[GNOME] totem - HEAD

David Planella david.planella a googlemail.com
diu gen 18 17:03:32 CET 2009


Bones Gil,

el que hi he vist:

@@ -783,30 +780,22 @@
 "DSL/Cable, \"8\" for 384 Kbps DSL/Cable, \"9\" for 512 Kbps DSL/Cable, \"10"
 "\" for 1.5 Mbps T1/Intranet/LAN, \"11\" for Intranet/LAN."
 msgstr ""
-"Mòdem de 14.4 Kbps\n"
-"Mòdem de 19.2 Kbps\n"
-"Mòdem de 28.8 Kbps\n"
-"Mòdem de 33.6 Kbps\n"
-"Mòdem de 34.4 Kbps\n"
-"Mòdem/XDSI de 56 Kbps\n"
-"XDSI dual/ADSL de 112 Kbps\n"
-"ADSL/Cable de 256 Kbps\n"
-"ADSL/Cable de 384 Kbps\n"
-"ADSL/Cable de 512 Kbps\n"
-"T1/Intranet/LAN de 1.5 Mbps\n"
-"Intranet/LAN"
+"Velocitat de connexió a la xarxa aproximat, s'utilitza per a seleccionar la "
+"qualitat dels recursos obtinguts a través de la xarxa: «0» Mòdem de 14.4 "
+"Kbps, «1» Mòdem de 19.2 Kbps, «2» Mòdem de 28.8 Kbps, «3» Mòdem de
33.6 Kbps, "
+"«4» Mòdem de 34.4 Kbps, «5» Mòdem/XDSI de 56 Kbps, «6» XDSI dual/ADSL de 112 "
+"Kbps, «7» ADSL/Cable de 256 Kbps, «8» ADSL/Cable de 384 Kbps, «9»
ADSL/Cable de "
+"512 Kbps, «10»T1/Intranet/LAN de 1.5 Mbps i «11» Intranet/LAN."

-- aproximada (en femení)
-- els «Mòdem» haurien d'anar en minúscules

 #: ../data/totem.schemas.in.h:15
-#, fuzzy
 msgid "Network connection speed"
-msgstr "_Velocitat de connexió:"
+msgstr "Velocitat de connexió"

-- de connexió a la xarxa?

@@ -865,6 +851,8 @@
 "Quality settings for the audio visualization: \"0\" for small, \"1\" for "
 "normal, \"2\" for large, \"3\" for extra large."
 msgstr ""
+"Paràmetres de la qualitat per a la visualització de l'àudio: «0» per a "
+"petita, «1» pera normal, «2» per a gran i «3» per a extra gran."

-- «pera» -> «per a»

 #: ../data/totem.schemas.in.h:38
-#, fuzzy
 msgid "Visualisation quality setting"
-msgstr "Mida de la vi_sualització:"
+msgstr "Paràmetres de la qualitat de la visualització"

-- Paràmetre (en singular)

 #: ../src/eggdesktopfile.c:1373
 #, c-format
 msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
 msgstr ""
+"No s'ha pogut transformar l'URI del document a una entrada d'escriptori "
+"«Tipus=Enllaç»"

-- estàs segur que 'Type=Link' s'ha de traduir?

 #: ../src/eggsmclient.c:230
 msgid "Specify session management ID"
-msgstr ""
+msgstr "Especifica l'identificador del gestor de la sessió"

-- de la gestió

 #: ../src/eggsmclient.c:230
 msgid "ID"
-msgstr ""
+msgstr "ID"

-- identificador?

 msgid "MP3 ShoutCast playlist"
-msgstr "Neteja la llista de reproducció"
+msgstr "Llista de reproducció ShoutCast MP3"

-- MP3 ShoutCast?

-#, fuzzy
 msgid ""
 "The source seems encrypted and can't be read. Are you trying to play an "
 "encrypted DVD without libdvdcss?"
 msgstr ""
-"La font sembla estar xifrada i no es pot llegir. Per a llegir DVDs xifrats, "
-"us cal instal·lar la biblioteca libdvdcss."
+"La font sembla estar xifrada i no es pot llegir. Esteu intentant reproduir "
+"un DVD xifrat sense la libdvdcss?."

-- Sembla ser que la font estigui xifrada...

 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:56
 msgid "You need to install the Python simplejson module."
-msgstr ""
+msgstr "Heu d'instal·lar el mòdul simplejson de Python."

-- del Python

 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:261
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Released on: %s"
-msgstr "Vídeos relacionats"
+msgstr "Llançat al: %s"

-- Publicat, estrenat?

 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:340
 msgid "Fetching albums, please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "S'està obtenint els àlbums ..."

-- S'estan

 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:389
 msgid "An error occurred while fetching albums."
-msgstr ""
+msgstr "S'ha produit un error mentre s'obtenien els àlbums."

-- produït

 #: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:524
 msgid "MythTV LiveTV"
-msgstr ""
+msgstr "MythTV LiveTV"

-- LiveTV del MythTV

 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:29
 msgid "Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "Castellà"

-- Espanyol

-#, fuzzy
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website"
-msgstr ""
-"El Vanity no ha pogut contactar amb la càmera web.\n"
-"Raó: %s."
+msgstr "No s'ha pogut contactar amb el lloc web OpenSubtitles"

-- de l'OpenSubtitles

 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:305
 msgid "Download movie subtitles from OpenSubtitles"
-msgstr ""
+msgstr "Baixa subtítols de pel·lícules de OpenSubtitles"

-- ídem

 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:364
-#, fuzzy
 msgid "Searching subtitles..."
-msgstr "_Seleccioneu el fitxer dels subtítols..."
+msgstr "S'està cercant subtítols..."

-- S'estan

 #: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:84
-#, fuzzy
 msgid "Enable remote Python debugging with rpdb2"
-msgstr "Habilita la depuració de Python remota amb el rpdb2"
+msgstr "Habilita la depuració remota de Python amb el rpdb2"

-- del Python

Bona feina!

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME