Déu ni do. Quina repassada!!!<br>Val a dir que algunes coses eren coses antigues que havien quedat enquistades. ;)<br><br>De moment he deixat<br><br>- &quot;comptador&quot; -------&gt; a l&#39;espera de veure que us diuen a la llista de l&#39;i18n
<br>- He canviat els adjectius a femení després de donar-li un cop d&#39;ull al fitxer C&nbsp; &quot;i-cal-dump.c&quot;<br><br>-------------------------------<br>#: ../mimedir/mimedir-vcard-address.c:192<br>msgid &quot;Street&quot;
<br>msgstr &quot;Carrer&quot;<br><br>#: ../mimedir/mimedir-vcard-address.c:193<br>msgid &quot;Street address&quot;<br>msgstr &quot;Adreça de carrer&quot;<br>---------------------------------------<br>Tradueixo la segona igualment per carrer a seques?
<br><br><br>Salutacions,<br>Francesc.<br><br>P.D: Adjunto els nous canvis. Sempre comparant sobre l&#39;últim fitxer que hi ha pujat.<br><br><br><div><span class="gmail_quote">2007/8/23, Sílvia Miranda &lt;<a href="mailto:silvia.gnome@gmail.com">
silvia.gnome@gmail.com</a>&gt;:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">Bones Oriol, vull dir, Francesc :)<br><br>(Ja t&#39;ho vaig dir, que anava despistada amb el tema de les traduccions
<br>pendents, i que és difícil de controlar-ho totalment.. I com que estava<br>pensant en que havia de dir que l&#39;Oriol havia fet la traducció. doncs et<br>vaig batejar. Perdó! ;)<br><br>Cosetes que he vist a la traducció (jo sempre em reviso els .po sencers,
<br>no els .diffs, o sigui que possiblement hi ha coses que tu no has<br>traduït):<br><br>#: ../bin/ical-dump.c:63<br>msgid &quot;daily&quot;<br>msgstr &quot;diariament&quot;<br><br>*** diàriament<br><br>#: ../bin/ical-dump.c
:128<br>#, c-format<br>msgid &quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Count: %d\n&quot;<br>msgstr &quot;&nbsp;&nbsp;Contador: %d\n&quot;<br><br>*** Comptador / Compta (depèn de si és un nom o un verb. Ho demanaré a<br>la llista de l&#39;i18n)<br><br>#: ../bin/ical-
dump.c:154<br>#, c-format<br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Todo item:\n&quot;<br>&quot;\n&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Ítem pendent:\n&quot;<br>&quot;\n&quot;<br><br>*** Normalment traduïm &quot;item&quot; -&gt; &quot;element&quot;. En aquest cas... no sé...
<br>&quot;tasca per fer&quot;? Algú té un altre suggeriment?<br><br>#: ../bin/ical-dump.c:152<br>#, c-format<br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;Event:\n&quot;<br>&quot;\n&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Incidència:\n&quot;
<br>&quot;\n&quot;<br><br>*** Esdeveniment (a l&#39;Evolution se&#39;n diu així, si més no)<br><br>#: ../bin/ical-dump.c:118<br>#, c-format<br>msgid &quot;&nbsp;&nbsp;Recurrence:\n&quot;<br>msgstr &quot;&nbsp;&nbsp;Repetició:\n&quot;<br><br>
*** Periodicitat (ídem. A l&#39;Evolution se&#39;n diu així)<br><br>#: ../bin/ical-dump.c:188<br>msgid &quot;high&quot;<br>msgstr &quot;alt&quot;<br><br>#: ../bin/ical-dump.c:190<br>msgid &quot;low&quot;<br>msgstr &quot;baix&quot;
<br><br>#: ../bin/ical-dump.c:192<br>msgid &quot;medium&quot;<br>msgstr &quot;mitjà&quot;<br><br>*** Tenint en compte que la cadena següent és &quot;Prioritat&quot;, m&#39;imagino que<br>les anteriors han de ser en femení: &quot;alta&quot;, &quot;baixa&quot;, &quot;mitjana&quot;. Potser
<br>també ho hauria de dir a la llista de l&#39;i18n.<br><br>#: ../bin/ical-dump.c:213<br>#, c-format<br>msgid &quot;&nbsp;&nbsp;Due date: %s\n&quot;<br>msgstr &quot;&nbsp;&nbsp;Data prevista: %s\n&quot;<br><br>*** Diria que normalment ho traduïm per &quot;Data de venciment&quot;
<br><br>#: ../bin/ical-dump.c:236<br>#, c-format<br>msgid &quot;&nbsp;&nbsp;All day event\n&quot;<br>msgstr &quot;&nbsp;&nbsp;Incidència de tot el dia\n&quot;<br><br>*** Esdeveniment<br><br>#: ../bin/ical-dump.c:222<br>#, c-format<br>msgid &quot;&nbsp;&nbsp;Unique ID: %s\n&quot;
<br>msgstr &quot;&nbsp;&nbsp;ID únic: %s\n&quot;<br><br>*** Identificador ?<br><br>#: ../bin/vcard-normalize.c:79<br>#, c-format<br>msgid &quot;%s: error reading card file: %s\n&quot;<br>msgstr &quot;%s: error(s) llegint fitxer de targes: %s\n&quot;
<br><br>*** error en llegir el fitxer de la targeta (de visita ?)<br><br>#: ../bin/vcard-normalize.c:96<br>#, c-format<br>msgid &quot;%s: error writing card file: %s\n&quot;<br>msgstr &quot;%s: error(s) escrivint fitxer de targes: %s\n&quot;
<br><br>*** error en escriure...<br>En català no fem servir tant el gerundi<br>[ <a href="http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#2.4.%20Gerundi">http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#2.4.%20Gerundi
</a> ]<br><br>#: ../mimedir/mimedir-attribute.c:983<br>msgid &quot;wrong parameter syntax&quot;<br>msgstr &quot;sintaxi del paràmetre incorrecte&quot;<br><br>*** (la) sintaxi del paràmetre (és) incorrecta<br><br>#: ../mimedir/mimedir-
attribute.c:2505 ../mimedir/mimedir-attribute.c:2514<br>msgid &quot;illegal character&quot;<br>msgstr &quot;caràcter il·legal&quot;<br><br>*** Jo diria &quot;prohibit&quot;<br><br>#: ../mimedir/mimedir-attribute.h:49<br>#, c-format
<br>msgid &quot;illegal character 0x%02x for type \&quot;%s\&quot;&quot;<br>msgstr &quot;caràcter il·llegal 0x%02x per tipus \&quot;%s\&quot;&quot;<br><br>*** il·legal / prohibit<br><br>#: ../mimedir/mimedir-attribute.h:50
<br>#, c-format<br>msgid &quot;invalid format for type \&quot;%s\&quot; in attribute %s&quot;<br>msgstr &quot;format invalid per tipus \&quot;%s\&quot; en atribut %s&quot;<br><br>*** invàlid per al tipus «%s» a l&#39;atribut
<br><br>#: ../mimedir/mimedir-attribute.h:51<br>#, c-format<br>msgid &quot;attribute %s could not be decoded, since its encoding is unknown&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;l&#39;atribut %s no es pot descodificar, ja que es desconeix la seva
<br>codificació&quot;<br><br>*** se&#39;n desconeix la codificació ?<br><br>#: ../mimedir/mimedir-attribute.h:53<br>#, c-format<br>msgid &quot;parameter \&quot;%s\&quot; must not be used more than once in attribute %s&quot;
<br>msgstr &quot;el paràmetre \&quot;%s\&quot; no pot usar-se més d&#39;un cop en l&#39;atribut %s&quot;<br><br>*** «%s» (en català posem les cometes baixes)<br><br>#: ../mimedir/mimedir-profile.c:114<br>msgid &quot;Profile name&quot;
<br>msgstr &quot;Nom de perfil&quot;<br><br>*** del ?<br><br>#: ../mimedir/mimedir-profile.h:44<br>#, c-format<br>msgid &quot;wrong profile %s; expected %s&quot;<br>msgstr &quot;perfil incorrecte %s; esperat %s&quot;<br><br>
*** s&#39;esperava<br><br>#: ../mimedir/mimedir-recurrence.c:222<br>msgid &quot;Frequency type of this recurrency rule&quot;<br>msgstr &quot;Tipus de freqüència d&#39;aquesta regla de recurrència&quot;<br><br>*** periodicitat ?
<br><br>#: ../mimedir/mimedir-recurrence.c:230<br>msgid &quot;The date of the last recurrence of an event&quot;<br>msgstr &quot;Data de l&#39;ultima repetició per a un event&quot;<br><br>*** esdeveniment<br><br>#: ../mimedir/mimedir-
recurrence.c:236<br>msgid &quot;The number of recurrences of an event&quot;<br>msgstr &quot;Nombre de repeticions per a un event&quot;<br><br>*** esdeveniment (n&#39;hi ha alguns més en altres cadenes; cerca&#39;ls i<br>reemplaça&#39;ls)
<br><br>#: ../mimedir/mimedir-recurrence.c:252<br>msgid &quot;By which unit a recurrence should be repeated&quot;<br>msgstr &quot;Per quantes unitats s&#39;ha de repetir una repetició&quot;<br><br>*** Umm, jo diria alguna cosa com &quot;Amb quina unitat s&#39;ha d&#39;expressar la
<br>periodicitat&quot;<br><br>#: ../mimedir/mimedir-recurrence.c:260<br>msgid &quot;List of units by which a recurrence should be repeated&quot;<br>msgstr &quot;Llista d&#39;unitats per les quals s&#39;ha de repetir una repetició&quot;
<br><br>*** Llista de les unitats amb què s&#39;ha d&#39;expressar la periodicitat d&#39;una<br>repetició ?<br><br>#: ../mimedir/mimedir-vcal.c:149<br>msgid &quot;The vCalendar&#39;s method&quot;<br>msgstr &quot;El mètode de vCalendar&quot;
<br><br>*** del<br><br>#: ../mimedir/mimedir-vcal.c:384 ../mimedir/mimedir-vcard.c:2411<br>#: ../mimedir/mimedir-vcomponent.c:2111<br>#, c-format<br>msgid &quot;The profile contains the unsupported custom attribute %s.\n&quot;
<br>msgstr &quot;El perfil conté l&#39;atribut especial no suportat %s.\n&quot;<br><br>*** no implementat<br><br>#: ../mimedir/mimedir-vcal.c:432 ../mimedir/mimedir-vcal.c:454<br>#: ../mimedir/mimedir-vcal.c:482 ../mimedir/mimedir-
vcal.c:506<br>#, c-format<br>msgid &quot;Error reading calendar file %s: %s!&quot;<br>msgstr &quot;Error llegint fitxer de calendari %s: %s!&quot;<br><br>*** en llegir<br><br>#: ../mimedir/mimedir-vcard-address.c:193<br>msgid &quot;Street address&quot;
<br>msgstr &quot;Adreça de carrer&quot;<br><br>*** Carrer ? (no cal dir &quot;adreça&quot;; ja és evident...)<br><br>#: ../mimedir/mimedir-vcard.c:398<br>msgid &quot;The mailing program used by this person&quot;<br>msgstr &quot;Programa de mailing usat per aquesta persona&quot;
<br><br>*** Aplicació de correu que utilitza aquesta persona<br><br>#: ../mimedir/mimedir-vcard.c:459<br>msgid &quot;A person, acting for the person described in this card&quot;<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Una persona, que actúa en nom de la persona descrita en aquesta
<br>targeta&quot;<br><br>*** actua<br><br>#: ../mimedir/mimedir-vcard.c:471<br>msgid &quot;&quot;<br>&quot;A person, acting for the person described in this card (deprecated<br>string &quot;<br>&quot;representation)&quot;
<br>msgstr &quot;&quot;<br>&quot;Una persona que actúa en nom de la persona d&#39;aquesta targeta<br>(representació &quot;<br>&quot;de cadena no acceptada)&quot;<br><br>*** actua<br><br>Em falten unes quantes cadenes per revisar, ja ho faré després.
<br><br>Bona feina! :)<br><br>Salut,<br><br>El dj 23 de 08 del 2007 a les 20:06 +0200, en/na Francesc Vilches va<br>escriure:<br>&gt; La meva primera contribució. ;-)<br>&gt;<br>&gt; Mireu-ho amb lupa (que és la primera). A part de traduir el que
<br>&gt; faltava, m&#39;he pres la llibertat de canviar coses que ja estaven<br>&gt; traduïdes i que considerava incorrectes (omissió d&#39;articles, summary<br>&gt; com a sumari.....etc.)<br>&gt;<br>&gt; A veure que us sembla,
<br>&gt; Francesc.<br>&gt;<br>&gt; P.D: Moltes gràcies Gil pel &quot;peaso&quot; script per enviar-ho ja tot<br>&gt; empaquetat a la llista.<br>&gt; _______________________________________________<br>&gt; GNOME mailing list
<br>&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>&gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>---
<br><br>sílvia miranda<br><br>Bloc: <a href="http://silvia.badall.net">http://silvia.badall.net</a><br><br><br>_______________________________________________<br>GNOME mailing list<br><a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">
GNOME@llistes.softcatala.org</a><br><a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br><br></blockquote></div><br>