[GNOME] Traducció de l'evolution-data-server

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dij feb 21 14:17:30 CET 2008


bones,

el que hi he vist:

 msgid "%s: there was no source for uid `%s' stored in gconf."
 msgstr ""
-"%s: no hi ha cap font per a l'identificador d'usuari '%s' emmagatzemat
al "
+"%s: no hi ha cap font per a l'identificador d'usuari «%s» emmagatzemat
al "
 "gconf."

-- %s: no hi ha cap font emmagatzemada al Gconf per a l'identificador
d'usuari «%s» ??

 msgid "Could not retrieve weather data"
-msgstr "No s'ha pogut obtenir les dades del temps"
+msgstr "No s'han pogut obtenir les dades del temps"

-- no se si es fa servir oratge en alguna part de l'Evolution, no se
perquè ara em sona ...


 msgid "\"%s\" expects the first argument to be a time_t"
-msgstr "«%s» espera que el primer argument sigui un time_t"
+msgstr "«%s» espera que el primer argument sigui un tipus time_t"

 msgid "\"%s\" expects the second argument to be a time_t"
-msgstr "«%s» espera que el segon argument sigui un time_t"
+msgstr "«%s» espera que el segon argument sigui un tipus time_t"

-- de tipus time_t ?


-"«%s» espera que el primer argument sigui «any», «summary»,
«description», "
-"«location», «attendee», «organizer», o «classification»"
+"«%s» espera que el primer argument sigui «any» (qualsevol),
«summary» (resum), «description» (descripció), "
+"«location» (ubicació), «attendee» (atendent),
«organizer» (organitzador), o «classification» (classificació)"

-- attendee → assistent ?
http://www.wordreference.com/definition/attendee


 "\"%s\" expects all arguments to be strings or one and only one
argument to "
 "be a boolean false (#f)"
 msgstr ""
-"«%s» espera que tots els arguments siguin cadenes, o un (i només un) "
-"argument sigui el booleà fals (#f)"
+"«%s» espera que tots els arguments siguin cadenes, o un bé (i només
un) "
+"argument que sigui fals booleà (#f)"

-- o bé un (estan girats)


 msgid "Signing is not supported by this cipher"
-msgstr "Aquest xifratge no suporta les signatures"
+msgstr "Aquest xifratge no pot signar"

-- ara no recordo en quin fitxer però cipher està traduït com a
criptogràfic o semblant (diria eh)
-- si ho canvies hi ha més llocs on surt cipher


 msgid "Signing message"
-msgstr "Signar el missatge"
+msgstr "Signatura del missatge"

 msgid "Verifying message"
-msgstr "Verificar el missatge"
+msgstr "Verificació del missatge"

-- s'està ... el missatge ? (i d'altres)


 msgid "You may not import keys with this cipher"
-msgstr "No hauríeu d'importar claus amb aquest xifratge"
+msgstr "No podeu importar claus amb aquest xifratge"

 msgid "You may not export keys with this cipher"
-msgstr "No hauríeu d'exportar claus amb aquest xifratge"
+msgstr "No podeu exportar claus amb aquest xifratge"

-- apart de lo de cipher, no estaria bé el «no hauríeu» el may no és
d'imposició, més aviat de possibilitat


 msgid "Invalid arguments to (system-flag)"
-msgstr "Els arguments per a (marca-sistema) no són vàlids"
+msgstr "Els arguments per a (sistema-senyalador) no són vàlids"

-- el () el posaria al final com en anglès, sinó queda fatal (almenys en
quan a lectura)


 msgid "Failed to parse gpg passphrase request."
-msgstr "No s'ha pogut analitzar la petició de frase secreta del gpg."
+msgstr "No s'ha pogut analitzar la sol·licitud de frase secreta del
gpg."

-- passphrase segons el Termcat és contrasenya i pel que veig també és
en el recull :/ no m'agrada però és normatiu (n'hi ha més d'aquestes)
-- GPG?


 msgid "Unexpected request from GnuPG for `%s'"
-msgstr "Resposta inesperada del GnuPG per a %s"
+msgstr "Resposta inesperada del GnuPG per a «%s»"

-- request → sol·licitud no?


 msgid "Could not generate signing data: %s"
-msgstr "No s'ha pogut escriure les dades: %s"
+msgstr "No s'han pogut escriure les dades: %s"

-- No s'han pogut generar les dades de signatura ?


 #: ../camel/camel-gpg-context.c:1366
 msgid "This is a digitally signed message part"
-msgstr "Això és una part d'un missatge, signada digitalment"
+msgstr "Això és una part d'un missatge signada digitalment"

-- no ho tinc molt clar, però no seria signat? és el missatge no?


 msgid "Server challenge contained invalid \"Quality of Protection\"
token"
 msgstr ""
-"El desafiament del servidor contenia un element 'Qualitat de la
protecció' "
+"El desafiament del servidor contenia un element «Qualitat de la
protecció» "
 "invàlid"

-- no vàlid ? invàlid és una persona amb discapacitat :)


 msgid "The referenced credentials have expired."
-msgstr "Les credencials referenciades han caducat."
+msgstr "Les credencials referenciades han vençut."

-- Han vençut ... ?


 msgid "Cannot create folder `%s': folder exists"
-msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s': la carpeta existeix"
+msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta «%s»: la carpeta existeix"

-- : ja existeix ?


 msgid "Error storing `%s': %s"
-msgstr "S'ha produït un error en desar '%s': %s"
+msgstr "S'ha produït un error en desar «%s»: %s"

-- emmagatzemar ?


 #: ../camel/camel-vtrash-folder.c:53
 msgid "Cannot copy messages to the Trash folder"
-msgstr "No es pot copiar els missatges a la carpeta Paperera"
+msgstr "No es poden copiar els missatges a la carpeta de la Paperera"
 
 #: ../camel/camel-vtrash-folder.c:55
 msgid "Cannot copy messages to the Junk folder"
-msgstr "No es pot copiar els missatges a la carpeta Brossa"
+msgstr "No es pot copiar els missatges a la carpeta de Brossa"

-- els missatge a la Paperera/Brossa (sense el «la carpeta») ? msgid "Cannot append message in offline mode: cache unavailable"
 msgstr ""
-"No es pot afegir cap missatge en mode desconnectat: la memòria cau no
està "
+"No es pot afegir cap missatge en mode fora de línia: la memòria cau no
està "
 "disponible"

-- cap missatge →  el/un missatge ? (en un missatge següent hi has posat
el)


msgid "No such folder %s"
-msgstr "La carpeta '%s' no existeix"
+msgstr "La carpeta «%s» no existeix"

-- no existeix la carpeta «%s» 

+"la safata de sortida. Torneu-los a enviar quan hagueu suprimit o
arxivat alguns correus, i "
+"llavors premeu Envia/rep.\n"

-- hàgiu ?


 "%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"No es pot autenticar amb el servidor IMAP.\n"
+"No es pot autenticar al el servidor IMAP.\n"
 "%s\n"
 "\n"

-- sense «el» ?


 msgid "Cannot create folder `%s': folder exists."
-msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s': la carpeta existeix."
+msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta «%s»: la carpeta existeix."

-- ..: ja existeix. ?

 msgid "Cannot sync flags to folder `%s': Unknown"
 msgstr ""
-"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta '%s':
desconegut"
+"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta «%s»:
desconegut"

 msgid "Cannot sync flags to folder `%s': Bad command"
 msgstr ""
-"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta '%s': ordre
incorrecta"
+"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta «%s»: ordre
incorrecta"

-- senyaladors ?


 msgid "Cannot get message %s from folder `%s': No such message"
 msgstr ""
-"No es pot obtenir el missatge %s de la carpeta '%s': no existeix el
missatge"
+"No es pot obtenir el missatge %s de la carpeta «%s»: no existeix el
missatge"

-- no existeix ? sense «el missatge» queda redundant


 msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Special folder"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut reanomenar la carpeta '%s' com a '%s'. És una carpeta
especial"
+"No s'ha pogut reanomenar la carpeta «%s» com a «%s»: és una carpeta
especial"

-- en d'altres cadenes has posat canviar el nom en lloc de reanomenar


 msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Invalid mailbox name"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut reanomenar la carpeta '%s' a '%s'. El nom de la bústia
no és "
+"No s'ha pogut canviar el nom de la carpeta «%s» a «%s». El nom de la
bústia no és "
 "vàlid"
 
 msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Bad command"
-msgstr "No s'ha pogut reanomenar la carpeta '%s' a '%s'. L'ordre és
incorrecta"
+msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la carpeta «%s» a «%s». L'ordre
és incorrecta"

-- minúscula després de :


 msgid "Cannot subscribe to folder `%s': Invalid mailbox name"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut suprimir la carpeta '%s'. El nom de la bústia no és
vàlid"
+"No s'ha pogut suprimir la carpeta «%s». El nom de la bústia no és
vàlid"

-- subscribe → subscriure


 msgid "Cannot unsubscribe from folder `%s': Invalid mailbox name"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut desfer la subscripció de la carpeta '%s'. El nom de la
bústia "
+"No s'ha pogut cancel·lar la subscripció de la carpeta «%s». El nom de
la bústia "
 "no és vàlid"

-- ...«%s»: (minúscula) ... ?


 " !!! DO NOT USE THIS FOR PRODUCTION EMAIL  !!!\n"
 msgstr ""
 "Client d'IMAP 4.1 experimental\n"
-"Aquest codi no està provat ni suportat. Feu servir l'IMAP senzill.\n"
+"Aquest codi no està provat ni mantingut oficialment. Feu servir l'IMAP
senzill.\n"
 "\n"
-"No useu aquest producte per a producció\n"
+"No useu aquest producte per a producció!\n"

-- no utilitzeu ?


 msgid "Index message body data"
-msgstr "Dades del cos de l'índex del missatge"
+msgstr "Indexa les dades del cos dels missatges"

-- no seria singular ?


 "For reading and storing local mail in external standard mbox spool
files.\n"
 "May also be used to read a tree of Elm, Pine, or Mutt style folders."
 msgstr ""
-"Per llegir i emmagatzemar correu local en fixters externs estàndard
per a "
-"cues mbox.\n"
+"Per a llegir i emmagatzemar correu local en fitxers externs per a cues
mbox\n"
+"estàndard.\n"
 "També es pot usar per llegir un arbre de carpetes estil Elm, Pine o
Mutt."
 
-- També es pot utilitzar .. ?


 msgid "Unable to add message to summary: unknown reason"
-msgstr "No s'ha pogut afegir el missatge al resum."
+msgstr "No s'ha pogut afegir el missatge al resum: se'n desconeix la
raó"

-- raó desconeguda ?


 msgid "Cannot get folder `%s': not a regular file."
-msgstr "No s'ha pogut obtenir la carpeta '%s': no és un fitxer normal"
+msgstr "No s'ha pogut obtenir la carpeta «%s»: no és un fitxer normal"

-- punt final

 msgid "Cannot append message to mh folder: %s: %s"
-msgstr "No es pot afegir cap missatge a la carpeta mh: %s. %s"
+msgstr "No es pot afegir cap missatge a la carpeta MH: %s. %s"

-- cap → el ?


msgid "Spool `%s' is not a regular file or directory"
-msgstr "La cua '%s' no és un fitxer normal."
+msgstr "La cua «%s» no és un fitxer normal."

-- ... un fitxer o directori normal (i sense el punt final)


msgid ""
"You cannot subscribe to this newsgroup:\n"
"\n"
"No such newsgroup. The selected item is a probably a parent folder."
msgstr ""
"No es pot suprimir la subscripció al grup de notícies:\n"
"\n"
"No existeix el grup de notícies. L'element seleccionat és segurament
una carpeta pare."

-- No us podeu subscriure a aquest grup de notícies:\n
-- segurament és (ordre invers)


 msgid "Unexpected server response from xover: %s"
-msgstr "Resposta inesperada del servidor d'xover: %s"
+msgstr "Resposta inesperada del servidor de l'xover: %s"

 msgid "Unexpected server response from head: %s"
-msgstr "Resposta inesperada del servidor de head: %s"
+msgstr "Resposta inesperada del servidor del head: %s"

-- XOVER i HEAD ? són ordres de NNTP


 msgid "Expunging old messages"
-msgstr "S'està eliminant els missatges suprimits"
+msgstr "S'estan eliminant els missatges vells"

 msgid "Expunging deleted messages"
-msgstr "S'està eliminant els missatges suprimits"
+msgstr "S'estan eliminant els missatges suprimits"

-- suprimint ?


-"No s'ha pogut crear un conducte per al sendmail: %s. No s'ha enviat el
correu"
+"No s'ha pogut crear un conducte per al sendmail: %s: no s'ha enviat el
correu"

-- Sendmail ? si ho canvies n'hi ha més


 msgid "Requested action aborted: error in processing"
 msgstr ""
-"No s'ha realitzat l'acció demanada perquè s'ha produït un error durant
el "
+"No s'ha realitzat l'acció sol·licitada perquè s'ha produït un error
durant el "
 "procés"

-- el processament ?


 msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
 msgstr ""
-"No s'ha realitzat l'acció demanada perquè no es pot fer servir aquest
nom de "
+"No s'ha realitzat l'acció sol·licitada perquè no es pot fer servir
aquest nom de "
 "bústia de correu."

-- sobra el punt final


 msgid ""
 "There is already a category '%s' in the configuration. Please use
another "
 "name"
-msgstr "Ja hi ha una categoria '%s' en la configuració. Useu un altre
nom"
+msgstr "Ja hi ha una categoria «%s» en la configuració. Useu un altre
nom"


-- utilitzeu ?


això és tot, bona feina!!


salut!


El dc 20 de 02 del 2008 a les 22:40 +0100, en/na David Planella va
escriure:
> Bones,
> 
> l'he revisat tot i completat.
> 
> Adjunto l'arxiu com de costum.
> 
> Salut,
> David.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME