[GNOME] gnome-disk-utility - master

David Planella david.planella a googlemail.com
dij jun 25 08:54:26 CEST 2009


Hola Jordi,

en primer lloc, benvingut al projecte de traducció del GNOME!

T'adjunto unes quantes correccions que he vist. No t'espantis si són
moltes, moltes coses són petites, i d'altres ja veuràs que a mesura
que facis més traduccions no caldrà ni comentar-les.

El que sí que et recomanaria és passar un corrector de text a les
traduccions abans d'enviar-les, cosa que facilita molt la feina als
revisors. També et recomanaria consultar la guia d'estil de Softcatalà
(http://www.softcatala.org/guiaestil.html) i el recull de termes
(http://www.softcatala.org/recull.html) i el Cercaterm
(http://www.termcat.cat/) quan tinguis dubtes sobre algun terme
específic. També és important haver llegit el glossari específic del
projecte de traducció del GNOME
(http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/GNOME/Glossari).

Tot això està descrit a
http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/GNOME#Com_participar_en_la_traducci.C3.B3.3F

Així doncs, sense més preàmbuls, aquí tens la revisió. Bona feina!

#: ../data/palimpsest.desktop.in.h:1
msgid "Disk Utility"
msgstr "Utilitat de Disc"

-- Tot i que en anglès ho facin, en català no posem en majúscules les
lletres inicials de les paraules, per la qual cosa «Disc» hauria
d'anar en minúscules.
-- Per a obtenir-ne més informació, pots consultar aquesta secció
(http://www.softcatala.org/guiaestil.html#2.8.%20Majus) de la guia
d'estil.

#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:136
msgid "The volume to format"
msgstr "Volum a formatar"

-- «El volum a formatar»

#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:149
msgid "The selected filesystem type"
msgstr "Tipus de fitxer seleccionat"

-- «El tipus de sistema de fitxers seleccionat»

#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:159
msgid "Filesystem label"
msgstr "Etiqueta dell sistema de fitxers"

-- «del»

#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:160
msgid "The requested filesystem label"
msgstr "Etiqueta de la peticio del sistema de fitxers"

-- «L'etiqueta del sistema de fitxers sol·licitat»

#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:170
#: ../src/palimpsest/gdu-section-encrypted.c:240
msgid "Encryption"
msgstr "Encriptacio"

-- Xifratge (segons el recull)

#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:171
msgid "Whether the volume should be encrypted"
msgstr "Indica si el volum ha de ser encriptat"

-- «...s'ha de xifrar»

#. Translators: Format is used as a verb here
#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:325
msgid "_Format"
msgstr "_Format"

-- «_Formata» (com diu el comentari, és una forma verbal --en imperatiu)

#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:333
msgid "Use Disk Utility to format volume"
msgstr "Usar Utilitat de Disc per formatar el volum"

-- Si us plau, consulta la guia d'estil
(http://www.softcatala.org/guiaestil.html#2.2.1.%20Usu_ord)
-- Quan l'usuari s'adreça a l'ordinador, s'utilitza l'imperatiu
-- Ús de «per» i «per a» ->
http://www.softcatala.org/guiaestil.html#3.5.%20Per_per_a
-- La traducció hauria de ser «Utilitza la utilitat de disc per a
formatar el volum»

#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:372
msgid "Compatible with Linux (ext2)"
msgstr "Compatible amb Linux (ext2)"

#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:374
msgid "Compatible with Linux (ext3)"
msgstr "Compatible amb Linux (ext3)"

-- Manca l'article en ambdós casos («el Linux»)

#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:376
msgid "Encrypted, compatible with Linux (FAT)"
msgstr "Encriptat, compatible amb Linux (FAT)"

-- Xifrat
-- Manca l'article («el Linux»)

#. Translators: Keep length of translation of "New Volume" to less
than 16 characters
#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:393
msgid "New Volume"
msgstr "Nou Volum"

-- Volum nou
-- Al GNOME solem posar l'adjectiu després del nom ->
http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/GNOME/Glossari

#: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:408
msgid "Warning: All data on the volume will be irrevocably lost."
msgstr "Avis: Totes les dades emmagatzemades al volum es perdran sense remei."

-- Després dels dos punts, «Totes» ha d'anar en minúscula

#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:217
#: ../src/notification/gdu-slow-unmount-dialog.c:287
msgid "The device to show the dialog for"
msgstr "El dispositiu a mostrar el dialeg per"

-- El dispositiu per al qual s'ha de mostrar el diàleg

#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:111
msgid "Error launching Disk Utility"
msgstr "Error arrancant la Utilitat de Disc"

-- S'ha produït un error en iniciar la utilitat de disc
-- Minúscules
-- Consulta el que diu la guia per als missatges d'error ->
http://www.softcatala.org/guiaestil.html#2.21.5.%20Msg_error

#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:161
#, c-format
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Operacio cancelada"

-- S'ha cancel·lat l'operació

#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:252
msgid "Gnome Disk Utility formatting tool"
msgstr "Eina de formateig Gnome Disk Utility"

-- Eina de formatació de la utilitat de disc del GNOME
-- GNOME sempre en majúscules a la traducció (són sigles) ->
http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/GNOME/Glossari
-- Formateig -> formatació (segons el recull)

#. Translators: First argument is the partition number, second
argument is the drive name,
#. * third argument is the size (e.g. 10 GB)
#.
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:299
#, c-format
msgid "Format partition %d of %s (%s)"
msgstr "Format particio %d de %s (%s)"

-- Formata la partició ...

#. Translators: First argument is the partition number, second
argument is the drive name,
#. * third argument is the size (e.g. 10 GB)
#.
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:306
#, c-format
msgid "Formatting partition %d of %s (%s)"
msgstr "Formatejant particio %d de %s (%s)"

-- S'està formatant la partició ...
-- Si us plau, consulta
http://www.softcatala.org/guiaestil.html#2.4.%20Gerundi per l'ús dels
gerundis

#. Translators: First argument is the drive name, second argument is
the size (e.g. 10 GB)
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:312
#, c-format
msgid "Format %s (%s)"
msgstr "Format %s (%s)"

-- Formata

#. Translators: First argument is the drive name, second argument is
the size (e.g. 10 GB)
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:316
#, c-format
msgid "Formatting %s (%s)"
msgstr "Formatejant %s (%s)"

-- S'està formatant ...
-- Si us plau, consulta
http://www.softcatala.org/guiaestil.html#2.4.%20Gerundi per l'ús dels
gerundis

#. Translators: First argument is the size (e.g. 10 GB), second is the
device (e.g. /dev/md0)
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:322
#, c-format
msgid "Format %s Volume (%s)"
msgstr "Format %s Volum (%s)"

-- Formata el volum de %s (%s)

#. Translators: First argument is the size (e.g. 10 GB), second is the
device (e.g. /dev/md0)
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:326
#, c-format
msgid "Formatting %s Volume (%s)"
msgstr "Formatejant %s Volum (%s)"

#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:379
msgid "Preparing..."
msgstr "Preparant..."

#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:420
msgid "Unmounting..."
msgstr "Desmontant..."

-- En tots 3 casos, si us plau, consulta
http://www.softcatala.org/guiaestil.html#2.4.%20Gerundi per l'ús dels
gerundis

#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:432
#, c-format
msgid "Unable to format '%s'"
msgstr "No es possible formatar '%s'"

-- No es pot ...
-- «%s» (al GNOME utilitzem les cometes baixes) ->
http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/GNOME/Glossari

#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:446
msgid "Formatting..."
msgstr "Formatejant..."

#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:463
msgid "Cancelling..."
msgstr "Cancelant..."

-- En tots 2 casos, si us plau, consulta
http://www.softcatala.org/guiaestil.html#2.4.%20Gerundi per l'ús dels
gerundis

#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:473
msgid "Error formatting volume"
msgstr "Error formatejant el volum"

-- Consulta el que diu la guia per als missatges d'error ->
http://www.softcatala.org/guiaestil.html#2.21.5.%20Msg_error

#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:484
msgid "Mounting volume..."
msgstr "Muntant volum...

-- Si us plau, consulta
http://www.softcatala.org/guiaestil.html#2.4.%20Gerundi per l'ús dels
gerundis

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:189
msgid "Average efficiency of the disk."
msgstr "Eficiencia mitja del disc"

-- Eficiència
-- mitjana
-- manca el punt final

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:211
msgid "Average efficiency of operatings while positioning"
msgstr "Eficiencia mitja de les operacions durant el posicionament"

-- Eficiència
-- mitjana

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:214
msgid "Power-On Hours"
msgstr "Hores inici"

-- Power-On es refereix a l'estat en què el dispositiu està engegat,
no pas a l'estat inicial

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:215
msgid "Number of hours elapsed in the power-on state."
msgstr "Nombre d'hores transcurrides des de l'estat inicial"

-- transcorregudes
-- manca el punt final
-- Power-On es refereix a l'estat en què el dispositiu està engegat,
no pas a l'estat inicial

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:223
msgid "Number of attempts to calibrate the device."
msgstr "Nombre d'intents de calibracio del disposotiu"

-- calibració
-- dispositiu
-- manca el punt final

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:262
msgid "Current Pending Sector Count"
msgstr "Contador de sectors pendents"

-- Comptador
-- De totes maneres, «count» es refereix a un nombre
-- Nombre de sectors pendents actual

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:272
msgid "Uncorrectable Sector Count"
msgstr "Contador de Sector incorregible"

-- El mateix comentari que abans
-- Nombre de sectors que no es poden corregir

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:341
msgid "Load Friction"
msgstr "Fricio de carrega"

-- Fricció
-- càrrega
-- Mira de passar un corrector d'ortografia abans d'enviar la traducció

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:346
msgid "Total number of load cycles."
msgstr "Nombre total de cicles carregats"

-- cicles de càrrega

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:349
msgid "Load-in Time"
msgstr "Carregat en temps"

-- Temps de càrrega

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:350
msgid "General time for loading in a drive."
msgstr "Temps general per la carrega al manegador"

-- Temps general per a carregar un disc.
-- mancava el punt final
-- manegador???

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:354
msgid "Quantity efforts of the rotating moment of a drive."
msgstr "Quantitat d'esfors del moment de la rotació del dispositiu"

-- Esforços de quantitat ...
-- manca el punt final

#: ../src/gdu/gdu-ata-smart-attribute.c:367
msgid "Temperature of the drive."
msgstr "Temperatura del manegador"

-- ... del disc
-- «manegador» no existeix en aquest sentit. Segons el DIEC, un
manegador és una persona que posa mànecs o que manega un afer ->
http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=manegador&operEntrada=0

A partir d'aquí ja no he tingut temps de mirar-me la resta, però si
pots, et demanaria que corregissis les errades indicades i que
tornéssis a enviar el fitxer un cop estigui completament traduït, ja
que així els revisors el podran revisar tot complet d'una tirada.

Res més per ara. Bona feina!

Salut,
David.Més informació sobre la llista de correu GNOME