Re: [GNOME] Revisió del gtk+-properties

David Planella david.planella a googlemail.com
dic gen 21 22:54:07 CET 2009


Bones Gil,

2009/1/21 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
> Bones,
>
> Crec que s'haurien de canviar tots els «d'estoc» per «de l'estoc» ja que
> sempre es refereix a icones predeterminades, per tant son concretes
>

-- D'acord.

>
> El que hi he vist:
>
> msgid "The current fraction of the task that's been completed"
> msgstr "La fracció actual que ha estat completada de la tasca"
>
> -- La fracció de la tasca actual que ha estat completada
>

-- D'acord.

>
> msgid "Progress Pulse Step"
> msgstr "Pas de puls del progrés"
>
> -- puls → pols
>

-- Sí, «puls» és incorrecte, però crec que s'hauria de corregir a
«impuls», ja que «pols» es refereix al batec sanguini.

>
> msgid "Primary icon tooltip markup"
> msgstr "Etiquetatge de l'indicador de funció de la icona primària"
>
> msgid "Secondary icon tooltip markup"
> msgstr "Etiquetatge de l'indicador de funció de la icona secundària"
>
> -- markup → marcatge
>

-- D'acord.

>
> msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
> msgstr ""
> "Si les icones activables s'haurien d'il·luminar en passar-hi el punter
> del "
> "ratolí per sobre"
>
> -- sense el «del ratolí»
>

-- D'acord.

>
> Si t'agraden els canvis el pujo.
>

Em semblen bé tenint en compte el comentari de l'impuls. Si apliques
tu mateix els canvis al amteix temps de pujar-lo, endavant. Si no
disues-m'ho i els aplico jo mateix.

Salut,
David.Més informació sobre la llista de correu GNOME