Re: [GNOME] Actualització del pan2

David Planella david.planella a googlemail.com
dis gen 26 10:28:22 CET 2008


Bones Joan,

el que he vist en el diff:

-# Joan Duran <jodufi a gmail.com>, 2007.
+# Joan Duran <jodufi a gmail.com>, 2008.

-- Crec que en lloc de substituir l'any en què l'has traduït hauries
de deixar la llista de tots els anys (2007, 2008). Només és un
comentari, no és res important.

 #: ../pan/gui/actions.cc:276
-#, fuzzy
 msgid "Get _Headers..."
-msgstr "Ac_onsegueix capçaleres..."
+msgstr "Aconsegueix _capçaleres..."

-- Suggeriment: «Obtingues les _capçaleres» (o obtén)

 #: ../pan/gui/actions.cc:297
-#, fuzzy
 msgid "Edit Selected _Group's Preferences"
-msgstr "Edita les preferències de _grup"
+msgstr "Edita les preferències dels _grups seleccionats"

-- grup hauria de ser en singular en aquest cas

 #: ../pan/gui/e-charset-picker.c:62
 msgid "Central European"
-msgstr "Europa central"
+msgstr "Europeu central"

-- Centreeuropeu

 #: ../pan/gui/post-ui.cc:221
-#, fuzzy
 msgid "Always Run Editor"
-msgstr "Executa l'_editor"
+msgstr "Sempre executa l'editor"

-- Executa sempre?

 #: ../pan/gui/post-ui.cc:248
-#, fuzzy
 msgid "New Article's Encoding:"
-msgstr "/_Visualitza les puntuacions del missatge"
+msgstr "Codificació dels articles nova:"

-- Codificació nova de l'article:

 #: ../pan/tasks/task-article.cc:287
 #, c-format
 msgid "Article \"%s\" is incomplete -- the news server(s) don't have part %s"
-msgstr ""
+msgstr "L'article «%s» està incomplet -- els servidors de noticies no
tenen la part %s"

-- notícies

 #~ msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-#~ msgstr "Europa central (ISO-8859-2)"
+#~ msgstr "Europeu central (ISO-8859-2)"

 #~ msgid "Central European (Windows-1250)"
-#~ msgstr "Europa central (Windows-1250)"
+#~ msgstr "Europeu central (Windows-1250)"

-- Centreeuropeu

Salut i bona feina!,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME