[GNOME] bug-buddy - gnome-2-26

gnomeweb a gnome.org gnomeweb a gnome.org
dij ago 6 18:22:36 CEST 2009


Hola,

L'estat nou del bug-buddy - gnome-2-26 - po (Catalan (Valencian)) és «Traduït».
http://l10n.gnome.org/vertimus/bug-buddy/gnome-2-26/po/ca%40valencia

canvie alguna terminació de l'oriental al meridional i la

cadena 3
msgid ""
"<small><i><b>Note:</b>  Sensitive information may be present in the crash "
"details.  Please review the crash details if you are concerned about "
"transmitting passwords or other sensitive information.</i></small>"
msgstr ""
"<small><i><b>Nota:</b>  Segurament hi pot haver dades sensibles en els "
"detalls de la fallada. Reviseu i editeu la informació la informació si us "
"preocupa transmetre contrasenyes i altres dades sensibles.</i></small>"


la canvie per
msgid ""
"<small><i><b>Note:</b>  Sensitive information may be present in the crash "
"details.  Please review the crash details if you are concerned about "
"transmitting passwords or other sensitive information.</i></small>"
msgstr ""
"<small><i><b>Nota:</b>  Segurament hi pot haver dades sensibles en els "
"detalls de la fallada. Reviseu i editeu la informació  si vos preocupa transmetre contrasenyes i altres dades sensibles.</i></small>"


Carles Ferrando Garcia
--
Això és un missatge automàtic enviat des de l10n.gnome.org.Més informació sobre la llista de correu GNOME