Hola Gil,<br><br>Un parell de cosetes:<br><br>msgid &quot;Geyes Applet Manual V2.6&quot;<br>- msgstr &quot;Manual de la miniaplicació Geyes (Versió 2.6)&quot;<br>+ msgstr &quot;Manual de la miniaplicació Geyes (versió 2.6)&quot;
<br><br>La traducció de &quot;January 2003&quot; no seria &quot;Gener del 2003&quot; enlloc de &quot;Gener de 2003&quot;?<br><br>msgid &quot;To report a bug or make a suggestion regarding the Geyes applet or this manual, follow the directions in the &lt;ulink url=\&quot;ghelp:gnome-feedback\&quot; type=\&quot;help\&quot;&gt;GNOME Feedback Page&lt;/ulink&gt;.&quot;
<br>- msgstr &quot;Per a informar d&#39;un error o fer un suggeriment sobre la miniaplicació Geyes o aquest manual, seguiu les indicacions de la &lt;ulink url=\&quot;ghelp:gnome-feedback\&quot; type=\&quot;help\&quot;&gt;Pàgina de suggeriments del GNOME&lt;/ulink&gt;.&quot;
<br>+ msgstr &quot;Per a informar d&#39;un error o fer algun suggeriment quant a la miniaplicació Geyes o aquest manual, seguiu les indicacions a la &lt;ulink url=\&quot;ghelp:gnome-feedback\&quot; type=\&quot;help\&quot;&gt;Pàgina de comentaris del GNOME&lt;/ulink&gt;.&quot;
<br><br>msgid &quot;To add &lt;application&gt;Geyes&lt;/application&gt; to a panel, right-click on the panel, then choose &lt;guimenuitem&gt;Add to Panel&lt;/guimenuitem&gt;. Select &lt;application&gt;Geyes&lt;/application&gt; in the &lt;application&gt;Add to the panel&lt;/application&gt; dialog, then click &lt;guibutton&gt;OK&lt;/guibutton&gt;.&quot;
<br>- msgstr &quot;Per a afegir el &lt;application&gt;Geyes&lt;/application&gt; a un quadre, fes clic amb el botó secundari en el quadre i després escolliu &lt;guimenuitem&gt;Afegeix al quadre&lt;/guimenuitem&gt;. Seleccioneu &lt;application&gt;Geyes&lt;/application&gt; en el diàleg &lt;application&gt;Afegeix al quadre&lt;/application&gt;, després feu clic a &lt;guibutton&gt;D&#39;acord&lt;/guibutton&gt;.&quot;
<br>+ msgstr &quot;Per a afegir el &lt;application&gt;Geyes&lt;/application&gt;
a un quadre, feu clic amb el botó dret en el quadre i després
escolliu &lt;guimenuitem&gt;Afegeix al quadre&lt;/guimenuitem&gt;.
Seleccioneu &lt;application&gt;Geyes&lt;/application&gt; en el diàleg
&lt;application&gt;Afegeix al quadre&lt;/application&gt;, després feu
clic a &lt;guibutton&gt;D&#39;acord&lt;/guibutton&gt;.&quot;<br><br>Bona feina,<br>Joan<br><br><br><div><span class="gmail_quote">El 04/08/07, <b class="gmail_sendername">gil forcada</b> &lt;<a href="mailto:gilforcada@guifi.net">
gilforcada@guifi.net</a>&gt; ha escrit:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">bones,<br><br>fa molt temps que la tenia per aquí l&#39;escriptori, així que abans de
<br>posar-me a fer la interfície gràfica envio el que tenia per aquí :)<br><br>ja comentareu i si està tot bé ja la pujaré jo (serà la meva primera :)<br><br>salut!<br>--<br>gil forcada<br><br>[ca] <a href="http://guifi.net">
guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>[en] <a href="http://guifi.net">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>bloc: <a href="http://gil.badall.net">http://gil.badall.net</a><br><br>_______________________________________________
<br>GNOME mailing list<br><a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br><a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
</a><br><br><br></blockquote></div><br>