Hola,<br><br>Adjunto la traducció de la documentació de l&#39;Accerciser i l&#39;actualització d&#39;aquest per a pujar-ho al SVN.<br><br>Salut,<br>Joan<br>