[GNOME] Language-Team

David Planella david.planella a googlemail.com
div gen 22 11:22:14 CET 2010


Hola Christian,

El 21 de gener de 2010 23:55, Christian Tomas <baiarrijo a gmail.com> ha escrit:
> A la primera capçalera en el camp:
> Language-Team:
> si posa:
> Catalan <tradgnome a softcatala.org>
> o
> Catalan <gnome-dl a llistes.softcatala.org>
>

Has de posar-hi la primera adreça: <tradgnome a softcatala.org>. La
segona és una llista de correu de només lectura que utilitzem per a
rebre les notificacions del damned-lies, l'eina de gestió de
traduccions del GNOME.

Això i més informació ho trobaràs a
http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/GNOME#Com_participar_en_la_traducci.C3.B3.3F

>
> --
> SI REEXPEDEIXES AQUEST CORREU, TÉ EN COMPTE LES SEGÜENTS PRECAUCIONS:
>
> 1) ESBORRA L'ADREÇA DEL REMITENT, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRA ADREÇA QUE
> APAREGA AL COS DEL MISSATGE
> 2) PROTEGEIX LES ADRECES DELS DESTINATARIS COL·LOCANT LES MATEIXES EN LA
> LINEA Cco (CÒPIA OCULTA)
> 3) A CAP DELS TEUS CONTACTES LI IMPORTA LA MEVA ADREÇA O ADRECES DELS TEUS
> ALTRES AMICS
>
> *** COMBATRE EL SPAM ÉS TASCA DE TOTS ***
>
> SI VAS A REENVIAR ESTE CORREO, TOMA EN CUENTA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:
>
> 1)  BORRA LA DIRECCIÓN DEL REMITENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRA DIRECCIÓN QUE
> APAREZCA EN EL CUERPO DEL MENSAJE
> 2)  PROTEGE LAS DIRECCIONES DE LOS DESTINATARIOS COLOCANDO LAS MISMAS EN LA
> LINEA Cco (COPIA OCULTA)
> 3)  A NINGUNO DE TUS CONTACTOS LE IMPORTA MI DIRECCIÓN o DIRECCIONES DE TUS
> OTROS AMIGOS
>
>      ***  COMBATIR EL SPAM ES TAREA DE TODOS  ***
>

Creus que seria possible treure aquesta part dels missatges enviats a
aquesta llista? Crec que tots aquí ja sabem com combatre l'spam :)
Gràcies!

Salut,
David.Més informació sobre la llista de correu GNOME