Re: [GNOME] Revisió de la traducció del gbrainy 0.6 al català

David Planella david.planella a googlemail.com
dij mar 6 23:15:58 CET 2008


Bones Jordi,

t'adjunto un diff amb el que he vist. Moltes coses són suggeriments.

Salut,
David.

El 24/02/08, Jordi Mas <jmas a softcatala.org> ha escrit:
> Ep gent,
>
> Aquí teniu la traducció del gbrainy 0.6 al català. Qualsevol comentari o
> suggeriment és benvingut.
>
> No us envio el fitxer diff perquè aquesta versió ha canviat força degut
> a una revisió completa de l'anglès, llavors el fitxer diff és força gran
> i no és útil.
>
> Jordi,
>
>
> --
>
> Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
> Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
> Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/
>
>
> #
> # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
> # (c) 2007-2008 Jordi Mas i Hernandez
> #
> # Correccions per Gil Forcada, Sílvia Miranda
> #
> # N.T.: Segons el context traduïm "Game" com a joc o partida.
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: gbrainy\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> "POT-Creation-Date: 2008-02-24 11:41+0000\n"
> "PO-Revision-Date: 2008-02-24 12:00+0200\n"
> "Last-Translator: Jordi Mas <jmas a softcatala.org>\n"
> "Language-Team: Catalan\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
>
> #
> #
> #
> #
> #: ../gbrainy.desktop.in.h:1
> msgid "A brain teaser game for fun and keep your brain trained"
> msgstr ""
> "Un joc per demostrar el vostre enginy i mantenir el vostre cervell entrenat."
>
> #
> #: ../gbrainy.desktop.in.h:2
> msgid "Game"
> msgstr "Joc"
>
> #
> #: ../gbrainy.desktop.in.h:3 ../src/gbrainy.glade.h:24
> msgid "gbrainy"
> msgstr "gbrainy"
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:1
> msgid "<b>Difficulty Level</b>"
> msgstr "<b>Nivell de dificultat</b>"
>
> #
> #
> #: ../src/gbrainy.glade.h:2
> msgid "<b>Memory games</b>"
> msgstr "<b>Jocs de memòria</b>"
>
> #
> #: ../src/gbrainy.glade.h:3
> msgid "All Games and Trainers (Logic, Mental Calculation and Memory)"
> msgstr "Tots els jocs i entrenadors (lògica, cà lcul mental i memòria)"
>
> #
> #
> #: ../src/gbrainy.glade.h:4
> msgid "Answer:"
> msgstr "Resposta:"
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:5
> msgid "Custom Game"
> msgstr "Partida personalitzada"
>
> #
> #: ../src/gbrainy.glade.h:6
> msgid "Custom Game Selection..."
> msgstr "Selecció de la partida personalitzada..."
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:7
> msgid "Easy"
> msgstr "FÃ cil"
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:8
> msgid "Logic Puzzles Only"
> msgstr "NomÃ(c)s trencaclosques lògics"
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:9
> msgid "Master"
> msgstr "Mestre"
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:10
> msgid "Medium"
> msgstr "Mitjà "
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:11
> msgid "Memory Trainers Only"
> msgstr "NomÃ(c)s entrenadors de memòria"
>
> #
> #: ../src/gbrainy.glade.h:12
> msgid "Mental Calculation Trainers Only"
> msgstr "NomÃ(c)s entrenadors de cà lcul mental"
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:13
> msgid "New Game"
> msgstr "Partida nova"
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:14
> msgid "Preferences"
> msgstr "Preferències"
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:15
> msgid "Select All"
> msgstr "Selecciona-ho tot"
>
> #
> #
> #
> #: ../src/gbrainy.glade.h:16
> msgid "Show countdown message"
> msgstr "Mostra el missatge de compte enrere"
>
> #
> #: ../src/gbrainy.glade.h:17
> msgid "Time in seconds to memorize the challenge:"
> msgstr "Temps en segons per a memoritzar el repte:"
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:18
> msgid "Toolbar"
> msgstr "Barra d'eines"
>
> #
> #: ../src/gbrainy.glade.h:19
> msgid "Trainers Only (Mental Calculation and Memory)"
> msgstr "NomÃ(c)s entrenadors (cà lcul mental i memòria)"
>
> #: ../src/gbrainy.glade.h:20
> msgid "Unselect all"
> msgstr "Desselecciona-ho tot"
>
> #
> #
> #: ../src/gbrainy.glade.h:21
> msgid "_Game"
> msgstr "_Joc"
>
> #
> #: ../src/gbrainy.glade.h:22
> msgid "_Next"
> msgstr "_Següent"
>
> #
> #: ../src/gbrainy.glade.h:23
> msgid "_Tip"
> msgstr "_Pista"
>
> #: ../src/gbrainy.cs:74
> msgid "Play all the games"
> msgstr "Jugueu a tots els tipus de jocs"
>
> #: ../src/gbrainy.cs:75
> msgid "All"
> msgstr "Tots"
>
> #: ../src/gbrainy.cs:80
> msgid "Play games that challenge your reasoning and thinking"
> msgstr ""
> "Jugueu a jocs que desafien les vostres habilitats de raonament i pensament"
>
> #: ../src/gbrainy.cs:81 ../src/CustomGameDialog.cs:92
> msgid "Logic"
> msgstr "Lògica"
>
> #
> #: ../src/gbrainy.cs:86
> msgid "Calculation"
> msgstr "CÃ lcul"
>
> #: ../src/gbrainy.cs:87
> msgid "Play games that challenge your mental calculation skills"
> msgstr "Jugueu a jocs que desafien les vostres habilitats de cà lcul mental"
>
> #: ../src/gbrainy.cs:92 ../src/CustomGameDialog.cs:95
> msgid "Memory"
> msgstr "Memòria"
>
> #: ../src/gbrainy.cs:93
> msgid "Play games that challenge your short term memory"
> msgstr "Jugueu a jocs que desafien la vostra memòria a curt termini"
>
> #
> #: ../src/gbrainy.cs:98
> msgid "Pause"
> msgstr "Pausa"
>
> #: ../src/gbrainy.cs:99
> msgid "Pause the game"
> msgstr "Fes una pausa al joc"
>
> #
> #: ../src/gbrainy.cs:104
> msgid "End the game and show score"
> msgstr "Finalitza el joc i mostra la puntuació"
>
> #
> #: ../src/gbrainy.cs:105
> msgid "Finish"
> msgstr "Finalitza"
>
> #. Name of persons or people that translated the application
> #: ../src/gbrainy.cs:221
> msgid "translator-credits"
> msgstr "Jordi Mas i Hernandez <jmas a softcatala.org>"
>
> #: ../src/gbrainy.cs:234
> msgid "Based on ideas by Terry Stickels, MENSA books and myself."
> msgstr "Basat en idees de Terry Stickels, llibres de MENSA i meves."
>
> #
> #
> #
> #: ../src/gbrainy.cs:236
> msgid ""
> "A brain teaser and trainer game to have fun and to keep your brain trained."
> msgstr ""
> "Un joc per demostrar el vostre enginy i mantenir el vostre cervell entrenat."
>
> #
> #
> #: ../src/gbrainy.cs:238
> msgid "gbrainy web site"
> msgstr "Lloc web del gbrainy"
>
> #: ../src/gbrainy.cs:263
> msgid "Congratulations."
> msgstr "Felicitats."
>
> #
> #
> #: ../src/gbrainy.cs:265
> msgid "Incorrect answer."
> msgstr "Resposta incorrecta."
>
> #
> #
> #: ../src/gbrainy.cs:312
> msgid ""
> "Once you have an answer type it in \"Answer:\" entry box and press the \"Ok"
> "\" button."
> msgstr ""
> "Un cop teniu la resposta teclegeu-la al quadre «Resposta:» i premeu el botó "
> "«D'acord»."
>
> #
> #: ../src/Game.cs:71
> #, csharp-format
> msgid "The correct answer is {0}."
> msgstr "La resposta correcta Ã(c)s {0}."
>
> #
> #: ../src/PuzzleFigures.cs:38
> msgid "Figures"
> msgstr "Figures"
>
> #: ../src/PuzzleFigures.cs:42
> msgid "What is the next logical sequence of objects?"
> msgstr "Quina Ã(c)s la següent seqüència lògica d'objectes?"
>
> #
> #: ../src/PuzzleFigures.cs:50
> msgid ""
> "It is the only combination that you can build with the given elements "
> "without repeating them."
> msgstr ""
> "És l'única combinació que es pot construir amb els elements donats sense "
> "repetir-los."
>
> #: ../src/PuzzleFigures.cs:76
> msgid "Convention when giving the answer is:"
> msgstr "Convenció per a donar la resposta:"
>
> #
> #: ../src/PuzzleFigures.cs:102
> msgid "E.g: ACB (diamond, circle, triangle)"
> msgstr "P.ex.: ACB (rombe, cercle, triangle)"
>
> #: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:27
> msgid "Circles in a rectangle"
> msgstr "Cercles en un rectangle"
>
> #
> #
> #
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:31
> msgid ""
> "What is the maximum number of circles (as shown) that fit in the square "
> "below?"
> msgstr ""
> "Quin Ã(c)s el nombre mà xim de cercles (com el mostrat) que podeu encabir al "
> "rectangle de baix?"
>
> #
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:35
> msgid "You can fit more than 64 circles."
> msgstr "Podeu encabir mÃ(c)s de 64 cercles."
>
> #: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:41
> #, csharp-format
> msgid ""
> "In the layout shown {0} units of height are gained in each row. This allows "
> "using an additional row."
> msgstr ""
> "En la disposició mostrada es guanyen {0} unitats d'alçada a cada fila. Això "
> "permet utilitzar una fila addicional."
>
> #
> #: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:84 ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:105
> msgid "8 units"
> msgstr "8 unitats"
>
> #: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:125 ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:146
> msgid "1 unit"
> msgstr "1 unitat"
>
> #
> #: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:41
> msgid "Matrix numbers"
> msgstr "Números a la matriu"
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:45
> msgid ""
> "The numbers in the matrix follow a logic. Which is the number that should "
> "replace the question mark?"
> msgstr ""
> "Els números a la matriu de baix segueixen una lògica. Quin Ã(c)s el número que "
> "ha de reemplaçar l'interrogant?"
>
> #
> #: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:51
> msgid "The logic is arithmetical and works vertically."
> msgstr "La lògica Ã(c)s aritmètica i funciona verticalment."
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:53
> msgid "The logic is arithmetical and works horizontally."
> msgstr "La lògica Ã(c)s aritmètica i funciona horitzontalment."
>
> #: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:64
> #, csharp-format
> msgid ""
> "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and adding "
> "the third."
> msgstr ""
> "La quarta fila se calcula multiplicant les primeres dues files i afegint la "
> "tercera."
>
> #: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:66
> #, csharp-format
> msgid ""
> "The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and "
> "adding the third."
> msgstr ""
> "La quarta columna se calcula multiplicant les primeres dues columnes i "
> "afegint la tercera."
>
> #: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:71
> #, csharp-format
> msgid ""
> "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and "
> "subtracting the third."
> msgstr ""
> "La quarta fila se calcula multiplicant les primeres dues files i restant la "
> "tercera."
>
> #: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:73
> #, csharp-format
> msgid ""
> "The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and "
> "subtracting the third."
> msgstr ""
> "La quarta columna se calcula multiplicant les primeres dues columnes i "
> "restant la tercera."
>
> #: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:78
> #, csharp-format
> msgid ""
> "The fourth row is calculated by adding the first two rows and subtracting "
> "the third."
> msgstr ""
> "La quarta fila se calcula afegint les primeres dues files i restant la "
> "tercera."
>
> #: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:80
> #, csharp-format
> msgid ""
> "The fourth column is calculated by adding the first two columns and "
> "subtracting the third."
> msgstr ""
> "La quarta columna se calcula afegint les primeres dues columnes i restant la "
> "tercera."
>
> #: ../src/PuzzlePencil.cs:33
> msgid "Pencil"
> msgstr "Llapis"
>
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzlePencil.cs:37
> msgid ""
> "Which of the following figures cannot be drawn without crossing any previous "
> "lines nor lifting the pencil?"
> msgstr ""
> "Quina de les següents figures no es pot dibuixar sense creuar una de les "
> "línies prèvies ni llevar el llapis?"
>
> #. gr.ShowText ("Figure A");
> #: ../src/PuzzlePencil.cs:168 ../src/PuzzleSquareDots.cs:187
> #: ../src/PuzzleNextFigure.cs:145 ../src/MemoryColouredFigures.cs:149
> #: ../src/MemoryNumbers.cs:133 ../src/PuzzleFigurePattern.cs:193
> #: ../src/PuzzleMissingPiece.cs:156 ../src/PuzzleMissingSlice.cs:194
> #: ../src/PuzzleTetris.cs:156 ../src/MemoryIndications.cs:263
> #: ../src/MemoryIndications.cs:268 ../src/MemoryIndications.cs:273
> #: ../src/MemoryIndications.cs:278 ../src/PuzzleMostInCommon.cs:273
> #: ../src/PuzzleBuildTriangle.cs:153 ../src/PuzzleClocks.cs:157
> #: ../src/PuzzleClocks.cs:162 ../src/PuzzleClocks.cs:167
> #: ../src/PuzzleClocks.cs:172
> #, csharp-format
> msgid "Figure {0}"
> msgstr "Figura {0}"
>
> #: ../src/PuzzleMoveFigure.cs:30
> msgid "Move figure"
> msgstr "Mou la figura"
>
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleMoveFigure.cs:34
> msgid ""
> "What is the minimum number of circles to be moved in order to convert the "
> "left figure into the right figure?"
> msgstr ""
> "Quin Ã(c)s el nombre mínim de cercles que heu de moure per a convertir la "
> "figura de l'esquerra en la figura de la dreta?"
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleMoveFigure.cs:43
> msgid ""
> "Move the circle from the first line to the second and move two circles from "
> "the fourth line to the second and the fifth lines."
> msgstr ""
> "Moveu el cercle de la primera línia a la segona i moveu dos cercles de la "
> "quarta a la segona i cinquena línia."
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleMoveFigure.cs:46
> msgid ""
> "Move the first line to the seventh; move the two circles of the second line "
> "to third; and move first and last circles of the fifth line to the sixth."
> msgstr ""
> "Moveu la primera línia a la setena; moveu dos cercles de la segona línia a "
> "la tercera; i moveu el primer i últim cercle de la cinquena línia a la "
> "sisena."
>
> #: ../src/PuzzleTriangles.cs:29
> msgid "Triangles"
> msgstr "Triangles"
>
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleTriangles.cs:33
> msgid "How many triangles of any size do you count in the figure below?"
> msgstr "Quants triangles de qualsevol mida compteu a la figura de baix?"
>
> #: ../src/PuzzleTriangles.cs:37
> msgid "A triangle can be embedded inside another triangle."
> msgstr "Un triangle pot estar incrustat dins d'un altre."
>
> #: ../src/PuzzleTriangles.cs:44
> #, csharp-format
> msgid "The triangles are made by connecting the following points: {0}"
> msgstr "Els triangles es fan connectant els següents punts: {0}"
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleCoverPercentage.cs:32
> msgid "Cover percentage"
> msgstr "Percentatge cobert"
>
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleCoverPercentage.cs:36
> msgid "What percentage of the figure is colored?"
> msgstr "Quin Ã(c)s el percentatge colorejat de la figura?"
>
> #: ../src/PuzzleSquareDots.cs:87
> msgid "Square with dots"
> msgstr "Quadrat amb punts"
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleSquareDots.cs:91
> msgid ""
> "What is the letter of the figure that represents the next logical figure in "
> "the sequence (A, B or C)?"
> msgstr ""
> "Quina Ã(c)s la lletra de la figura que representa la següent figura lògica a la "
> "seqüència (A, B o C)?"
>
> #: ../src/PuzzleSquareDots.cs:180 ../src/PuzzleNextFigure.cs:126
> #: ../src/PuzzleFigurePattern.cs:172 ../src/PuzzleMissingPiece.cs:149
> #: ../src/PuzzleMissingSlice.cs:178 ../src/PuzzleTetris.cs:149
> #: ../src/PuzzleMostInCommon.cs:265
> msgid "Possible answers are:"
> msgstr "Les respostes possibles són:"
>
> #: ../src/PuzzleAlphabeticSequence.cs:32
> msgid "Alphabetic sequence"
> msgstr "Seqüència alfabètica"
>
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleAlphabeticSequence.cs:36
> msgid ""
> "The letters around the squares follow a logic. Which letter should replace "
> "the question mark in the last square?"
> msgstr ""
> "Les lletres al voltant dels quadrats segueixen una lògica. Quina Ã(c)s la "
> "lletra que ha de reemplaçar l'interrogant a l'últim quadrat?"
>
> #: ../src/PuzzleAlphabeticSequence.cs:42
> #, csharp-format
> msgid ""
> "Every letter is calculated by taking the alphabetical position of the "
> "previous character and adding {0} to it in order to get the position of the "
> "new letter."
> msgstr ""
> "Cada lletra se calcula prenent la posició a l'alfabet del carà cter previ i "
> "afegint {0} per a obtenir la posició de la lletra nova."
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:32
> msgid "Numeric sequence"
> msgstr "Seqüència numèrica"
>
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:36
> msgid ""
> "The next sequence follows a logic. What number should replace the question "
> "mark?"
> msgstr ""
> "La següent seqüència segueix una lògica. Quin Ã(c)s el número que ha de "
> "reemplaçar l'interrogant?"
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:40
> msgid "Every number in the sequence is related to the previous one."
> msgstr "Cada número en la seqüència està relacionat amb l'anterior."
>
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:49
> msgid ""
> "Every number in the sequence is the result of subtracting 1 from the "
> "previous number and multiplying it by 2."
> msgstr ""
> "Cada número en la seqüència Ã(c)s el resultat de restar 1 al número anterior i "
> "multiplicar-lo per 2."
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:52
> msgid ""
> "Every number in the sequence is the result of adding 1 to the previous "
> "number and multiplying it by 3."
> msgstr ""
> "Cada número en la seqüència Ã(c)s el resultat d'afegir 1 al número anterior i "
> "multiplicar-lo per 3."
>
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:55
> msgid ""
> "Every number in the sequence is the result of subtracting 2 from the "
> "previous number and multiplying it by -2."
> msgstr ""
> "Cada número en la seqüència Ã(c)s el resultat de restar 2 al número anterior i "
> "multiplicar-lo per -2."
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleSquares.cs:29
> msgid "Squares"
> msgstr "Quadrats"
>
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleSquares.cs:33
> msgid "How many squares of any size do you count of in the figure below?"
> msgstr "Quants quadrats de qualsevol mida compteu a la figura de baix?"
>
> #
> #: ../src/PuzzleSquares.cs:37
> msgid ""
> "A square is a rectangle with sides of equal length. A square can also be "
> "built from other squares."
> msgstr ""
> "Un quadrat Ã(c)s un rectangle amb els quatre costats de la mateixa llargà ria. "
> "Un quadrat es pot fer d'altres quadrats."
>
> #
> #: ../src/PuzzleSquares.cs:46
> msgid ""
> "There are 16 single squares, 9 squares made by 4 single squares, 4 squares "
> "made by 9 single squares and 1 square made by 16 single squares."
> msgstr ""
> "Hi ha 16 quadrats simples, 9 quadrats fets per 4 quadrats simples, 4 "
> "quadrats fets per 9 quadrats simples i 1 quadrat fet per 16 quadrats simples."
>
> #
> #: ../src/PuzzleSquares.cs:49
> msgid ""
> "There are 9 single squares, 4 squares made by 4 single squares and 1 square "
> "made by 9 single squares."
> msgstr ""
> "Hi ha 9 quadrats simples, 4 quadrats fets per 4 quadrats simples i 1 quadrat "
> "fet per 9 quadrats simples."
>
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:35
> msgid "Numeric relation"
> msgstr "Relació numèrica"
>
> #
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:39
> msgid "What number should replace the question mark?"
> msgstr "Quin Ã(c)s el número que ha de reemplaçar l'interrogant?"
>
> #: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:43
> msgid "The numbers are related arithmetically."
> msgstr "La relació dels números Ã(c)s aritmètica."
>
> #: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:52
> #, csharp-format
> msgid "Every group of {0} numbers sums exactly {1}."
> msgstr "Cada grup de {0} números suma exactament {1}."
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:55
> msgid ""
> "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is "
> "calculated by multiplying by the two previous ones."
> msgstr ""
> "Dividiu la seqüència en grups de tres números. Cada tercer número se calcula "
> "multiplicant els dos anteriors."
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:59
> msgid ""
> "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is "
> "calculated by subtracting the second number from the first."
> msgstr ""
> "Dividiu la seqüència en grups de tres números. Cada tercer número se calcula "
> "restant el segon número del primer."
>
> #
> #: ../src/PuzzleNextFigure.cs:47
> msgid "Next figure"
> msgstr "Figura següent"
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleNextFigure.cs:51
> msgid "Which is the next logical figure in the sequence (A, B, or C)?"
> msgstr "Quina Ã(c)s la següent seqüència lògica d'objectes (A, B, o C)?"
>
> #: ../src/PuzzleNextFigure.cs:59
> #, csharp-format
> msgid ""
> "From first figure, the top circle advances by two positions clockwise, while "
> "the left circle goes backwards one position."
> msgstr ""
> "Des de la primera figura, el cercle superior avança dues posicions en sentit "
> "de les agulles del rellotge, mentre que el cercle esquerre va cap enrere una "
> "posició."
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleSquareSheets.cs:28
> msgid "Squares sheets"
> msgstr "Quadrat amb fulls"
>
> #
> #: ../src/PuzzleSquareSheets.cs:32
> msgid ""
> "What is the minimum number of square sheets of paper of any size required to "
> "create the figure? (lines indicate frontiers between different sheets)"
> msgstr ""
> "Quin Ã(c)s el nombre mínim de fulls de paper quadrats de qualsevol mida "
> "necessaris per a crear la figura? (les línies indiquen fronteres entre "
> "diferents fulls)"
>
> #: ../src/PuzzleSquareSheets.cs:36
> msgid "The sheets should overlap."
> msgstr "Els fulls han de sobreposar-se."
>
> #: ../src/PuzzleSquareSheets.cs:42
> msgid ""
> "The numbers in the figure reflect the different areas covered by each one of "
> "the sheets."
> msgstr ""
> "Els números en la figura reflecteixen les diferent à rees cobertes per a cada "
> "un dels fulls."
>
> #: ../src/CalculationArithmetical.cs:41
> msgid "Arithmetical"
> msgstr "Aritmètic"
>
> #: ../src/CalculationArithmetical.cs:49
> msgid "What is the result of the arithmetical operation?"
> msgstr "Quin Ã(c)s el resultat de l'operació aritmètica?"
>
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/MemoryColouredFigures.cs:49
> msgid "Colored figures"
> msgstr "Figures de colors"
>
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/MemoryColouredFigures.cs:53
> msgid "Which of these figures was previously shown?"
> msgstr "Quina de les següents figures era la mostrada anteriorment?"
>
> #: ../src/GameSession.cs:223
> #, csharp-format
> msgid "Games played: {0} ({1}% score)"
> msgstr "Partides: {0} (puntuació {1}%)"
>
> #: ../src/GameSession.cs:224
> #, csharp-format
> msgid " - Time: {0}"
> msgstr " - Temps: {0}"
>
> #: ../src/GameSession.cs:227
> #, csharp-format
> msgid "- Game: {0}"
> msgstr " - Joc: {0}"
>
> #: ../src/GameSession.cs:279
> msgid "Paused"
> msgstr "Pausat"
>
> #
> #
> #: ../src/MemoryNumbers.cs:36
> msgid "Memorize numbers"
> msgstr "Memoritzeu números"
>
> #
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/MemoryNumbers.cs:40
> msgid "Which one of these squares was previously shown (A, B, C or D)?"
> msgstr "Quin dels següents quadrats era el mostrat anteriorment (A, B, C o D)?"
>
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/MemoryColouredText.cs:35
> msgid "Colored text"
> msgstr "Text de colors"
>
> #: ../src/MemoryColouredText.cs:40
> #, csharp-format
> msgid "What was the color of the text that said '{0}'?"
> msgstr "Quin era el color del text que deia «{0}»?"
>
> #: ../src/PuzzleCube.cs:38
> msgid "Cube"
> msgstr "Cub"
>
> #: ../src/PuzzleCube.cs:42
> #, csharp-format
> msgid ""
> "When folded as a cube, which face on the figure is opposite the face with a "
> "{0} drawn on it (answer with number written on face)?"
> msgstr ""
> "Quan es doblega com un cub, quina Ã(c)s la cara la contrà ria a la cara amb un "
> "{0} dibuixat (responeu el número escrit a la cara)?"
>
> #
> #: ../src/MemoryWords.cs:36
> msgid "Memorize words"
> msgstr "Memoritzeu paraules"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:41
> #, csharp-format
> msgid ""
> "There is a missing word from the previous list. Which one is the missing "
> "word?"
> msgstr ""
> "Hi ha una paraula que manca de la llista anterior. Quina Ã(c)s aquesta paraula "
> "que manca?"
>
> #. Body parts
> #: ../src/MemoryWords.cs:50
> msgid "wrist"
> msgstr "canell"
>
> #
> #: ../src/MemoryWords.cs:51
> msgid "elbow"
> msgstr "colze"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:52
> msgid "armpit"
> msgstr "aixella"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:53
> msgid "hand"
> msgstr "mà "
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:54
> msgid "chest"
> msgstr "pit"
>
> #. Fishes
> #: ../src/MemoryWords.cs:57
> msgid "sardine"
> msgstr "sardina"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:58
> msgid "trout"
> msgstr "truita"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:59
> msgid "monkfish"
> msgstr "rap"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:60
> msgid "cod"
> msgstr "bacallà "
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:61
> msgid "salmon"
> msgstr "salmó"
>
> #. Vegetables
> #: ../src/MemoryWords.cs:64
> msgid "potato"
> msgstr "patata"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:65
> msgid "ginger"
> msgstr "gingebre"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:66
> msgid "pepper"
> msgstr "pebre"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:67
> msgid "garlic"
> msgstr "all"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:68
> msgid "pumpkin"
> msgstr "carbassa"
>
> #. Bicycle
> #: ../src/MemoryWords.cs:71
> msgid "brake"
> msgstr "fre"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:72
> msgid "pedal"
> msgstr "pedal"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:73
> msgid "chain"
> msgstr "cadena"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:74
> msgid "wheel"
> msgstr "roda"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:75
> msgid "handlebar"
> msgstr "manillar"
>
> #. Music
> #: ../src/MemoryWords.cs:78
> msgid "drummer"
> msgstr "bateria"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:79
> msgid "speaker"
> msgstr "altaveu"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:80
> msgid "lyrics"
> msgstr "lletra"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:81
> msgid "beat"
> msgstr "batec"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:82
> msgid "song"
> msgstr "cançó"
>
> #. Weather
> #: ../src/MemoryWords.cs:85
> msgid "cloud"
> msgstr "núvol"
>
> #
> #
> #: ../src/MemoryWords.cs:86
> msgid "rain"
> msgstr "pluja"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:87
> msgid "storm"
> msgstr "tempesta"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:88
> msgid "fog"
> msgstr "boira"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:89
> msgid "rainbow"
> msgstr "iris"
>
> #
> #
> #
> #. Animals
> #: ../src/MemoryWords.cs:92
> msgid "rabbit"
> msgstr "conill"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:93
> msgid "mouse"
> msgstr "ratolí"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:94
> msgid "monkey"
> msgstr "mico"
>
> #
> #: ../src/MemoryWords.cs:95
> msgid "bear"
> msgstr "ós"
>
> #: ../src/MemoryWords.cs:96
> msgid "wolf"
> msgstr "llop"
>
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleFigureLetter.cs:37
> msgid "Figures and text"
> msgstr "Figures i text"
>
> #
> #: ../src/PuzzleFigureLetter.cs:41
> msgid ""
> "The figures and the text are related. What text should go under the last "
> "figure?"
> msgstr ""
> "Les figures i el text estan relacionats. Quin text correspon a l'última "
> "figura?"
>
> #
> #: ../src/PuzzleFigureLetter.cs:45
> msgid "Every character of the text represents a property of the figure."
> msgstr "Cada carà cter del text representa una propietat de la figura."
>
> #
> #: ../src/PuzzleFigureLetter.cs:51
> msgid ""
> "'A' indicates that the figures overlap, 'B' that are rectangles, 'C' that "
> "are circles, 'D' that the figures are separated, 'E' that there are three "
> "figures and 'F' that there are two figures."
> msgstr ""
> "«A» indica que les figures se solapen, «B» que són rectangles, «C» que són "
> "cercles, «D» que són figures separades, «E» que hi ha tres figures i «F» que "
> "hi ha dues figures."
>
> #
> #. Define columns
> #: ../src/CustomGameDialog.cs:61
> msgid "Game Name"
> msgstr "Nom del joc"
>
> #: ../src/CustomGameDialog.cs:67
> msgid "Type"
> msgstr "Tipus"
>
> #: ../src/CustomGameDialog.cs:74
> msgid "Enabled"
> msgstr "Habilitat"
>
> #: ../src/CustomGameDialog.cs:98
> msgid "Mental Calculation"
> msgstr "CÃ lcul mental"
>
> #: ../src/PuzzleDivideCircle.cs:42
> msgid "Divide circles"
> msgstr "Divideix cercles"
>
> #
> #: ../src/PuzzleDivideCircle.cs:46
> msgid ""
> "In the last figure, in how many regions is the circle divided into when all "
> "dots are connected?"
> msgstr ""
> "A l'última figura, en quantes regions es divideix el cercle quan tots els "
> "punts estan connectats?"
>
> #: ../src/PuzzleDivideCircle.cs:110 ../src/PuzzleDivideCircle.cs:125
> #: ../src/PuzzleDivideCircle.cs:142
> #, csharp-format
> msgid "Has {0} regions"
> msgstr "TÃ(c) {0} regions"
>
> #
> #
> #: ../src/CalculationGreatestDivisor.cs:33
> msgid "Greatest divisor"
> msgstr "Divisor mÃ(c)s gran"
>
> #
> #
> #: ../src/CalculationGreatestDivisor.cs:41
> msgid ""
> "Which of the possible divisors is the greatest that divides all numbers?"
> msgstr ""
> "Quin dels divisors possibles Ã(c)s el mÃ(c)s gran que divideix tots els números?"
>
> #
> #: ../src/CalculationGreatestDivisor.cs:206
> msgid "Numbers"
> msgstr "Números"
>
> #
> #: ../src/CalculationGreatestDivisor.cs:221
> msgid "Possible divisors"
> msgstr "Divisors possibles"
>
> #
> #
> #
> #: ../src/CalculationTwoNumbers.cs:31
> msgid "Two numbers"
> msgstr "Dos números"
>
> #: ../src/CalculationTwoNumbers.cs:39
> #, csharp-format
> msgid "Which two numbers when added are {0} and when multiplied are {1}?"
> msgstr ""
> "Quins dos números quan es sumen donen {0} i quan es multipliquen donen {1}?"
>
> #: ../src/CalculationTwoNumbers.cs:62 ../src/CalculationOperator.cs:81
> #, csharp-format
> msgid "{0} and {1}"
> msgstr "{0} i {1}"
>
> #: ../src/CalculationTwoNumbers.cs:75
> #, csharp-format
> msgid "number1 + number2 = {0}"
> msgstr "número1 + número2 = {0}"
>
> #: ../src/CalculationTwoNumbers.cs:78
> #, csharp-format
> msgid "number1 * number2 = {0}"
> msgstr "número1 * número2 = {0}"
>
> #
> #: ../src/PuzzleMatrixGroups.cs:32
> msgid "Matrix groups"
> msgstr "Matriu de grups"
>
> #: ../src/PuzzleMatrixGroups.cs:36
> msgid "One of the black numbers in the matrix should be blue. Which one?"
> msgstr "Un dels números negres a la matriu hauria de ser blau. Quin?"
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleMatrixGroups.cs:40
> msgid "All blue numbers share an arithmetical property."
> msgstr "Tots els números blaus comparteixen una propietat aritmètica."
>
> #: ../src/PuzzleMatrixGroups.cs:46
> #, csharp-format
> msgid "Every blue number can be divided by {0}."
> msgstr "Cada número blau pot ser dividit per {0}."
>
> #: ../src/PuzzleBalance.cs:47
> msgid "Balance"
> msgstr "Balança"
>
> #
> #: ../src/PuzzleBalance.cs:51
> msgid ""
> "How many triangles are needed in the right part of the last figure to keep "
> "it balanced?"
> msgstr ""
> "Quants triangles són necessaris en la part dreta de l'última balança per "
> "mantenir-la balancejada?"
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleBalance.cs:57
> msgid "Every triangle counts as 1, each diamond as 2 and each square as 3."
> msgstr ""
> "Cada triangle compta com a 1, cada rombe com a 2 i cada quadrat com a 3."
>
> #
> #: ../src/CalculationWhichNumber.cs:34
> msgid "Closer fraction"
> msgstr "Fracció mÃ(c)s propera"
>
> #: ../src/CalculationWhichNumber.cs:42
> #, csharp-format
> msgid ""
> "Which of the following numbers is closer to {0:###.###} (option A, B, C or "
> "D)?"
> msgstr ""
> "Quin dels següents números Ã(c)s el mÃ(c)s proper a {0:###.###} (opció A, B, C o "
> "D)?"
>
> #: ../src/CalculationWhichNumber.cs:50
> #, csharp-format
> msgid "The result of the operation {0} / {1} is {2:###.###}"
> msgstr "El resultat de l'operació {0} / {1} Ã(c)s {2:###.###}"
>
> #: ../src/PuzzlePairs.cs:55
> msgid "Pairs"
> msgstr "Parells"
>
> #
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzlePairs.cs:59
> msgid "Which number should replace the question mark below?"
> msgstr "Quin Ã(c)s el número que ha de reemplaçar l'interrogant?"
>
> #: ../src/PuzzlePairs.cs:64
> msgid "All the triangles share a property and are independent of the rest."
> msgstr ""
> "Tots els triangles comparteixen una propietat i són independents de la resta."
>
> #: ../src/PuzzlePairs.cs:70
> #, csharp-format
> msgid "The result of multiplying the two numbers inside every triangle is {0}."
> msgstr ""
> "El resultat de multiplicar els dos números de dins de cada triangle Ã(c)s {0}."
>
> #
> #: ../src/PuzzleOstracism.cs:38
> msgid "Ostracism"
> msgstr "Ostracisme"
>
> #: ../src/PuzzleOstracism.cs:42
> msgid "Which equation does not belong to the group (A, B, C, D or E)?"
> msgstr "Quina equació no pertany al grup (A, B, C, D o E)?"
>
> #: ../src/PuzzleOstracism.cs:47
> msgid ""
> "The criteria for deciding if an equation belongs to the group is not "
> "arithmetical."
> msgstr ""
> "El criteri per a decidir si una equació pertany al grup no Ã(c)s aritmètic."
>
> #
> #: ../src/PuzzleOstracism.cs:53
> msgid ""
> "In all equations the digits from the left side should also appear in the "
> "right side."
> msgstr ""
> "En totes els equacions els dígits de la part esquerra han d'aparèixer tambÃ(c) "
> "a la part dreta."
>
> #: ../src/CalculationOperator.cs:33
> msgid "Operator"
> msgstr "Operador"
>
> #
> #: ../src/CalculationOperator.cs:37
> #, csharp-format
> msgid "The first operator is {0}."
> msgstr "El primer operador Ã(c)s {0}."
>
> #: ../src/CalculationOperator.cs:45
> #, csharp-format
> msgid "Which operators make {0}, {1}, and {2} equal {3}?"
> msgstr "Quins operadors fan {0}, {1} i {2} igual a {3}?"
>
> #: ../src/MemoryCountDots.cs:40
> msgid "Counting dots"
> msgstr "Comptar punts"
>
> #: ../src/MemoryCountDots.cs:44
> #, csharp-format
> msgid "How many {0} dots were in the previous image? (answer using numbers)"
> msgstr ""
> "Quants punts de color {0} hi havia a la imatge prèvia? (responeu utilitzant "
> "números)"
>
> #
> #: ../src/PuzzleFigurePattern.cs:37
> msgid "Figure pattern"
> msgstr "Patró figura"
>
> #
> #
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleFigurePattern.cs:41
> msgid "What figure should replace the question mark (A, B or C)?"
> msgstr "Quina figura ha de reemplaçar l'interrogant (A, B o C)?"
>
> #
> #: ../src/PuzzleFigurePattern.cs:45
> msgid ""
> "The third figure of every row involves somehow combining the first two "
> "figures."
> msgstr ""
> "La tercera figura de cada fila Ã(c)s el resultat de combinar d'alguna manera "
> "les primeres dues figures."
>
> #
> #: ../src/PuzzleFigurePattern.cs:51
> msgid ""
> "Superpose the first and second figures and remove the lines that they have "
> "in common, then rotate the resulting figure 45 degrees."
> msgstr ""
> "Superposeu la primera i la segona figures i suprimiu les línies que tenen en "
> "comú i roteu la figura resultant 45 graus."
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:96
> #, csharp-format
> msgid "Welcome to gbrainy {0}"
> msgstr "Benvinguts al gbrainy {0}"
>
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:100
> msgid ""
> "gbrainy is a brain teaser game and trainer to have fun and to keep your "
> "brain trained. It includes:"
> msgstr ""
> "gbrainy Ã(c)s un joc per demostrar el vostre enginy i mantenir el vostre "
> "cervell entrenat. Inclou:"
>
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:112
> msgid ""
> "Logic puzzles. Designed to challenge your reasoning and thinking skills."
> msgstr ""
> "Trencaclosques lògics. Dissenyats per a desafiar les vostres habilitats de "
> "raonament i pensament."
>
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:124
> msgid ""
> "Mental calculation. Based on arithmetical operations that test your mental "
> "calculation abilities."
> msgstr ""
> "Cà lcul mental. Basats en operacions aritmètiques que proven les vostres "
> "habilitats de cà lcul mental."
>
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:136
> msgid "Memory trainers. To prove and enhance your short term memory."
> msgstr ""
> "Entrenadors de memòria. Per a posar a prova i millorar la vostra capacitat "
> "de memòria a curt termini."
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:179
> msgid "Get ready to memorize the next objects..."
> msgstr "Prepareu-vos per a memoritzar els objectes següents..."
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:207
> msgid "Score"
> msgstr "Puntuació"
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:213
> #, csharp-format
> msgid "Your total score is {0}%"
> msgstr "La puntuació total Ã(c)s {0}%"
>
> #
> #
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:219
> msgid "No logic puzzle games played"
> msgstr "No s'ha jugat a cap trencaclosques"
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:221
> #, csharp-format
> msgid "Logic puzzle score is {0}%"
> msgstr "La puntuació en trencaclosques Ã(c)s {0}%"
>
> #
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:229
> msgid "No mental calculation games played"
> msgstr "No s'ha jugat a cap joc de cà lcul mental"
>
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:231
> #, csharp-format
> msgid "Mental calculation score is {0}%"
> msgstr "La puntuació en cà lcul mental Ã(c)s {0}%"
>
> #
> #
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:239
> msgid "No memory games played"
> msgstr "No s'ha jugat a cap joc de memòria"
>
> # csharp-format
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:241
> #, csharp-format
> msgid "Memory score is {0}%"
> msgstr "La puntuació en memòria Ã(c)s {0}%"
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:248
> msgid "Game statistics"
> msgstr "Estadístiques de la partida"
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:254
> #, csharp-format
> msgid "Total games won: {0} ({1} played)"
> msgstr "Jocs guanyats: {0} ({1} jugats)"
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:257
> #, csharp-format
> msgid "Total time played {0} (average per game {1})"
> msgstr "Temps de joc: {0} (mitjana per joc {1})"
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:262
> msgid "Tips for your next games"
> msgstr "Consells per les vostres properes partides"
>
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:284
> msgid "Read the instructions carefully and identify the data and given clues."
> msgstr ""
> "Llegiu les instruccions curosament i identifiqueu les dades i pistes donades."
>
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:286
> msgid ""
> "To score the player gbrainy uses the time and tips needed to complete each "
> "game."
> msgstr ""
> "Per puntuar al jugador gbrainy utilitza el temps i els consells utilitzats "
> "per a resoldre cada joc."
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:288
> msgid ""
> "In logic games, elements that may seem irrelevant can be very important."
> msgstr ""
> "En els jocs de lògica, els elements que semblen irrellevants poden ser força "
> "importants."
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:290
> msgid "Break the mental blocks and look into the boundaries of problems."
> msgstr ""
> "Trenqueu els bloquejos mentals i mireu mÃ(c)s enllà dels límits dels problemes."
>
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:292
> msgid "Enjoy making mistakes, they are part of the learning process."
> msgstr "Gaudiu fent errades, Ã(c)s part del procÃ(c)s d'aprenentatge."
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:294
> msgid ""
> "Do all the problems, even the difficult ones. Improvement comes from "
> "practising."
> msgstr ""
> "Feu tots els problemes, inclús els difícils. La millora provÃ(c) de la prà ctica."
>
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:296
> msgid "Play on a daily basis, you will notice progress soon."
> msgstr "Jugueu dià riament, us adonareu del vostre progrÃ(c)s aviat."
>
> #
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:298
> msgid ""
> "You can use the Custom Game Selection to choose exactly which games you want "
> "to play."
> msgstr ""
> "Podeu utilitzar la selecció de la partida personalitzada per a escollir "
> "exactament quins jocs voleu entrenar."
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:300
> msgid "You may use the Preferences to adjust the difficulty level of the game."
> msgstr ""
> "Podeu utilitzar les Preferències per a ajustar el nivell de dificultat del "
> "joc."
>
> #: ../src/GameDrawingArea.cs:302
> msgid "Association of elements is a common technique for remembering things."
> msgstr "L'associació d'elements Ã(c)s una tècnica comuna per a recordar coses."
>
> #
> #: ../src/ColorPalette.cs:63
> msgid "red"
> msgstr "vermell"
>
> #
> #: ../src/ColorPalette.cs:64
> msgid "green"
> msgstr "verd"
>
> #
> #: ../src/ColorPalette.cs:65
> msgid "blue"
> msgstr "blau marí"
>
> #
> #: ../src/ColorPalette.cs:66
> msgid "yellow"
> msgstr "groc"
>
> #: ../src/ColorPalette.cs:67
> msgid "magenta"
> msgstr "magenta"
>
> #
> #: ../src/ColorPalette.cs:68
> msgid "cyan"
> msgstr "cian"
>
> #
> #: ../src/ColorPalette.cs:69
> msgid "black"
> msgstr "negre"
>
> #
> #: ../src/ColorPalette.cs:70
> msgid "white"
> msgstr "blanc"
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:42
> msgid "People at a table"
> msgstr "Gent a la taula"
>
> #: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:46
> #, csharp-format
> msgid ""
> "A group of people are sitting at round table, evenly spaced out. How many "
> "people are there if the {0} person is across from the {1}?"
> msgstr ""
> "Un grup de persones igualment separades s'asseu en una taula rodona. Quantes "
> "persones hi ha si la {0} persona Ã(c)s davant de la persona {1}?"
>
> #
> #: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:52
> msgid ""
> "Subtracting the two positions you find out how many people are seated half "
> "way around the table. Doubling this number leaves you with the total amount "
> "of people."
> msgstr ""
> "Restant les dues posicions obteniu quanta gent Ã(c)s asseguda a la meitat de la "
> "taula. El doble d'aquest número Ã(c)s el nombre total de persones."
>
> #: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:61
> msgid "5th"
> msgstr "5ena"
>
> #: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:62
> msgid "19th"
> msgstr "19ena"
>
> #: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:66
> msgid "4th"
> msgstr "4a"
>
> #: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:67
> msgid "12th"
> msgstr "12ena"
>
> #: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:71
> msgid "9th"
> msgstr "9ena"
>
> #: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:72
> msgid "22nd"
> msgstr "22ena"
>
> #
> #: ../src/MemoryFigures.cs:52
> msgid "Memory figures"
> msgstr "Memoritza figures"
>
> #: ../src/MemoryFigures.cs:57
> msgid ""
> "In which cell is the other figure like the one shown below? (type the cell "
> "number)"
> msgstr ""
> "En quina cel·la es troba l'altra figura com la mostrada a baix? (teclegeu "
> "nomÃ(c)s el número de la cel·la)"
>
> #: ../src/PuzzleLines.cs:31
> msgid "Lines"
> msgstr "Línies"
>
> #
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleLines.cs:35
> msgid "How many lines do you count of in the figures below?"
> msgstr "Quantes línies compteu a les figures de baix?"
>
> #: ../src/PuzzleLines.cs:41
> #, csharp-format
> msgid ""
> "There are {0} lines in the figure to the left and {1} in the figure to the "
> "right."
> msgstr ""
> "Hi ha {0} línies a la figura de l'esquerra i {1} línies a la figura de la "
> "dreta."
>
> #: ../src/PuzzleMissingPiece.cs:32
> msgid "Missing piece"
> msgstr "Peça que manca"
>
> #: ../src/PuzzleMissingPiece.cs:36
> msgid "Which square completes the figure below (A, B, C)?"
> msgstr "Quin quadrat completa la figura de baix (A, B, C)?"
>
> #: ../src/PuzzleMissingPiece.cs:40
> msgid "The logic works at row level."
> msgstr "La lògica funciona a nivell de fila."
>
> #
> #
> #: ../src/PuzzleMissingPiece.cs:46
> msgid ""
> "In every row the third square is made by flipping the first square and "
> "superimposing it on the second square, followed by removing the matching "
> "lines, and then flipping the resulting image."
> msgstr ""
> "A cada fila el tercer quadrat es construeix donant la volta al primer "
> "quadrat i sobreimposant-ho al segon quadrat, eliminat les línies "
> "coincidents, i llavors donant la volta a la imatge resultant."
>
> #: ../src/PuzzleMissingSlice.cs:58
> msgid "Missing slice"
> msgstr "Tall que manca"
>
> #: ../src/PuzzleMissingSlice.cs:62
> msgid ""
> "Some slices have a common property. Which is the missing slice in the circle "
> "below (A, B, C)?"
> msgstr ""
> "Alguns dels talls tenen una propietat en comú. Quin Ã(c)s el tall que manca en "
> "el cercle de baix (A, B, C)?"
>
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleMissingSlice.cs:66
> msgid "Each slice is related to the opposite one."
> msgstr "Cada tall està relacionat amb el tall contrari."
>
> #: ../src/PuzzleMissingSlice.cs:72
> #, csharp-format
> msgid ""
> "All numbers of each slice, when added to the ones of the opposite slice, add "
> "always {0}."
> msgstr ""
> "Tots els números de cada tall quan s'afegeixen als del tall contrari sumen "
> "sempre {0}."
>
> #: ../src/PuzzleTetris.cs:31
> msgid "Tetris"
> msgstr "Tetris"
>
> #
> #
> #
> #
> #: ../src/PuzzleTetris.cs:35
> msgid "What figure completes the sequence below (A, B or C)?"
> msgstr "Quina Ã(c)s la figura que completa la seqüència de baix (A, B, o C)?"
>
> #
> #: ../src/PuzzleTetris.cs:41
> msgid ""
> "It is the figure that completes all possible combinations with four blocks "
> "without taking into account rotations."
> msgstr ""
> "És la figura que completa totes les possible combinacions amb quatre blocs "
> "sense tenir en compte les rotacions."
>
> # csharp-format
> #: ../src/MemoryIndications.cs:127
> #, csharp-format
> msgid "Start at point number {0}"
> msgstr "Inicia al punt número {0}"
>
> #: ../src/MemoryIndications.cs:131
> msgid "Turn right"
> msgstr "Gira a la dreta"
>
> #: ../src/MemoryIndications.cs:133
> msgid "Turn left"
> msgstr "Gira a l'esquerra"
>
> #: ../src/MemoryIndications.cs:135
> msgid "Go up"
> msgstr "VÃ(c)s cap a dalt"
>
> #: ../src/MemoryIndications.cs:137
> msgid "Go down"
> msgstr "VÃ(c)s cap abaix"
>
> #: ../src/MemoryIndications.cs:142
> #, csharp-format
> msgid "End at point {0}"
> msgstr "Finalitza al punt {0}"
>
> #
> #
> #: ../src/MemoryIndications.cs:156
> msgid "Memorize indications"
> msgstr "Memoritzeu indicacions"
>
> #
> #
> #
> # csharp-format
> #: ../src/MemoryIndications.cs:161
> #, csharp-format
> msgid ""
> "Which of the following graphics represent the indications previously given?"
> msgstr ""
> "Quin dels següents grà fics representa les indicacions donades prèviament?"
>
> #: ../src/PuzzleMostInCommon.cs:71
> msgid "Most in common"
> msgstr "MÃ(c)s en comú"
>
> #: ../src/PuzzleMostInCommon.cs:75
> msgid ""
> "Which of the possible answers have the most in common with the four given "
> "figures?"
> msgstr ""
> "Quina de les possibles respostes tÃ(c) mÃ(c)s en comú amb les quatre figures "
> "donades?"
>
> #: ../src/PuzzleMostInCommon.cs:79
> msgid "Think of the common elements that the given figures have inside them."
> msgstr ""
> "Penseu en els elements comuns que les figures donades tenen dins d'elles."
>
> #: ../src/PuzzleMostInCommon.cs:87
> msgid ""
> "It has the same number of elements inside the figure as the given figures."
> msgstr ""
> "TÃ(c) el mateix nombre d'elements dins de la figura que les figures donades."
>
> #: ../src/PuzzleMostInCommon.cs:89
> msgid ""
> "It is the figure with the most elements in common compared to the given "
> "figures."
> msgstr ""
> "És la figura amb mÃ(c)s elements en comú quan es compara a les figures donades."
>
> #: ../src/PuzzleBuildTriangle.cs:48
> msgid "Build a triangle"
> msgstr "Construir un triangle"
>
> #: ../src/PuzzleBuildTriangle.cs:52
> msgid "Which three pieces can you use together to build a triangle?"
> msgstr "Quines tres peces podeu utilitzar per a construir un triangle?"
>
> #: ../src/PuzzleBuildTriangle.cs:56
> msgid "The resulting triangle is isosceles."
> msgstr "El triangle resultant Ã(c)s isòsceles."
>
> #
> #: ../src/PuzzleBuildTriangle.cs:167
> msgid "The triangle is:"
> msgstr "El triangle Ã(c)s:"
>
> #
> #
> #
> #: ../src/Memory.cs:50
> msgid "Memorize the objects below in the given time"
> msgstr "Memoritzeu els objectes d'abaix en el temps donat"
>
> #: ../src/PuzzleClocks.cs:34
> msgid "Clocks"
> msgstr "Rellotges"
>
> #: ../src/PuzzleClocks.cs:38
> msgid "To what number should the large handle of the last clock point?"
> msgstr "A quin número hauria d'apuntar la maneta gran de l'últim rellotge?"
>
> #: ../src/PuzzleClocks.cs:44
> #, csharp-format
> msgid ""
> "Starting from the first clock sum {0} to the value indicated by the hands."
> msgstr ""
> "Començant des del primer rellotge sumeu {0} al valor indicat per les manetes."
>
> #: ../src/PuzzleClocks.cs:50
> msgid "The clocks do not follow the time logic."
> msgstr "Els rellotges no segueixen la lògica horà ria."
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gbrainy_rev.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 14280 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080306/4b5cd7f9/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME