[GNOME] anjuta - HEAD

David Planella david.planella a googlemail.com
dim gen 13 21:25:55 CET 2009


Bones Joan,

t'adjunto el que hi he vist (la majoria són suggeriments):

#: ../plugins/debug-manager/anjuta-debug-manager.glade.h:9
msgid "Change Watch"
msgstr "Canvia una vigilància"

-- suggeriment: «seguiment» en lloc de «vigilància»?

#: ../plugins/class-gen/generator.c:402
#, c-format
msgid "Failed to write autogen definition file"
msgstr "No es pot escriure el fitxer de definició de l'autogen"

-- no n'estic segur, però crec que es refereix a l'script autogen
mateix, per la qual cosa és possible que hagi de ser «el fitxer de
definició autogen»

#: ../plugins/debug-manager/plugin.c:861
msgid "Debug _Remote Target..."
msgstr "Depura l'objectiu _remot:"

-- Punts suspensius al final en lloc de dos punts
-- un objectiu, ja que no es refereix a un objectiu concret

#: ../plugins/devhelp/plugin.c:396
msgid "Contents"
msgstr "Continguts"

-- crec que no és necessari utilitzar plural, «contingut» em sona més correcte

#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-dialogs.glade.h:1
msgid "<b>Select Package to add:</b>"
msgstr "<b>Selecciona un paquet a afegir</b>"

-- manquen els dos punts finals
-- Seleccioneu
-- «el paquet»

#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-dialogs.glade.h:2
msgid "Add _Package"
msgstr "Afegeix un _paquet"

-- «el _paquet»

#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-dialogs.glade.h:3
msgid "Add _module"
msgstr "Afegeix un _mòdul"

-- «el mòdul»

#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3218
msgid "Java Module"
msgstr "Mòdul Java"

-- suggeriment: del/de Java?

#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3220
msgid "Python Module"
msgstr "Mòdul Python"

-- suggeriment: del/de Python?

#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3455
msgid "Source file is already in given target"
msgstr "El fitxer font ja és a l'objectiu"

-- a l'objectiu especificat

#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3472
msgid "General failure in adding source file"
msgstr "Problema general en afegir el fitxer font"

-- S'ha produït un problema...

#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:338
#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:390
msgid "Enter new module"
msgstr "Introduïu el nou mòdul"

-- mòdul nou

#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to remove module \"%s\" and all its associated "
"packages?"
msgstr "Segur que voleu suprimir el mòdul «%s» i tots els paquets associats?"

-- els seus paquets associats

#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:576
#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:658
msgid "Enter new variable"
msgstr "Introduïu la nova variable"

-- la variable nova

#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:151
msgid "Graph"
msgstr "Graf"

-- Diagrama, gràfic?

#: ../plugins/message-view/message-view.c:739
msgid "No Infos"
msgstr "Sense informacions"

-- Sense informació
-- Aquesta i les cadenes del voltant es podrien traduir a l'estil de
«No hi ha informació»

#: ../plugins/profiler/profiler.glade.h:11
msgid ""
"Enter one symbol specification per line.\n"
"\n"
"For information on symbol specifications, see section \n"
"4.5 of the gprof info page. "
msgstr ""
"Introduïu l'especificació d'un símbol per línia.\n"
"\n"
"Per a més informació quant a les especificacions sobre símbols, \n"
"podeu visitar la secció 4.5 de la pagina d'informació del «gprof»."

-- A la cadena original (msgid) del fitxer anjuta.HEAD.ca.po no hi ha
l'espai al final de la cadena (a «info page. »).

#: ../plugins/project-manager/create_dialogs.glade.h:1
msgid "Add Source"
msgstr "Afegeix font"

-- amb article -> «la font»
-- si es tracta de fitxers font, potser seria millor «el fitxer font»

#: ../plugins/project-manager/create_dialogs.glade.h:11
msgid "_Group name:"
msgstr "_Nom de grup:"

-- del

#: ../plugins/project-manager/gbf-project-util.c:561
msgid "Select sources..."
msgstr "Selecciona les fonts..."

-- Seleccioneu
-- si es tracta de fitxers font, potser seria millor «fitxers font»

#: ../plugins/project-wizard/anjuta-project-wizard.glade.h:3
msgid "<b>Select the type of application to be developed</b>"
msgstr "<b>Seleccioneu el tipus d'aplicació que a desenvolupar</b>"

-- sobra el «que»

#: ../plugins/project-wizard/anjuta-project-wizard.glade.h:7
#: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:34
#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:26
msgid "Destination:"
msgstr "Destí:"

-- Destinació:

#: ../plugins/project-wizard/anjuta-project-wizard.glade.h:13
msgid ""
"The Application Assistant will generate a basic skeleton for a project, "
"including all of the build files. It will ask for details of the initial "
"structure for the application. Please answer the questions carefully, as it "
"may not be possible to change some of the settings later."
msgstr ""
"L'auxiliar d'aplicacions generarà un esquelet bàsic per al projecte, que "
"inclourà tots els fitxers per muntar-lo. També us demanarà detalls sobre "
"l'estructura inicial de l'aplicació. Respongueu les preguntes amb cura, ja "
"que després no serà possible canviar algunes de les opcions."

-- per al projecte, el qual

#: ../plugins/starter/plugin.c:50 ../plugins/starter/starter.c:344
msgid "Starter"
msgstr "Engegador"

-- Iniciador, llançador?

#: ../plugins/gbf-am/gbf-am.plugin.in.h:1
msgid "Autotools backend"
msgstr "Rerefons de l'autotools"

#: ../plugins/gbf-am/gbf-am.plugin.in.h:2
msgid "Autotools backend for project manager"
msgstr "Rerefons de l'autotools per al gestor de projectes"

-- de les autotools, en ambdós casos

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME