[GNOME] Coses noves del grep

Jordi Mas jmas a softcatala.org
dim gen 2 13:48:07 CET 2018


Hola!

Entenc que aquests canvis són per l'eina grep. La traducció d'aquesta 
eina és gestiona en un altre projecte de traducció: 
http://translationproject.org/team/ca.html

No tenim permisos per fer aquestes millores.

Atentament,

Jordi,

El 21/12/2017 a les 22:48, Mecatxis ha escrit:
> Hola nois!
> 
> Us passo unes coses noves del grep que repassat avui:
> 
> 
> 80 a 82
> #: lib/getopt.c:278
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid "%s: option '%s' is ambiguous\n"
> msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous\n"
> -msgstr "%s: l'opció «%s» és ambigua\n"
> +msgstr "%s: l'opció «%s%s» és ambigua\n"
> 
> 86 a 88
> #: lib/getopt.c:284
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
> msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous; possibilities:"
> -msgstr "%s: l'opció «%s» és ambigua; possibilitats:"
> +msgstr "%s: l'opció «%s%s» és ambigua; possibilitats:"
> 
> 92 a 94
> #: lib/getopt.c:319
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
> msgid "%s: unrecognized option '%s%s'\n"
> -msgstr "%s: no es reconeix l'opció «%c%s»\n"
> +msgstr "%s: no es reconeix l'opció «%s%s»\n"
> 
> 98 a 100
> #: lib/getopt.c:345
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
> msgid "%s: option '%s%s' doesn't allow an argument\n"
> -msgstr "%s: l'opció «%c%s» no permet un argument\n"
> +msgstr "%s: l'opció «%s%s» no permet un argument\n"
> 
> 104 a 106
> #: lib/getopt.c:360
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid "%s: option '--%s' requires an argument\n"
> msgid "%s: option '%s%s' requires an argument\n"
> -msgstr "%s: l'opció «--%s» necessita un argument\n"
> +msgstr "%s: l'opció «%s%s» necessita un argument\n"
> 
> 134 a 138
> #: lib/xbinary-io.c:37
> #, c-format
> msgid "failed to set file descriptor text/binary mode"
> -msgstr ""
> +msgstr "No s'ha pogut establir el mode del descriptor de fitxers 
> text/binari"
> 
> 481 a 483
> #: src/grep.c:1915
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
> msgid "Search for PATTERN in each FILE.\n"
> -msgstr "Busca el PATRÓ a cada FITXER o a l'entrada estàndard.\n"
> +msgstr "Busca el PATRÓ a cada FITXER.\n"
> 
> 487 a 489
> #: src/grep.c:1916
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid ""
> #| "Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
> #| "\n"
> #| "Regexp selection and interpretation:\n"
> msgid ""
> "Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
> "\n"
> "Pattern selection and interpretation:\n"
> -msgstr ""
> -"Exemple: %s -i \"hola món\" menu.h main.c\n"
> -"\n"
> -"Selecció i interpretació de l'expressió regular:\n"
> +msgstr ""
> +"Exemple: %s -i «hola món» menu.h main.c\n"
> +"\n"
> +"Selecció i interpretació del patró:\n"
> 
> 502 a 504
> #: src/grep.c:1920
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid ""
> #| " -E, --extended-regexp PATTERN is an extended regular expression "
> #| "(ERE)\n"
> #| " -F, --fixed-strings PATTERN is a set of newline-separated "
> #| "strings\n"
> #| " -G, --basic-regexp PATTERN is a basic regular expression (BRE)\n"
> #| " -P, --perl-regexp PATTERN is a Perl regular expression\n"
> msgid ""
> " -E, --extended-regexp PATTERN is an extended regular expression\n"
> " -F, --fixed-strings PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
> " -G, --basic-regexp PATTERN is a basic regular expression (default)\n"
> " -P, --perl-regexp PATTERN is a Perl regular expression\n"
> -msgstr ""
> -" -E, --extended-regexp PATRÓ és una expressió regular ampliada (ERA)\n"
> -" -F, --fixed-strings PATRÓ és un conjunt de cadenes separades per "
> -"salts de lí­nia\n"
> -" -G, --basic-regexp PATRÓ és un expressió regular bàsica (ERB)\n"
> -" -P, --perl-regexp PATRÓ és un expressió regular de Perl\n"
> +msgstr ""
> +" -E, --extended-regexp PATRÓ és una expressió regular ampliada\n"
> +" -F, --fixed-strings PATRÓ és un conjunt de cadenes separades per "
> +"salts de línia\n"
> +" -G, --basic-regexp PATRÓ és un expressió regular bàsica (per "
> +"defecte)\n"
> +" -P, --perl-regexp PATRÓ és un expressió regular de Perl\n"
> 
> 523 a 535
> #: src/grep.c:1926
> #, c-format
> msgid ""
> " -e, --regexp=PATTERN use PATTERN for matching\n"
> " -f, --file=FILE obtain PATTERN from FILE\n"
> " -i, --ignore-case ignore case distinctions\n"
> " -w, --word-regexp force PATTERN to match only whole words\n"
> " -x, --line-regexp force PATTERN to match only whole lines\n"
> " -z, --null-data a data line ends in 0 byte, not newline\n"
> -msgstr ""
> -" -e, --regexp=PATRÓ utilitza el PATRÓ com a expressió regular\n"
> -" -f, --file=FITXER obté el PATRÓ del FITXER\n"
> -" -i, --ignore-case no diferencia entre majúscules i minúscules\n"
> -" -w, --word-regexp força la concordança del PATRÓ amb paraules "
> -"completes\n"
> -" -x, --line-regexp força la concordança del PATRÓ amb línies "
> -"completes\n"
> -" -z, --null-data considera que una lí­nia de dades acaba amb byte "
> -"0 i no amb un salt de línia\n"
> +msgstr ""
> +" -e, --regexp=PATRÓ utilitza el PATRÓ per la comparació\n"
> +" -f, --file=FITXER obté el PATRÓ del FITXER\n"
> +" -i, --ignore-case no diferencia entre majúscules i minúscules\n"
> +" -w, --word-regexp força la concordança del PATRÓ amb paraules "
> +"completes\n"
> +" -x, --line-regexp força la concordança del PATRÓ amb línies "
> +"completes\n"
> +" -z, --null-data una línia de dades acaba amb byte 0 i no amb un "
> +"salt de línia\n"
> 
> 560 a 563
> #: src/grep.c:1940
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid ""
> #| "\n"
> #| "Output control:\n"
> #| " -m, --max-count=NUM stop after NUM matches\n"
> #| " -b, --byte-offset print the byte offset with output lines\n"
> #| " -n, --line-number print line number with output lines\n"
> #| " --line-buffered flush output on every line\n"
> #| " -H, --with-filename print the file name for each match\n"
> #| " -h, --no-filename suppress the file name prefix on output\n"
> #| " --label=LABEL use LABEL as the standard input file name "
> #| "prefix\n"
> msgid ""
> "\n"
> "Output control:\n"
> " -m, --max-count=NUM stop after NUM selected lines\n"
> " -b, --byte-offset print the byte offset with output lines\n"
> " -n, --line-number print line number with output lines\n"
> " --line-buffered flush output on every line\n"
> " -H, --with-filename print file name with output lines\n"
> " -h, --no-filename suppress the file name prefix on output\n"
> " --label=LABEL use LABEL as the standard input file name "
> "prefix\n"
> -msgstr ""
> -"\n"
> -"Control de sortida:\n"
> -" -m, --max-count=NUM s'atura després de NUM coincidències\n"
> -" -b, --byte-offset mostra el byte de desplaçament amb les línies de "
> -"sortida\n"
> -" -n, --line-number mostra el número de lí­nia amb les línies de "
> -"sortida\n"
> -" --line-buffered bolca la sortida a cada línia\n"
> -" -H, --with-filename mostra el nom del fitxer a cada coincidència\n"
> -" -h, --no-filename elimina els noms dels fitxers de la sortida\n"
> -" --label=ETIQUETA fes servir ETIQUETA com a prefix del nom del "
> -"fitxer per l'entrada estàndard\n"
> +msgstr ""
> +"\n"
> +"Control de sortida:\n"
> +" -m, --max-count=NUM s'atura després de NUM coincidències\n"
> +" -b, --byte-offset mostra el byte de desplaçament amb les línies de "
> +"sortida\n"
> +" -n, --line-number mostra el número de lí­nia amb les línies de "
> +"sortida\n"
> +" --line-buffered bolca la sortida a cada línia\n"
> +" -H, --with-filename mostra el nom del fitxer amb les línies de "
> +"sortida\n"
> +" -h, --no-filename elimina els noms dels fitxers de la sortida\n"
> +" --label=ETIQUETA fes servir ETIQUETA com a prefix del nom del "
> +"fitxer per l'entrada estàndard\n"
> 
> 655 a 659
> #: src/grep.c:1974
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid ""
> #| " -L, --files-without-match print only names of FILEs containing no "
> #| "match\n"
> #| " -l, --files-with-matches print only names of FILEs containing 
> matches\n"
> #| " -c, --count print only a count of matching lines per "
> #| "FILE\n"
> #| " -T, --initial-tab make tabs line up (if needed)\n"
> #| " -Z, --null print 0 byte after FILE name\n"
> msgid ""
> " -L, --files-without-match print only names of FILEs with no selected "
> "lines\n"
> " -l, --files-with-matches print only names of FILEs with selected lines\n"
> " -c, --count print only a count of selected lines per FILE\n"
> " -T, --initial-tab make tabs line up (if needed)\n"
> " -Z, --null print 0 byte after FILE name\n"
> -msgstr ""
> -" -L, --files-without-match mostra només els noms dels FITXERs que no "
> -"tinguin cap coincidència\n"
> -" -l, --files-with-matches mostra només els noms dels FITXERs que "
> -"continguin alguna coincidència\n"
> -" -c, --count mostra només el nombre de línies coincidents per "
> -"FITXER\n"
> -" -T, --initial-tab alinea les tabulacions (si cal)\n"
> -" -Z, --null mostra 0 byte després del nom de FITXER\n"
> +msgstr ""
> +" -L, --files-without-match mostra només els noms dels FITXERs que no "
> +"tinguin cap línia seleccionada\n"
> +" -l, --files-with-matches mostra només els noms dels FITXERs que "
> +"continguin alguna línia seleccionada\n"
> +" -c, --count mostra només el nombre de línies selecionades "
> +"per FITXER\n"
> +" -T, --initial-tab alinea les tabulacions (si cal)\n"
> +" -Z, --null mostra byte 0 després del nom de FITXER\n"
> 
> 700 a 704
> #: src/grep.c:1987
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid ""
> #| " -NUM same as --context=NUM\n"
> #| " --color[=WHEN],\n"
> #| " --colour[=WHEN] use markers to highlight the matching "
> #| "strings;\n"
> #| " WHEN is 'always', 'never', or 'auto'\n"
> #| " -U, --binary do not strip CR characters at EOL (MSDOS/"
> #| "Windows)\n"
> #| " -u, --unix-byte-offsets report offsets as if CRs were not there\n"
> #| " (MSDOS/Windows)\n"
> #| "\n"
> msgid ""
> " -NUM same as --context=NUM\n"
> " --color[=WHEN],\n"
> " --colour[=WHEN] use markers to highlight the matching strings;\n"
> " WHEN is 'always', 'never', or 'auto'\n"
> " -U, --binary do not strip CR characters at EOL (MSDOS/"
> "Windows)\n"
> "\n"
> -msgstr ""
> -" -NUM el mateix que --context=NUM\n"
> -" --color[=QUAN],\n"
> -" --colour[=QUAN] ressalta amb marcadors les cadenes "
> -"coincidents;\n"
> -" QUAN pot ser: «always», «never» o «auto»\n"
> -" -U, --binary no elimina els caràcters CR als EOL (MSDOS/"
> -"Windows)\n"
> -" -u, --unix-byte-offsets considera els desplaçaments com si no hi "
> -"haguessin CR\n"
> -" (MSDOS/Windows)\n"
> -"\n"
> +msgstr ""
> +" -NUM el mateix que --context=NUM\n"
> +" --color[=QUAN],\n"
> +" --colour[=QUAN] ressalta amb marcadors les cadenes "
> +"coincidents;\n"
> +" QUAN pot ser: «always», «never» o «auto»\n"
> +" -U, --binary no elimina els caràcters CR als EOL (MSDOS/"
> +"Windows)\n"
> +"\n"
> 
> 734 a 735
> #: src/grep.c:1994
> #, fuzzy, c-format
> #| msgid ""
> #| "When FILE is -, read standard input. With no FILE, read . if a command-"
> #| "line\n"
> #| "-r is given, - otherwise. If fewer than two FILEs are given, assume 
> -h.\n"
> #| "Exit status is 0 if any line is selected, 1 otherwise;\n"
> #| "if any error occurs and -q is not given, the exit status is 2.\n"
> msgid ""
> "When FILE is '-', read standard input. With no FILE, read '.' if\n"
> "recursive, '-' otherwise. With fewer than two FILEs, assume -h.\n"
> "Exit status is 0 if any line is selected, 1 otherwise;\n"
> "if any error occurs and -q is not given, the exit status is 2.\n"
> -msgstr ""
> -"Quan el FITXER és -, llegeix l'entrada estàndard. Si no s'indica el 
> FITXER, "
> -"llegeix . si s'indica\n"
> -"una línia de comandes -r, si no -. Si s'indiquen menys de dos FITXERs, "
> -"assumeix -h.\n"
> -"L'estat de sortida és 0 si s'havia seleccionat alguna línia, si no 1.\n"
> -"Si hi ha algun error i no s'ha indicat -q, l'estat de sortida és 2.\n"
> +msgstr ""
> +"Quan el FITXER és «-», llegeix l'entrada estàndard. Si no s'indica el "
> +"FITXER, llegeix «.» \n"
> +"si és recursiu i «-» si no ho és. Si s'indiquen menys de dos FITXERs, "
> +"assumeix -h.\n"
> +"L'estat de sortida és 0 si s'havia seleccionat alguna línia, si no 1.\n"
> +"Si hi ha algun error i no s'ha indicat -q, l'estat de sortida és 2.\n"
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> _______________________________________________
> Codi de conducta: http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta
> 


-- 
Jordi Mas i Hernàndez -Bloc: http://gent.softcatala.org/jmas/bloc/
Planet Softcatalà -> http://planeta.softcatala.org


Més informació sobre la llista de correu GNOME