Canvis proposats Realitzats.<br><br>Gràcies, Xavi!<br><br><br><br><div><span class="gmail_quote">2007/9/19, Xavier Conde Rueda &lt;<a href="mailto:xavi.conde@gmail.com">xavi.conde@gmail.com</a>&gt;:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Aquí tens les meves correccions:<br><br> #: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:2559<br>-#, fuzzy<br> msgid &quot;Failed to create audio output element; check your installation&quot;<br>-msgstr &quot;No s&#39;ha pogut crear un element font; comproveu la vostra instal·lació&quot;
<br>+msgstr &quot;&quot;<br>+&quot;No s&#39;ha pogut crear un element de sortida audio; comproveu la vostra &quot;<br>+&quot;instal·lació&quot;<br><br>-- sortida d&#39;àudio<br><br> #: ../data/glade/playback-prefs.glade.h
:6<br>-#, fuzzy<br> msgid &quot;Player Backend&quot;<br>-msgstr &quot;S&#39;ha produït un error de reproducció&quot;<br>+msgstr &quot;Reproducció creuada&quot;<br><br>-- Rerefons de reproducció<br>-- backend es refereix a la tecnologia que es farà servir per a reproduir
<br><br> #: ../data/glade/playback-prefs.glade.h:7<br> msgid &quot;_Use crossfading backend (requires restart)&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;_Utilitza l&#39;atenuació creuada (cal reiniciar)&quot;<br><br>
-- rerefons d&#39;atenuació<br><br> #: ../plugins/artdisplay/artdisplay/__init__.py:283<br> msgid &quot;Searching... drop artwork here&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;S&#39;està cercant... deixi les il·lustracions aquí&quot;
<br><br> #: ../plugins/artdisplay/artdisplay/__init__.py:285<br> msgid &quot;Drop artwork here&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;Deixa les il·lustracions aquí&quot;<br><br>-- deixeu anar les imatges<br><br> #: ../plugins/cd-recorder/cd-
recorder.rb-plugin.desktop.in.h:1<br> msgid &quot;Audio CD Recorder&quot;<br>@@ -1524,10 +1521,12 @@<br> &quot;Adds support for playing media from, and sending media to UPnP/DLNA network &quot;<br> &quot;devices&quot;<br>
 msgstr &quot;&quot;<br>+&quot;Afegeig compatibilitat per reproduïr el medi, i envia dades als dispositius &quot;<br>+&quot;de xarxa UPnP/DLNA&quot;<br><br>-- reproduir<br><br> #: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:660<br> msgid &quot;New DAAP share&quot;
<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;Nou recurs compartir DAAP&quot;<br><br>-- compartit<br><br> #: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.glade.h:5<br> msgid &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Free, simple and quick access to the music, for everyone.&quot;
<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Lliure, simple i ràpid d&#39;accedir per a tothom a la música.&quot;<br><br>-- Accés a la música gratuït, senzill i ràpid, per a tothom<br><br> #: ../plugins/jamendo/jamendo-
loading.glade.h:8<br> msgid &quot;&lt;b&gt;Jamendo&lt;/b&gt;&quot;<br>@@ -1791,6 +1792,11 @@<br> &quot;It&#39;s a \&quot;Some rights reserved\&quot; agreement, perfectly suited for the new &quot;<br> &quot;century.&quot;<br>
 msgstr &quot;&quot;<br>+&quot;Al jamedo, els artistes distribueixen la seva música sota llicències &quot;<br>+&quot;Creative Commons.\n&quot;<br>+&quot; En dues paraules, permeten baixar, mesclar i compartir la seva música &quot;
<br>+&quot;lliurement.\n&quot;<br>+&quot;És un acord amb «Alguns drets reservats», que s&#39;adapta perfectament<br>al nou segle.&quot;<br><br>-- jamendo<br><br> #: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:572<br>
 #, c-format<br> msgid &quot;Unable to change station URI to %s, as that station already exists&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;No s&#39;ha pogut canviar l&#39;estació URI a %s ja que l&#39;estació ja existeix&quot;
<br><br>-- l&#39;URI de l&#39;estació<br><br> #: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:124<br> #: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:133<br>-#, fuzzy<br> msgid &quot;No lyrics found&quot;<br>-msgstr &quot;No s&#39;ha trobat cap dispositiu escrivible.&quot;
<br>+msgstr &quot;No s&#39;han trobat lletres&quot;<br><br>-- la lletra<br><br> #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:4<br> msgid &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* All albums and artists hand-picked&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>
+msgstr &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tots els Ã lbums i artistes a escollits a dit&quot;<br><br>-- àlbums<br><br> #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:12<br> msgid &quot;&quot;<br> &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* No copy protection on the music (DRM) which allows playing music on &quot;
<br> &quot;any device (unlike iTunes/MSN/etc)&quot;<br> msgstr &quot;&quot;<br>+&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* No hi ha cap protecció de còpia a la música (DRM) cosa que permet &quot;<br>+&quot;reproduïr-la a qualsevol dispositiu (excepte iTunes/MSN/etc)&quot;
<br><br>-- reproduir<br><br> #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:14<br> msgid &quot;&quot;<br> &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Not part of the \&quot;evil\&quot; major label machine - for those that hate the &quot;<br> &quot;music biz and want to help topple it&quot;
<br> msgstr &quot;&quot;<br>+&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* No forma part de la «diabòlica» maquinaria de les grans firmes - &quot;<br>+&quot;per aquells que odien la música estranya i volen ajudar a eliminar-la&quot;<br><br>-- maquinària<br>
<br> #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:16<br> msgid &quot;&quot;<br> &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Our genres are hard to find in record stores and not on radio (though &quot;<br> &quot;do appear on college radio)&quot;<br>
 msgstr &quot;&quot;<br>+&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* El nostre gènere es difícil de trobar a botigues i a la ràdio (encara &quot;<br>+&quot;que apareixen a ràdios universitaries)&quot;<br><br>-- genres es refereix a estils músicals, a gènere, no al producte
<br><br> #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:17<br> msgid &quot;&quot;<br> &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Perfect quality downloads (CD copy) are available when you download &quot;<br> &quot;(not inferior quality sound)&quot;<br>
 msgstr &quot;&quot;<br>+&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Descàrregues de qualitat perfecta (còpies de CD) estan disponibles &quot;<br>+&quot;quan descarrega (sense qualitat d&#39;àudio inferior)&quot;<br><br>-- estan disponibles per a descarregar
<br><br> #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:18<br> msgid &quot;&quot;<br> &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Radio stations and \&quot;genre mix\&quot; playlists allow background listening &quot;<br> &quot;- can do work while listening to our music&quot;
<br> msgstr &quot;&quot;<br>+&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Estacions de radio i listes de reproducció de «barreges de genere» &quot;<br>+&quot;poden ser escoltades en segon pla - pot treballar mentre escolta la nostra &quot;<br>+&quot;música&quot;
<br><br>-- llistes<br>-- barreges de gèneres<br><br> #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:20<br> msgid &quot;&quot;<br> &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Variable pricing scheme means you can pay as little as $5 for an album &quot;
<br> &quot;if you choose&quot;<br> msgstr &quot;&quot;<br>+&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* L&#39;esquema de preus variable vol dir que pot pagar tant sols $5 per &quot;<br>+&quot;un àlbum si escull&quot;<br><br>-- podeu pagar<br>-- if you choose: si ho voleu
<br><br> #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:22<br> msgid &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Wide variety of genres, can fit any mood&quot;<br>-msgstr &quot;&quot;<br>+msgstr &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Un ampli ventall de generes, pot ajustar-se a qualsevol humor&quot;
<br><br>-- gèneres<br>-- mood: estat d&#39;ànim<br><br> #: ../plugins/power-manager/power-manager.rb-plugin.desktop.in.h:1<br> msgid &quot;Inhibit Power Manager from suspending the machine while playing&quot;<br>@@ -2568,14 +2600,12 @@
<br> msgstr &quot;Un connector d&#39;exemple en C, sense capabilitats&quot;<br><br> #: ../plugins/sample-vala/sample-vala.rb-plugin.desktop.in.h:1<br>-#, fuzzy<br> msgid &quot;A sample plugin in Vala with no features&quot;
<br>-msgstr &quot;Un connector d&#39;exemple en C, sense capabilitats&quot;<br>+msgstr &quot;Un connector d&#39;exemple en Vala, sense capabilitats&quot;<br><br>-- capabilitat: capacitats<br><br> #: ../plugins/visualizer/rb-
visualizer-plugin.c:1674<br>-#, fuzzy<br> msgid &quot;Music Player Visualization&quot;<br>-msgstr &quot;Mostra visualitzacions&quot;<br>+msgstr &quot;isualitzacions del reproductor de música&quot;<br><br>-- V<br><br> #: ../widgets/rb-
property-view.c:504<br>-#, fuzzy, c-format<br>+#, c-format<br> msgid &quot;%d artist (%d)&quot;<br> msgid_plural &quot;All %d artists (%d)&quot;<br> msgstr[0] &quot;%d artista (%d)&quot;<br> msgstr[1] &quot;Tots els %d artistes (%d)&quot;
<br><br> #: ../widgets/rb-property-view.c:507<br>-#, fuzzy, c-format<br>+#, c-format<br> msgid &quot;%d album (%d)&quot;<br> msgid_plural &quot;All %d albums (%d)&quot;<br> msgstr[0] &quot;%d àlbum (%d)&quot;<br> msgstr[1] &quot;Tots els %d àlbums (%d)&quot;
<br><br> #: ../widgets/rb-property-view.c:510<br>-#, fuzzy, c-format<br>+#, c-format<br> msgid &quot;%d genre (%d)&quot;<br> msgid_plural &quot;All %d genres (%d)&quot;<br> msgstr[0] &quot;%d gènere (%d)&quot;<br> msgstr[1] &quot;Tots els %d gèneres (%d)&quot;
<br><br>-- &quot;Els %d XXXX&quot;, sense Tot<br><br>Bona feina!<br><br>El 18/09/07, Francesc Vilches &lt;<a href="mailto:francesc.vilches@gmail.com">francesc.vilches@gmail.com</a>&gt; ha escrit:<br>&gt; Un amb molta &quot;salsa&quot; ;-)
<br>&gt;<br>&gt; Salut!<br>&gt; Francesc.<br>&gt;<br>&gt; _______________________________________________<br>&gt; GNOME mailing list<br>&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
&gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>&gt;<br>&gt;<br>&gt;<br><br><br><br>--<br>Google talk/Jabber: xavi.conde a <a href="http://gmail.com">
gmail.com</a><br><br>_______________________________________________<br>GNOME mailing list<br><a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br><a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br><br></blockquote></div><br>