[GNOME] Traducció del Diary

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dll jun 23 00:07:31 CEST 2008


Bones,

Fa poc que acaben d'afegir un nou programa al Damned-Lies. I com que era
poca cosa, aquí està :)

http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions


Salut!
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
-------------- part següent --------------
# Catalan translation of Diary.
# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation Inc.
# This file is distributed under the same license as the diary package.
# Gil Forcada <gilforcada a guifi.net>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: diary\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-23 00:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-23 00:05+0200\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada a guifi.net>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome a softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../data/diary.desktop.in.h:1 ../src/main.c:82
msgid "Diary"
msgstr "Dietari"

#: ../data/diary.desktop.in.h:2
msgid "Keep a personal diary"
msgstr "Escriu un dietari personal"

#: ../src/interface.c:45
#, c-format
msgid "UI file \"%s/diary/diary.ui\" could not be loaded. Error: %s"
msgstr ""
"No s'ha pogut carregar el fitxer d'interfície gràfica «%s/diary/diary.ui». "
"Error: %s"

#. Type,	Name,			Description,				Icon,				Columns,	Format function,		View function,		Dialogue build function,	Get values function
#. { "email", 	N_("E-mail"),		N_("An e-mail you sent or received."),	"mail-read",			2,		&link_email_format_value,	&link_email_view,	&link_email_build_dialog,	&link_email_get_values },
#. Translators: These are the names and descriptions of the different link types.
#: ../src/link.c:52
msgid "File"
msgstr "Fitxer"

#: ../src/link.c:52
msgid "An attached file."
msgstr "Un fitxer adjunt."

#: ../src/link.c:53
msgid "Note"
msgstr "Nota"

#: ../src/link.c:53
msgid "A note about an important event."
msgstr "Una nota sobre un esdeveniment important."

#: ../src/link.c:54 ../src/links/uri.c:55
msgid "URI"
msgstr "URI"

#: ../src/link.c:54
msgid "A URI of a file or web page."
msgstr "Un URI d'un fitxer o pàgina web."

#: ../src/links/file.c:44
msgid "Due to an unknown error the file cannot be opened."
msgstr "No es pot obrir el fitxer degut a un error desconegut."

#: ../src/links/file.c:55
msgid "Select File"
msgstr "Seleccioneu un fitxer"

#: ../src/links/uri.c:44
msgid "Due to an unknown error the URI cannot be opened."
msgstr "No es pot obrir l'URI degut a un error desconegut."

#: ../src/main-window.c:178
#, c-format
msgid "The spelling checker could not be initialized: %s"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el verificador ortogràfic: %s"

#: ../src/main-window.c:265
msgid ""
"Diary is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version."
msgstr ""
"El Diary és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota "
"els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat publicada "
"per la Free Software Foundation; ja sigui la versió 3 de la Llicència o bé "
"(si ho preferiu) qualsevol altra versió posterior."

#: ../src/main-window.c:269
msgid ""
"Diary is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details."
msgstr ""
"El Diary es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE CAP "
"GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT o ADEQUACIÓ "
"PER UN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu la Llicència Pública General GNU per "
"obtenir-ne més detalls."

#: ../src/main-window.c:273
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Diary.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
msgstr ""
"Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU "
"juntament amb el Diary. En cas contrari vegeu <http://www.gnu.org/licenses>."

#: ../src/main-window.c:284
#, c-format
msgid ""
"A helpful diary keeper, storing %u entries with %u links and a total of %u "
"characters."
msgstr ""
"Un programa per a ajudar a mantenir un dietari. Hi ha %u entrades amb %u "
"enllaços i un total de %u caràcters."

#: ../src/main-window.c:291
msgid "Copyright © 2008 Philip Withnall"
msgstr "Copyright © 2008 Philip Withnall"

#. Translators: please include your names here to be credited for your hard work!
#. * Format:
#. * "Translator name 1 <translator a email.address>\n"
#. * "Translator name 2 <translator2 a email.address>"
#.
#: ../src/main-window.c:299
msgid "translator-credits"
msgstr "Gil Forcada <gilforcada a guifi.net>"

#: ../src/main-window.c:303
msgid "Diary Website"
msgstr "Lloc web del Diary"

#. Translators: This is a strftime()-format string for the date displayed at the top of the main window.
#. Translators: This is a strftime()-format string for the date displayed above each printed entry.
#: ../src/main-window.c:348 ../src/printing.c:66
msgid "<b>%A, %e %B %Y</b>"
msgstr "<b>%A %e de $B de $Y</b>"

#: ../src/main.c:70
msgid "Enable debug mode"
msgstr "Habilita el mode de depuració"

#. Options
#: ../src/main.c:86
msgid "- Manage your diary"
msgstr "- Gestiona el dietari"

#: ../src/main.c:96
#, c-format
msgid "Command-line options could not be parsed. Error: %s"
msgstr "No s'han pogut analitzar les opcions de la línia d'ordres. Error: %s"

#: ../src/printing.c:80
msgid "<i>No entry for this date.</i>"
msgstr "<i>No hi ha cap entrada per aquesta data.</i>"

#: ../src/printing.c:210
msgid "<b>Start Date</b>"
msgstr "<b>Data d'inici</b>"

#: ../src/printing.c:212
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Data de fi</b>"

#. Translators: This is a strftime()-format string for the dates displayed in search results.
#: ../src/search-dialog.c:62
msgid "%A, %e %B %Y"
msgstr "%A %e de %B de %Y"

#: ../src/storage-manager.c:184
#, c-format
msgid "GPGME doesn't support OpenPGP: %s"
msgstr "GPGME no permet l'ús de OpenPGP: %s"

#: ../src/storage-manager.c:193
#, c-format
msgid "Error creating cipher context: %s"
msgstr "S'ha produit un erro en crear el context per al criptògraf: %s"

#: ../src/storage-manager.c:222
#, c-format
msgid "Error opening encrypted database file \"%s\": %s"
msgstr ""
"S'ha produit un error en obrir el fitxer de base de dades xifrat «%s»: %s"

#: ../src/storage-manager.c:242
#, c-format
msgid "Error opening plain database file \"%s\": %s"
msgstr "S'ha produit un error en obrir el fitxer de bases de dades «%s»: %s"

#: ../src/storage-manager.c:312
#, c-format
msgid "Error decrypting database: %s"
msgstr "S'ha produit un error en desxifrar la base de dades: %s"

#: ../src/storage-manager.c:345
#, c-format
msgid "Error getting encryption key: %s"
msgstr "S'ha produit un error en obtenir la clau de xifratge: %s"

#: ../src/storage-manager.c:366
#, c-format
msgid "Error encrypting database: %s"
msgstr "S'ha produit un error en xifrar la base de dades: %s"

#: ../src/storage-manager.c:377
#, c-format
msgid "Could not delete plain database file \"%s\"."
msgstr "No s'ha pogut suprimir el fitxer de base de dades «%s»."

#: ../src/storage-manager.c:425
#, c-format
msgid ""
"Both an encrypted and plaintext version of the database exist as \"%s\" and "
"\"%s\", and one is likely corrupt. Please delete the corrupt one before "
"continuing."
msgstr ""
"Existeixen tan una versió de base de dades xifrada com una sense xifrar amb "
"noms «%s» i «%s». Una de les dues sembla malmesa. Suprimiu la que està malmesa "
"abans de continuar."

#: ../src/storage-manager.c:450
#, c-format
msgid ""
"Could not open database \"%s\". SQLite provided the following error message: "
"%s"
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir la base de dades «%s». L'SQLite ha proporcionat el "
"missatge d'error següent: %s"

#: ../src/storage-manager.c:482
#, c-format
msgid "Error getting encryption key: GConf key \"%s\" invalid or empty."
msgstr ""
"Error en obtenir la clau de xifratge: La clau del GConf «%s» és invàlida o és "
"buida."

#: ../src/storage-manager.c:526 ../src/storage-manager.c:559
#, c-format
msgid ""
"Could not run query \"%s\". SQLite provided the following error message: %s"
msgstr ""
"No s'ha pogut executar la consulta «%s». L'SQLite ha proporcionat el missatge "
"d'error següent: %s"

#: ../src/storage-manager.c:686
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete this diary entry for %s?"
msgstr "Segur que voleu suprimir aquesta entrada del dietari per %s?"


Més informació sobre la llista de correu GNOME