[GNOME] Dink. Força feina avui.

Mecatxis mecatxis a gmail.com
dll des 31 00:45:48 CET 2012


Glubs! No anava a aquesta llista, però gràcies.

Sóc l'Àngel Mompó de Catux i és una traducció per GNU.
El 30/12/2012 19:24, "Robert Antoni" <robert.buj a gmail.com> escribió:

> Who's there?
> Qui hi ha allí?
>
> By order of our great ducks the monthly tax shall be doubled
> A petició dels nostres ànecs extraordinaris l'impost mensual hauria de
> doblar-se.
>
> This also applies to food donations.
> Això també s'aplica a les donacions alimentàries.
>
>
>
>
> On Sun, Dec 30, 2012 at 6:40 PM, mecatxis <mecatxis a gmail.com> wrote:
>
>> @@ -367,7 +367,7 @@
>> #: Story/ITEM-B1.c:92
>> #: Story/ITEM-B2.c:92
>> msgid "* POWER SHOT *"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "* TRET POTENT *"
>>
>> @@ -471,11 +471,11 @@
>>
>> #: Story/KING.c:119
>> msgid "You must hurry, Dink."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "T'has d'afanyar, Dink."
>>
>> #: Story/KING.c:126
>> msgid "Hello, Dink."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Hola, Dink."
>>
>> @@ -4839,7 +4839,7 @@
>>
>> #: Story/S2-MDOOR.c:13
>> msgid "This looks like the place, but it's locked."
>> -msgstr "Sembla el lloc adecuat, però està tancat."
>> +msgstr "Sembla el lloc adequat, però està tancat."
>>
>> @@ -5805,63 +5805,63 @@
>>
>> #: Story/S3-CAMP.c:42
>> msgid "This must be it!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ha de ser això!"
>>
>> #: Story/S3-CAMP.c:43
>> msgid "I have to make it into that tent."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ha de ser dins la tenda."
>>
>> #: Story/S3-CAMP.c:52
>> msgid "Here goes nothing..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Aquí no hi ha res..."
>>
>> #: Story/S3-CAMP.c:62
>> msgid "Gotta run!! Gotta run!!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "He de córrer!! He de córrer!!"
>>
>> #: Story/S3-CAMP.c:65
>> msgid "Hey!!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Hei!!"
>>
>> #: Story/S3-CAMPS.c:61
>> msgid "Man, that was close!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Tio, ha anat de poc!"
>>
>> #: Story/S3-CAMPS.c:63
>> msgid "It looks like this scroll might just be the proof I need."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Sembla que aquest pergamí és justament la prova que necessito."
>>
>> #: Story/S3-CAMPS.c:73
>> msgid "Not so fast ..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No tant depressa..."
>>
>> #: Story/S3-CAMPS.c:74
>> msgid "Ha Ha Haaa"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ha Ha Haaa"
>>
>> #: Story/S3-CAMPS.c:80
>> msgid "Looks like you have trouble learning, small one."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Sembla que tens problemes per aprendre, petitó."
>>
>> #: Story/S3-CAMPS.c:82
>> msgid "I thought I told you to stay away from us."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Crec que et vaig dir que no et fiquessis al nostre camí."
>>
>> #: Story/S3-CAMPS.c:84
>> msgid "Yeah well, my foot still has an appointment with you."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Sí, bé. Els meus peus encara tenen un cita amb vosaltres."
>>
>> #: Story/S3-CAMPS.c:86
>> msgid "What do you freaks want with town anyway?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Què coi hi voleu amb la ciutat, vosaltres?"
>>
>> #: Story/S3-CAMPS.c:88
>> msgid "Our business doesn't need to be told to the dead.."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No n'hem de parlar dels nostres negocis amb els morts..."
>>
>> #: Story/S3-CAMPS.c:90
>> msgid "Finish him."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Acabeu amb ell."
>>
>> @@ -6094,7 +6094,7 @@
>>
>> #: Story/S3-FREAK.c:55
>> msgid "This parade is gonna rule!!!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Aquesta desfilada molarà!!!"
>>
>> @@ -6200,119 +6200,119 @@
>>
>> #: Story/S3-FREAK.c:147
>> msgid "Soooo ... didn't see you at the parade."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Doncs ... No us hi he vist a la desfilada."
>>
>> #: Story/S3-FREAK.c:149
>> msgid "Oh .. hehe .. yeah, I uhh ... I ..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ah... hehe... Sí, he... emm He..."
>>
>> #: Story/S3-FREAK.c:151
>> msgid "one of the ducks got sick, and well .. we couldn't perform."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "s'ha posat malalt un ànec, i bé... No hem pogut sortir."
>>
>> #: Story/S3-FREAK.c:156
>> msgid "I'm sure. That's too bad, after all that practice."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ja ho entenc. Què malament, després de practicar tant."
>>
>> #: Story/S3-FREAK.c:158
>> msgid "Well hey, don't worry ..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Bé ei, no hi pateixis..."
>>
>> #: Story/S3-FREAK.c:160
>> msgid "we're practicing for next year."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "estem practicant per l'any que bé."
>>
>> #: Story/S3-FREAK.c:162
>> msgid "Aww man..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ostres tio..."
>>
>> #: Story/S3-FREAK.c:166
>> msgid "Note to self: Don't come here next year."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Nota mental: No venir l'any vinent."
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:21
>> msgid "heeloo, freen. We kan took tegether?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Holaaa, amig. Poddem parlart junts?"
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:33
>> msgid "osh! Puheaze hooman! We chan bey freens!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Aix! Si us praul homen! prodem sert amigs!"
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:36
>> msgid "doon hort meeee!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "nom fassis maalt!"
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:39
>> msgid "i won oose vilens!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No faitx violensia!"
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:48
>> msgid "Let that be a clear message to his people. Haw!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Fem que sigui un missatge clar per la seva gent. Yea!"
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:56
>> msgid "Ask the Goblin's name"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Demana-li al Goblin com es diu."
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:57
>> msgid "Ask what he is doing way out here"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Demana-li que hi fa aquí fora"
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:58
>> msgid "Ask about the Goblin Sanctuary"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Demana-li pel Santuari Goblin"
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:64
>> msgid "What is your name, Goblin?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Com et dius, Goblin?"
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:66
>> msgid "my nam is george. whe kin bey gud frins?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "me diic geroge. pudiriem sert bonus amigs?"
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:68
>> msgid "I don't understand a thing you're saying."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No entenc res del que dius."
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:74
>> msgid "Say, why aren't you in the Goblin sanctuary?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Digues, com és que no ets al Santuari Goblin?"
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:76
>> msgid "i wans tu leaf weth hoomankind."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "voll vruire amp els homans."
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:78
>> msgid "Many people are afraid of goblins, you know."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Hi ha molta gent que té por dels goblins, ja ho saps."
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:80
>> msgid "george is hoomankind."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "george és humà."
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:82
>> msgid "Ah, I see. Good luck to you."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ja ho entenc. Què tinguis bona sort."
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:87
>> msgid "So what's with that Goblin Sanctuary place?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "I què passa amb el Santuari Goblin aquest?"
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:89
>> msgid "they ar BAD. they can oonly anderstund ONE theng."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "són dolenps. noméees antenent UNA crosa."
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:91
>> msgid "And just what thing is that? I may need to know this."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "I quina cosa és? Potser em cal saber-ho."
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:93
>> msgid "voilense. too summon mog yoo mus KILL many guuards."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "violensia. per convocrar mog hast de MATAR moolps guardries."
>>
>> #: Story/S3-GOB.c:95
>> msgid "Ah. I'm not entirely sure who Mog is but..uh thanks."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ah. No tinc gaire clar qui és en Mog... bé, gràcies."
>>
>> @@ -6324,59 +6324,59 @@
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:68
>> msgid "Ask the Goblin guard to let you in"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Demana-li al guàrdia Goblin que et deixi entrar"
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:69
>> msgid "Incite an 'incident'"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Incita un «incident»"
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:76
>> msgid "Greetings my good fellow! May I enter your fine establishment?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Salut company! Podria entrar al vostre preciós establiment?"
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:78
>> msgid "hmm."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "hmm."
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:87
>> msgid "hmm.. are yoo joon?? coom beck lader! too erly"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "hmm... ets ent joon?? trorna desprers! massa aviad"
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:95
>> msgid "ashee yoo hav bough. GATS OPAN!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "veitx que tents arc. PRORTES ORBRE!"
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:108
>> msgid "erga hoomans NOT heenter! leev!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "les hoomas NO entrent! martxa!"
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:110
>> msgid "Oh come on, let me in!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Va home, deixa'm entrar!"
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:112
>> msgid "no bow?!!! un not joon! leev!!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "no arc?!! i nots jooon! martxa!"
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:118
>> msgid "Say. So how 'bout that war of '23? You guys got beat back
>> pretty hard."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Escolta. Com va anar la guerra del '23? Us fan fotre una bona
>> pallissa."
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:120
>> msgid "yoo ar engerang meee!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "m'estars enfadand!"
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:122
>> msgid "I mean, King Daniel basically crushed you all like tiny bugs."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Vull dir, que el Rei Daniel bàsicament us va esclafar com a
>> escarbats minúsculs."
>>
>> #: Story/S3-GOBG.c:124
>> msgid "reechard!?? yoo wheel bey daying now!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "reetxard!?? ara mordiràaas!"
>>
>> #: Story/S3-GSIGN.c:3
>> msgid "welkam to george huse"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Benvengud a calt george"
>>
>> @@ -6500,31 +6500,31 @@
>> #: Story/S3-LOSER.c:13
>> #: Story/S3-LOSER.c:30
>> msgid "Hey, uhh ... where did everyone go?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ei, uhh... On ha anat tothom?"
>>
>> #: Story/S3-LOSER.c:15
>> msgid "The parade's over already man."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "S'ha acabat la desfilada tio."
>>
>> #: Story/S3-LOSER.c:17
>> msgid "Everyone took off."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Tothom se n'ha anat."
>>
>> #: Story/S3-LOSER.c:19
>> msgid "That quick?!?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Tant depresa?!?"
>>
>> #: Story/S3-LOSER.c:21
>> msgid "I don't know man, I just work here."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No ho se tio, només treballo aquí."
>>
>> #: Story/S3-LOSER.c:32
>> msgid "I already told you buddy, they left."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ja t'ho he dit tio, se n'han anat."
>>
>> #: Story/S3-LOSER.c:34
>> msgid "What are you, some kind of freak?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Què ets, una mena de friqui?"
>>
>> @@ -6635,99 +6635,99 @@
>>
>> #: Story/S3-MAYOR.c:107
>> msgid "Say hello"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Saluda"
>>
>> #: Story/S3-MAYOR.c:108
>> msgid "Show him the scroll with the plans"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ensenya-li el pergamí amb els plans"
>>
>> #: Story/S3-MAYOR.c:114
>> msgid "Hello Mayor, how's it going?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Hola Alcalde, què tal?"
>>
>> #: Story/S3-MAYOR.c:116
>> msgid "Pretty good fair citizen."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Força bé ciutadà."
>>
>> #: Story/S3-MAYOR.c:118
>> msgid "Hey, that's just great."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ei, això és genial."
>>
>> #: Story/S3-MAYOR.c:123
>> msgid "I've got your proof mayor."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Us he portat la prova Alcalde."
>>
>> #: Story/S3-MAYOR.c:125
>> msgid "They plan to slaughter the entire city."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Planegen esclafar la ciutat sencera."
>>
>> #: Story/S3-MAYOR.c:127
>> msgid "Oh my god, this attack would destroy our defenses!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Oh Déu meu. Aquest atac destruiria les nostres defenses!"
>>
>> #: Story/S3-MAYOR.c:129
>> msgid "I can't believe they would attack us like this."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No em puc creure que ens vulguin atacar així."
>>
>> #: Story/S3-MAYOR.c:131
>> msgid "Now will you call the Guard?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ara cridareu a la Guàrdia?"
>>
>> #: Story/S3-MAYOR.c:133
>> msgid "Yes, I just hope they can get here in time..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Sí. Només espero que arribin a temps..."
>>
>> #: Story/S3-MOG.c:8
>> msgid "All this killing and still no answers."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Tots aquests morts i encara no hi ha cap resposta."
>>
>> #: Story/S3-MOG.c:16
>> msgid "Who dares wake the mighty Mog, king of Goblins?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Qui gosa despertar el poderós Mog, rei dels Goblins?"
>>
>> #: Story/S3-MOG.c:18
>> msgid "What's this? You have learned our tongue well, Mog."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Què és això? Has aprés bé la nostra llengua, Mog."
>>
>> #: Story/S3-MOG.c:20
>> msgid "Of course. I was raised by.. what is this? My comrades litter
>> the ground!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "És clar. Vaig ser educat per... Què és això? Els meus camarades
>> embruten el terra?"
>>
>> #: Story/S3-MOG.c:22
>> msgid "It was I who fell them."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "He estat jo qui els ha vençut."
>>
>> #: Story/S3-MOG.c:24
>> msgid "NOW TELL ME OF YOUR SECRET DEALINGS WITH THE CAST!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "ARA EXPLICA'M ELS TEUS NEGOCIS SECRETS AMB EL CAST!"
>>
>> #: Story/S3-MOG.c:26
>> msgid "You? YOU? I MUST AVENGE MY BROTHERS!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Tu? TU? VENJARÉ ELS MEUS GERMANS!"
>>
>> #: Story/S3-PEEPS.c:17
>> msgid "Isn't this wonderful?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No et sembla preciós?"
>>
>> #: Story/S3-PEEPS.c:20
>> msgid "Not a very long parade was it..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No ha estat una desfilada gaire llarga..."
>>
>> #: Story/S3-PEEPS.c:22
>> msgid "This was even better than last year!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ha estat encara millor que l'any passat!"
>>
>> #: Story/S3-PEEPS.c:25
>> msgid "What a great parade!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ha estat una parada fantàstica!"
>>
>> #: Story/S3-PEEPS.c:38
>> msgid "Help! This man is going crazy!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ajuda! Aquest home s'ha tornat boig!"
>>
>> #: Story/S3-PEEPS.c:41
>> msgid "Guards!!! Over here!!!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Guàrdies!! Aquí!!!"
>>
>> @@ -6783,7 +6783,7 @@
>>
>> #: Story/S3-SIGN7.c:3
>> msgid "Goblin Sanctuary - Humans keep out to avoid incidents."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Santuari Gobilns - Humans, allunyeu-vos per evitar incidents."
>>
>> @@ -6969,19 +6969,19 @@
>>
>> #: Story/S3-ST2P.c:25
>> msgid "That hurts and all, but you could be doing much more damage with
>> a bow!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Sí que fa mal, però faries molt més mal amb un arc!"
>>
>> #: Story/S3-ST2P.c:32
>> msgid "Well, despite the highway robbery, I'd like to get a bow."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Bé, malgrat que ho considero una estafa, agafaré un arc."
>>
>> #: Story/S3-ST2P.c:47
>> msgid "I'm sorry sir, but you DON'T have enough gold!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ho sento senyor, però NO teniu prou diners!"
>>
>> #: Story/S3-ST2P.c:49
>> msgid "Whoops, sorry about that."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ostres, ho sento."
>>
>> @@ -7069,43 +7069,43 @@
>>
>> #: Story/S3-TC.c:253
>> msgid "Dink, Dink, over here."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Dink, Dink, aquí."
>>
>> #: Story/S3-TC.c:256
>> msgid "Isn't it just beautiful?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No et sembla preciós?"
>>
>> #: Story/S3-TC.c:259
>> msgid "Yup, it's a parade allright."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Sí, és una bona desfilada"
>>
>> #: Story/S3-TC.c:261
>> msgid "A lot of people too, I shudder at what could've happened."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ha vingut molta gent. Tremolo de pensar en el que podria haver
>> passat."
>>
>> #: Story/S3-TC.c:263
>> msgid "You really saved the town Dink..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Has salvat la ciutat Dink..."
>>
>> #: Story/S3-TC.c:265
>> msgid "I'm really proud of you."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Estic orgullosa de tu."
>>
>> #: Story/S3-TC.c:267
>> msgid "Thanks, but I couldn't have done it without you."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Gràcies, però no ho hauria pogut fer sense tu."
>>
>> #: Story/S3-TC.c:269
>> msgid "Well I have to be going, I have to meet with my father."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Bé, me n'he d'anar, he de trobar-me amb el meu pare."
>>
>> #: Story/S3-TC.c:271
>> msgid "Take care Dink, I hope I'll see you again."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ves amb compte Dink, espero tornar-te a veure."
>>
>> #: Story/S3-TC.c:284
>> msgid "Oh, you will baby, you will..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ah, ho faràs nena, ho faràs..."
>>
>> @@ -7269,19 +7269,19 @@
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:17
>> msgid "AHHHHH!!!!!!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "AHHHHH!!!!!!"
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:26
>> msgid "AHHHHH!!!!!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "AHHHHH!!!!!"
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:37
>> msgid "What the hell?!?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Què diantre?!?"
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:39
>> msgid "Sorry."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ho sento."
>>
>> @@ -7298,87 +7298,87 @@
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:63
>> msgid "I'm done talking to you, I have more important things to worry
>> about."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ja en tinc prou de parlar amb tu. Tinc coses més importants de
>> les que preocupar-me."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:65
>> msgid "Hmmm."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Hmmm."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:72
>> msgid "Ask what's up"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Demana-li què passa"
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:73
>> msgid "Ask about the town"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Pregunta-li pel poble"
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:78
>> msgid "Hey, uh thanks for that fireball!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ei, eh gràcies per la bola de foc!!"
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:79
>> msgid "What the hell's wrong with you?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Què carai et passa?"
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:81
>> msgid "I .. I'm sorry, I thought you were someone else."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ho... Ho sento. Em pensava que erets algú altre."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:83
>> msgid "Like who?!?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Com ara qui?"
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:85
>> msgid "Like maybe another raider coming for my food."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Com ara un altre saquejador que ve a buscar el meu menjar."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:86
>> msgid "I have to defend myself."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "M'he de defensar."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:88
>> msgid "This town is messed up."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Aquest poble està perduda."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:94
>> msgid "So, what's with the town here?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Escolta, què hi passa a aquest poble?"
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:96
>> msgid "We, we all worship the duck here."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Nosaltres, tots adorem l'ànec aquí."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:99
>> msgid "Ok, I'm gonna turn back towards you ..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "D'acord, ara em giraré d'esquena..."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:100
>> msgid "and you're gonna give a normal answer this time."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "i em donaràs una resposta normal aquest cop."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:102
>> msgid "Ready ...."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Prepat..."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:105
>> msgid "We all worship the duck here."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Tots adorem l'ànec aquí."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:107
>> msgid "Yeah ..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ja..."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:108
>> msgid "Is this some kind of religion?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "És una mena de religió?"
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:110
>> msgid "Yes, we give all and owe all to the duck."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Sí, ho donem tot ho devem tot a l'ànec."
>>
>> #: Story/S4-H1P.c:112
>> msgid "Well okay then, I'll ... I'll get back to you on that."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Bé, d'acord, llavors, Ja... Ja en tornarem a parlar."
>>
>> @@ -7526,35 +7526,35 @@
>>
>> #: Story/S4-MD2.c:17
>> msgid "Who's there?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Qui hi ha?"
>>
>> #: Story/S4-MD2.c:19
>> msgid "My name's Dink."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Em dic Dink."
>>
>> #: Story/S4-MD2.c:21
>> msgid "Never mind that."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No m'importa això."
>>
>> #: Story/S4-MD2.c:22
>> msgid "Do you have food?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "TEns menjar?"
>>
>> #: Story/S4-MD2.c:24
>> msgid "Nope ..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No..."
>>
>> #: Story/S4-MD2.c:26
>> msgid "I need food!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Necessito menjar!"
>>
>> #: Story/S4-MD2.c:28
>> msgid "Sorry ..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Em sap greu..."
>>
>> #: Story/S4-MD2.c:30
>> msgid "Then go away!!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Doncs ves-te'n!!"
>>
>> @@ -7606,23 +7606,23 @@
>>
>> #: Story/S4-MDOOR.c:26
>> msgid "Go away."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ves-te'n."
>>
>> #: Story/S4-MDOOR.c:30
>> msgid "I hate you."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "T'odio."
>>
>> #: Story/S4-MDOOR.c:34
>> msgid "Noooooooo!!"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Noooooooo!!"
>>
>> #: Story/S4-MDOOR.c:38
>> msgid "You can't get in."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "No pots entrar."
>>
>> #: Story/S4-MDOOR.c:42
>> msgid "Leave me alone."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Deixa'm sol."
>>
>> @@ -7643,19 +7643,19 @@
>>
>> #: Story/S4-SIGN3.c:14
>> msgid "Hear ye, hear ye ..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Escolteu, escolteu..."
>>
>> #: Story/S4-SIGN3.c:15
>> msgid "By order of our great ducks the monthly tax shall be doubled."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Per ordre del gran ànec la tasca mensual s'ha doblat."
>>
>> #: Story/S4-SIGN3.c:16
>> msgid "This also applies to food donations."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "També s'aplica a les donacions de menjar."
>>
>> #: Story/S4-SIGN3.c:17
>> msgid "Long live the ducks."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Llarga vida als ànecs."
>>
>> @@ -7671,35 +7671,35 @@
>>
>> #: Story/S4-ST1P.c:42
>> msgid "Sell an item"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ven una cosa"
>>
>> #: Story/S4-ST1P.c:47
>> msgid "How's things been here lately?"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Com han anat les coses per aquí darrerament?"
>>
>> #: Story/S4-ST1P.c:49
>> msgid "Oh just fine sir, thanks for asking."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ah força bé, gràcies per preguntar."
>>
>> #: Story/S4-ST1P.c:53
>> msgid "Those ducks are our friends and keepers"
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Aquests ànecs són els nostres amics i cuidadors"
>>
>> #: Story/S4-ST1P.c:54
>> msgid "they've given us all we have today."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Ens han donat tot els que tenim avui."
>>
>> #: Story/S4-ST1P.c:56
>> msgid "Okay, that's the weirdest statement I think I've heard today."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "D'acord. És la frase més estranya que he sentit avui."
>>
>> #: Story/S4-ST1P.c:58
>> msgid "Be kind to the ducks in this town."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Sigues gentil amb els ànecs en aquest poble."
>>
>> #: Story/S4-ST1P.c:60
>> msgid "Sure, no problem."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "És clar, cap problema."
>>
>> @@ -8618,7 +8618,7 @@
>>
>> #: Story/S7-MIL.c:129
>> msgid "aaargh.."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "aaargh..."
>>
>> @@ -9097,11 +9097,11 @@
>>
>> #: Story/en-gmog.c:58
>> msgid "Please..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Si us plau..."
>>
>> #: Story/en-gmog.c:60
>> msgid "I will tell you where the secret Cast camp is..."
>> -msgstr ""
>> +msgstr "Et diré on és el camp secret del Cast..."
>> ______________________________**_________________
>> GNOME mailing list
>> GNOME a llistes.softcatala.org
>> http://llistes.softcatala.org/**mailman/listinfo/gnome<http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome>
>> ______________________________**_________________
>> Codi de conducta: http://www.softcatala.org/**wiki/Codi_de_conducta<http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta>
>
>
>
>
> --
> FQN: Robert Antoni Buj Gelonch
> AKA: Robert Buj
>
> University master's degree programme in Information Technology Security,
> UOC (present)
> University master's degree programme in Computer Engineering, UOC (present)
> University master's degree programme in Free Software, UOC (present)
> Postgraduate Master's degree in Microsoft .NET Solutions, UOC
> Training course in Handel-C & DK design suite, Celoxica Ltd.
> Training course in Xilinx EDK & Microblaze, UAM
> Bachelor's degree in Computer Science, UOC/UDL/URJC
> Advanced-level training cycle in computer software engineering, Les Heures
> - Technical academy
> English course, The school of languages, UOC (present)
>
> ca: M'agradaria millorar el món, però Déu no em dóna el codi font!
> de: Ich würde gern die Welt verbessern, doch Gott gibt mir den Quellcode
> nicht!
> en: I would like to improve the world, but God didn't give me the source
> code!
> es: Me gustaría mejorar el mundo, pero Dios no me da el código fuente!
>
> gpg fingerprint = 519C 3F59 DB1F B31A 545F 9874 DF78 DB0C 163C 5913
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> _______________________________________________
> Codi de conducta: http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20121231/55d40f1f/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu GNOME