[GNOME] Traducció de la documentació de l'Eye of GNOME

Sílvia Miranda silvia a softcatala.cat
Dis Jun 21 19:04:10 CEST 2008


Hola,

Molt bona feina, Joan!

Alguns comentaris, suggeriments i reflexions. Alguns dels
criteris/suggeriments que exposaré tot seguit, convindria que totes i
tots els traductors els tinguéssim presents:

#: C/eog.xml:298(para)
msgid ""
"<application>Image Viewer</application> supports the following formats
for "
"saving:"
msgstr ""
"El <application>visualitzador d'imatges</application> admet desar en
els "
"formats següents:"

*** No sé com argumentar-ho, però admetre + infinitiu no em sembla una
construcció correcta. Jo reemplaçaria "admet" per "permet".

#: C/eog.xml:309(para)
msgid ""
"<application>Image Viewer</application> may be able to open and save
other image formats, depending on your system configuration and other
installed software."
msgstr ""
"El <application>visualitzador d'imatges</application> pot obrir i desar
a un "
"altre format d'imatge, això depèn de la configuració del sistema i
d'altres "
"programaris instal·lats."

*** Jo canviaria l'estructura de la frase. Proposo:
És possible que el <application>visualitzador d'imatges</application>
pugui obrir i desar altres formats d'imatge, en funció de la
configuració del sistema i d'altres aplicacions que tingueu
instal·lades.

Normalment, "(it) may" s'ha de traduir per "és possible que" o "pot ser
que"; "poder" no indica possibilitat, sinó capacitat.

D'altra banda, "programari" vol dir "conjunt de programes"; el considero
un substantiu col·lectiu i, per tant, no admet el plural (igual que
podem dir "la gent", però les *gents és incorrecte). Jo diria simplement
"aplicacions" o "programes".


msgstr ""
"El <application>visualitzador d'imatges</application> té una varietat
de " "característiques que ajuden a visualitzar les imatges. Podeu
ampliar, reduir " "o visualitzar la imatge a pantalla sencera. De
manera independent al nivell " "d'ampliació, el
<application>visualitzador d'imatges</application> utilitza "
"una quantitat de memòria baixa. També podeu girar i invertir la imatge
que " "esteu visualitzant."

*** té una varietat de: Jo diria "té nombroses".
*** Jo canviaria "característiques" per funcions. No són les
característiques les que ajuden a visualitzar les imatges, sinó les
funcions que ofereix l'aplicació. Al títol de la secció també apareix el
terme "característiques", però allà és més genèric i potser no cal
canviar-ho.

*** pantalla completa (Recull). Hi ha més d'una repetició.
*** De manera independent a: Jo diria "independentment de" o "amb
independència de". De fet, proposo canviar l'estructura de la frase:

"El <application>visualitzador d'imatges</application> utilitza una
quantitat de memòria baixa independentment del nivell de zoom."

*** ampliació: zoom (Recull). No sé quin terme s'utilitza a la
interfície, ho hauríem de comprovar...

*** ...podeu girar i invertir la imatge...: Ja que hi sóc, aprofito per
dir-vos a tots que en català és molt més recomanable seguir l'estructura
natural de la frase. En aquest cas seria "...podeu girar la imatge i
invertir-la...". Ningú s'espantarà si veu aquesta estructura de verb
+verb+complement, però si us recordeu de seguir aquest criteri a partir
d'ara, fantàstic! ;) (també pot ser que hi hagi algun cas concret on
pensem que és millor posar els dos verbs seguits; per exemple, per
qüestions d'ambigüitat...).

#: C/eog.xml:335(title)
msgid "Getting Started"
msgstr "Inici"

*** Primers passos
Ja vaig veure el correu en què vas dir a en Gil que ho havies traduït a
tot arreu per "Inici". Tanmateix, penso que "Inici" no és una traducció
gaire adient; "inici" vol dir "començament", i "getting started" vol dir
"com començar a utilitzar" o bé "introducció a (x)". Proposo "Primers
passos" per "Getting started" i "Introducció a (x)" per "Getting started
with" (en aquest document no hi apareix). Crec que no suposa un esforç
titànic canviar-ho als documents que ja estan traduïts; podem afegir-ho
al wiki de traduccions del GNOME (a la secció de canvis globals); un dia
baixem tots els fitxers, hi apliquem tots els canvis necessaris i els
tornem a pujar :)

msgstr ""
"Els menús en la barra de menú contenent totes les ordres que necessiteu
per " "a treballar amb imatges amb el <application>visualitzador
d'imatges</"
"application>."

*** contenen

msgstr ""
"La barra d'eines conté un subconjunt de les ordres que podeu accedir
des de " "la barra de menú. Per a mostrar o ocultar la barra d'eines,
seleccioneu "
"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Barra d'eines</"
"guimenuitem></menuchoice>."

*** les ordres a què podeu

msgstr ""
"Seleccioneu <menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Obre</"
"guimenuitem></menuchoice> i seleccioneu un fitxer d'imatge en el diàleg
" "<application>Carrega una imatge</application>."

*** Proposo "Trieu <menuchoice"..." per evitar repetir "seleccioneu". 

msgstr ""
"Per visualitzar totes les imatges d'una carpeta, realitzeu els passos "
"següents:"

*** Per a visualitzar.
I que consti que jo sóc partidària de suprimir "a" davant d'infinitiu
(però, si l'hi posem, hem de ser coherents).

"Open the image collection by choosing <menuchoice><guimenu>View</"
"guimenu><guimenuitem>Image Collection</guimenuitem></menuchoice> or
pressing "
"<keycap>F9</keycap>."
msgstr ""
"Obriu la col·lecció d'imatges en seleccionar "
"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Col·leccio
d'imatges</"
"guimenuitem></menuchoice> o en prémer <keycap>F9</keycap>."

*** El gerundi és incorrecte, però trobo que aquesta estructura és poc
clara (i adient). Proposo:
"Seleccioneu ... o premeu ... per obrir la col·lecció d'imatges."
O bé,
"Obriu la col·lecció d'imatges; per fer-ho, seleccioneu ... o
premeu ..."

msgstr ""
"La col·lecció mostra miniatures de totes les imatges compatibles de la
""carpeta. Podeu navegar per les imatges en fer clic a una imatge de la
""col·lecció, en seleccionar l'opció apropiada del menú <guimenu>Anar</"
"guimenu> o en prémer <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Esquerra</"
"keycap></keycombo> o
<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Dreta</keycap></"
"keycombo>."

*** Igual que a la cadena anterior. Proposo:
"Per navegar per les imatges, feu clic... seleccioneu ... o premeu ..."
O bé,
"Podeu navegar per les imatges si feu clic ..., seleccioneu ... o
premeu ..."

msgstr ""
"Els quadres, marcs de finestra o barres de menú no són visibles quan
una "
"imatge es mostra d'aquesta manera. Per a tornar a la visualització
normal, "
"premeu <keycap>Esc</keycap>, <keycap>F11</keycap> o
<keycombo><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."

*** Quan s'enumeren diversos substantius de gèneres diferents, és molt
més recomanable d'escriure els articles davant de cada substantiu: "Els
quadres, els marcs de finestra o les barres de menú no..."

msgstr ""
"També podeu utilitzar la tecla <keycap>Supr</keycap> per a moure una
imatge " "a la paperera, en aquest cas s'us demanarà confirmació."

*** a la paperera; en aquest cas
*** s'us: és incorrecte. "Se us" o, potsl'aplicacióer, "...paperera; en
aquest cas, el sistema us demanarà confirmació".

msgstr ""
...
"una imatge no modificada es desa amb un nom diferent en el mateix
format, el "
"fitxer simplement es còpia. Si la biblioteca <systemitem class=
\"library" "\">libjpeg</systemitem> està disponible en el sistema,
totes ...

*** es copia

msgstr ""
"Per a desar una imatges, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
"guimenu><guimenuitem>Desa</guimenuitem></menuchoice>. La imatge es
desarà "
"amb el mateix nom i tipus de fitxer. Per tant, les imatges no
modificades no "
"necessiten desar-se."

*** una imatge
*** Proposo: "Per tant, no cal que deseu les imatges no modificades".

"Per desar una imatge amb un nom diferent o convertir-la a un tipus de
fitxer "
"diferent, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
"guimenu><guimenuitem>Anomena i desa</guimenuitem></menuchoice>."

*** Per a desar

msgstr ""
"Especifiqueu el nom de fitxer en el camp <guilabel>Nom</guilabel> del
diàleg "

*** Indiqueu el nom (Guia d'estil).

"expandiu el diàleg fent clic a <guilabel>Navega per unes altres
carpetes</"
"guilabel>. Això us permet la navegació per les carpetes i especificar
el " "tipus de fitxer des d'un quadre desplegable."

*** expandiu: amplieu (Recull)
*** Això us permet navegar per les carpetes i indicar el...

msgstr ""
"Desar múltiples imatges a la vegada us permet convertir diverses
imatges a " "un altre format o donar-lis noms de fitxer similars."

*** donar-lis: és incorrecte. "Donar-los", tot i que jo proposo
"assignar-los noms...".

msgstr ""
"Per a desar múltiples imatges, seleccioneu les imatges i trieu "
"<menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Anomena i desa</"
"guimenuitem></menuchoice>. La finestra següent es mostrarà:"

*** Es mostrarà la finestra següent:

msgstr ""
"Les imatges que són massa grans per a la pàgina s'escalaran
automàticament "
"per a ajustar-se a la pàgina. Les imatges que són més petites que la
pàgina "
"són centrades en aquesta."

*** Les imatges que són més petites que la pàgina s'hi centren.

#: C/eog.xml:667(para)
msgid ""
"Please note that <application>Image Viewer</application> is currently "
"lacking progress reporting while printing. During that time the user "
"interface might become unresponsive for a short time."
msgstr ""
"Fixeu-vos que el <application>visualitzador d'imatges</application> "
"actualment no informa del progrés mentre imprimeix. Durant aquest breu
" "instant de temps la interfícies d'usuari no respondrà."

*** Please note: Tingueu en compte (proposo).
*** Jo suprimiria "actualment". És una d'aquelles paraules comodí que
sovint no calen.
*** la interfície

msgstr ""
"Potser no voleu que la imatge sigui centrada o voleu escalar-la encara
més. " "Per a fer-ho necessiteu obrir el diàleg
<guilabel>Imprimeix</guilabel> " "(vegeu la <xref linkend=
\"eog-print-image\"/>) i seleccioneu la pestanya " "<guilabel>Paràmetres
de la imatge</guilabel>, que proporciona les opcions " "següents:"

*** Per a fer-ho, obriu el diàleg... (o, en tot cas, "cal que obriu el
diàleg)

msgstr ""
"Les opcions en la secció <guilabel>Mida</guilabel> us permeten escalar
la " "imatge al vostre gust. Escalar està limitat per la mida de la
imatge o per " "la mida de la pàgina, depenent de quina condició es
trobi primer."

*** Jo diria "les opcions de la secció"
*** El canvi d'escala està limitat (Recull)
*** Jo diria "segons la condició que es trobi primer".

#: C/eog.xml:685(para)
msgid ""
"The <guilabel>Unit</guilabel> option allows you to change the metric
unit " "which is used by the options on the <guilabel>Image
Settings</guilabel> tab. "
"When you change this option the other fields values are converted "
"accordingly."
msgstr ""
"La opció <guilabel>Unitat</guilabel> us permet canviar la unitat
mètrica que " "s'utilitza per les opcions en la pestanya
<guilabel>Paràmetres de la imatge</" "guilabel>"

*** L'opció
*** la unitat mètrica que utilitzen les opcions de la pestanya
*** Falta traduir una frase: "Quan modifiqueu aquesta opció, es
converteixen els valors dels altres camps en conseqüència.

msgstr ""
"La barra d'eines predeterminada del visualitzador d'imatges només conté
un " "joc bàsic d'elements per a mantenir-la simple. Però podeu
modificar la barra " "d'eines si preferiu un joc diferent."

*** Jo potser diria "conjunt" en lloc de "joc"...

msgstr ""
"Si voleu modificar la barra d'eines necessiteu obrir l'editor de la
barra " "d'eines anant a
<menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Barra "
"d'eines</guimenuitem></menuchoice>. Es mostrarà la finestra següent:"

*** cal que 
*** Jo canviaria una mica l'estructura de la frase per evitar el
gerundi: "...cal que aneu a Edita - Barra d'eines per obrir l'editor..."
o bé "cal que obriu l'editor ...; per fer-ho, aneu a Edita ..."

msgstr ""
"Conté els elements que no estan en la barra d'eines i l'element
separador. "
"Ara podeu editar la barra d'eines:"

*** que no són a (o en) la barra d'eines

msgstr ""
"Per a organitzar els elements de la barra d'eines, arrossegueu-los a la
seva "
"posició nova a la barra d'eines."

*** Jo suprimiria el "seva": "a la posició nova de la barra"

msgstr ""
"Les preferències es poden canviar anant a <menuchoice><guimenu>Edita</"
"guimenu><guimenuitem>Preferències</guimenuitem></menuchoice>. Podeu
canviar "
"les opcions per a la visualització d'imatges i les projeccions de "
"diapositives. Els canvis s'apliquen de manera immediata a totes les "
"finestres obertes."

*** Podeu canviar/modificar les preferències si aneu a...

msgstr ""
...
"Si seleccioneu aquesta opció, les imatges seran suavitzades per a
millorar "
"la qualitat de visualització mentre es veuen amb el "
"<application>visualitzador d'imatges</application>."

*** se suavitzaran les imatges per a millorar

msgstr ""
"Seleccioneu una de les opcions següents per a determinar com visualitza
el "
"<application>visualitzador d'imatges</application> les parts
transparents "
"d'una imatge:"

*** com mostra el visualitzador... (per evitar repeticions)

msgstr ""
"Visualitza les parts transparents de la imatge com a un patró de
quadrats."

*** com un patró (davant dels articles, la a cau).

msgstr ""
"Visualitza les parts transparents de la imatge com a un color sòlid que
" "especifiqueu. Feu clic en el botó de selecció de color per a
seleccionar un " "color."

*** com el color sòlid que indiqueu.

msgstr ""
"Seleccioneu l'opció <guilabel>Ajusta totes les imatges a la pantalla</"
"guilabel> per a redimensionar les imatges per a ajustar-les a la
pantalla " "durant la projecció de diapositives.

*** Jo diria "per a redimensionar les imatges i ajustar-les a la
pantalla..." (per no repetir "per a").


I un últim comentari que considero important:

msgid "Starting Image Viewer"
msgstr "Iniciar el visualitzador d'imatges"

*** Inici del visualitzador
La propera versió de la Guia d'estil inclourà una secció sobre els
títols. Els títols de seccions, que en anglès comencen amb un gerundi,
s'han de traduir per un substantiu excepte en els casos on soni molt
forçat (en aquests casos, podem utilitzar "Com + infinitiu)". Ja sé que
suposa feina canviar-ho a tot arreu, però penso que és important fer-ho.

Repeteixo que has fet molt bona feina, i perdona pel rotllo! (això de
treballar de correctora fa que cada vegada sigui més exigent i també que
faci més suggeriments... tu ets el traductor, o sigui que, pel que fa
als suggeriments, tu decideixes si els vols aplicar, eh!) ;)

Salut,

---

sílvia miranda

Bloc: http://silvia.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME