa inactiu llisti l&#39;activitat de &quot;<br>&quot;l&#39;usuari&quot;<br><br>-- no t&#39;adormis quan el medusa inactiu informi que hi ha activitat de<br>l&#39;usuari ?<br>
-- medusa → Medusa (i a la resta d&#39;ocurrències igual :)<br><br>msgid &quot;Create index even if the disk looks too full to support it&quot;<br>msgstr &quot;Crea un índex encara que el disc sembli massa ple per<br>suportar-ho&quot;
<br><br>-- ... per permetre&#39;l ?<br><br>msgid &quot;Using the default root folder for index.\n&quot;<br>msgstr &quot;La indexació està utilitzant la carpeta arrel per defecte.\n&quot;<br><br>-- està utilitzant → utilitza o utilitzarà (sovint és recomanable fer
<br>servir el present d&#39;indicatiu)<br>-- per defecte → predeterminada<br><br>msgid &quot;The root folder of the index is not specified, nor is it set in<br>GConf.&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;No s&#39;ha especificat la carpeta arrel de l&#39;índex, tampoc està
<br>especificat al &quot;<br>&quot;GConf.&quot;<br><br>-- ...de l&#39;índex, ni al GConf. ? així s&#39;abreuja una mica<br><br>msgid &quot;Invalid argument: Index name cannot contain the &#39;/&#39; character.\n&quot;<br>
msgstr &quot;Argument invàlid: El nom de l&#39;índex no pot tenir el caràcter<br>&#39;/&#39;.\n&quot;<br><br>-- cometes baixes «»<br><br>msgid &quot;Indexing is continuing&quot;<br>msgstr &quot;La indexació continua&quot;
<br><br>-- Continua la indexació ?<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Indexing aborted because disk is either more than 95%% full or 40 megs<br>of &quot;<br>&quot;space are not available at location %s&quot;<br>msgstr &quot;&quot;
<br>&quot;La indexació s&#39;ha aturat perquè més del 95%% del disc estava ple o no<br>hi &quot;<br>&quot;havia 40 MB d&#39;espai lliure a la ubicació %s&quot;<br><br>-- S&#39;ha aturat la indexació ..<br>-- ..del disc està ple (en present, se suposa que encara ho està, entenc
<br>jo)<br>-- o no hi ha 40 Mb ... (igual com abans, en present)<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Indexing aborted because %s did not exist but an error occurred<br>creating it&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;La indexació s&#39;ha aturat perquè no existia %s i s&#39;ha produït un error
<br>en &quot;<br>&quot;crear-la&quot;<br><br>-- S&#39;ha aturat la indexació ..<br><br>msgid &quot;Failed to acquire lock file for indexing\n&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;S&#39;ha produït un error en adquirir un fitxer candau per a la indexació
<br>\n&quot;<br><br>-- fitxer de bloqueig ?<br><br>msgid &quot;Finished indexing\n&quot;<br>msgstr &quot;La indexació ha finalitzat\n&quot;<br><br>-- Ha finalitzat la indexació<br><br>msgid &quot;Done moving index files to correct locations\n&quot;
<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Ha finalitzat el moviment dels fitxers índex a les ubicacions correctes<br>\n&quot;<br><br>-- fitxers d&#39;índex ?<br><br>msgid &quot;Released lock\n&quot;<br>msgstr &quot;Candau alliberat\n&quot;
<br><br>-- Bloqueig alliberat ? (candau no existeix)<br><br>msgid &quot;Cannot set the application&#39;s default icon:&quot;<br>msgstr &quot;No es pot especificar la icona per defecte de l&#39;aplicació:&quot;<br><br>-- predeterminadamsgid &quot;Cannot load mime-type icon:&quot;
<br>msgstr &quot;No es pot carregar el tipus d&#39;icona mime:&quot;<br><br>-- la icona del tipus mime<br><br>msgid &quot;Cannot get the results GtkTreeview.&quot;<br>msgstr &quot;No es pot obtenir el GtkTreeview de resultats.&quot;
<br><br>-- No es pot obtenir la vista d&#39;arbre de resultats&nbsp;&nbsp;? així es fa més<br>entenedor per algú que no sàpiga anglès<br><br>msgid &quot;File Content&quot;<br>msgstr &quot;Contingut del fitxer&quot;<br><br>-- Continguts ?
<br><br>msgid &quot;File location&quot;<br>msgstr &quot;Localització del fitxer&quot;<br><br>-- Ubicació<br><br>msgid &quot;File type&quot;<br>msgstr &quot;Tipus del fitxer&quot;<br><br>-- tipus de fitxer ?<br><br>msgid &quot;Force indexing&quot;
<br>msgstr &quot;Força indexació&quot;<br><br>-- Força la indexació ?<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Index age: ?\n&quot;<br>&quot;Index last run: ?\n&quot;<br>&quot;Index size on disk: ?\n&quot;<br>&quot;Number of files in the index: ?\n&quot;
<br>&quot;Number of words in the index: ?\n&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Antiguitat de l&#39;índex: ?\n&quot;<br>&quot;Última indexació: ?\n&quot;<br>&quot;Tamany de l&#39;índex al disc: ?\n&quot;<br>&quot;Nombre de fitxers a l&#39;índex: ?\n&quot;
<br>&quot;Nombre de paraules a l&#39;índex: ?\n&quot;<br><br>-- Tamany no existeix, mida<br><br>msgid &quot;Indexer options&quot;<br>msgstr &quot;Opcions d&#39;indexació&quot;<br><br>-- de l&#39;indexador ? (segons el termcat és la paraula per indexer
<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;is\n&quot;<br>&quot;contains\n&quot;<br>&quot;does not contain\n&quot;<br>&quot;begins with\n&quot;<br>&quot;ends with\n&quot;<br>&quot;matches\n&quot;<br>&quot;regexp matches&quot;<br>
msgstr &quot;&quot;<br>&quot;és\n&quot;<br>&quot;conté\n&quot;<br>&quot;no conté\n&quot;<br>&quot;comença amb\n&quot;<br>&quot;acaba en\n&quot;<br>&quot;coincideix\n&quot;<br>&quot;coincideix amb regexp&quot;<br><br>-- acaba amb ?
<br>-- coincideix amb l&#39;expressió regular (n&#39;hi ha alguna altre)<br><br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;is\n&quot;<br>&quot;is not\n&quot;<br>&quot;is before\n&quot;<br>&quot;is after\n&quot;<br>&quot;is within a week of\n&quot;
<br>&quot;is within a month of&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;és\n&quot;<br>&quot;no és\n&quot;<br>&quot;és abans de\n&quot;<br>&quot;és després de\n&quot;<br>&quot;és a la setmana dé\n&quot;<br>&quot;és al mes de&quot;
<br><br>-- la setmana de<br><br>msgid &quot;Specify minimum file age in days&quot;<br>msgstr &quot;Especifiqueu el temps de vida mínim del fitxer en dies&quot;<br><br>-- no em convença la frase però tampoc et sabria dir com posar-ho
<br>-- mínim&nbsp;&nbsp;→ mínima, això sí :)<br><br><br>bona feina!<br><br>salut!<br><br>El dg 23 de 09 del 2007 a les 09:57 +0200, en/na Francesc Vilches va<br>escriure:<br>&gt; Salut!<br>&gt; Francesc<br>&gt;<br>&gt;<br>&gt; _______________________________________________
<br>&gt; GNOME mailing list<br>&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>&gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
</a><br>--<br>gil forcada<br><br>[ca] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>[en] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>bloc: <a href="http://gil.badall.net">
http://gil.badall.net</a><br><br>_______________________________________________<br>GNOME mailing list<br><a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br><a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br><br></blockquote></div><br>