Re: [GNOME] Actualització del Nautilus

David Planella david.planella a googlemail.com
dim feb 19 23:04:18 CET 2008


Bones Joan,

El que he vist en el diff:

 #. http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Book_(audio_CD_standard)
 #: ../data/nautilus.xml.in.h:12
 msgid "Compact Disc Audio"
-msgstr ""
+msgstr "Disc compacte d'àudio"

 #. http://en.wikipedia.org/wiki/DVD-Audio
 #: ../data/nautilus.xml.in.h:14
 msgid "DVD Audio"
-msgstr ""
+msgstr "Àudio DVD"

 #. http://en.wikipedia.org/wiki/DVD-Video
 #: ../data/nautilus.xml.in.h:16
-#, fuzzy
 msgid "DVD Video"
-msgstr "Vídeo"
+msgstr "Vídeo DVD"

 #. http://en.wikipedia.org/wiki/HD_DVD
 #: ../data/nautilus.xml.in.h:20
 msgid "HD DVD Video"
-msgstr ""
+msgstr "Vídeo HD DVD"

 #. http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Video_CD
 #: ../data/nautilus.xml.in.h:29
 msgid "Super Video CD"
-msgstr ""
+msgstr "Super Video CD"

 #. http://en.wikipedia.org/wiki/Video_CD
 #: ../data/nautilus.xml.in.h:31
-#, fuzzy
 msgid "Video CD"
-msgstr "Vídeo"
+msgstr "Video CD"

-- Jo aquestesles traduiria de la manera següent per fer-les més
coherents les unes amb les altres:

- CD d'àudio
- DVD d'àudio
- DVD de vídeo
- DVD de vídeo d'alta definició
- CD de Super Video
- CD de vídeo

 #. http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_CD
 #: ../data/nautilus.xml.in.h:22
-#, fuzzy
 msgid "Picture CD"
-msgstr "Imatge"
+msgstr "Picture CD"

-- CD d'imatges, o CD de fotos

 #. see fd.o hal spec
 #: ../data/nautilus.xml.in.h:24
 msgid "Portable Audio Player"
-msgstr ""
+msgstr "Reproductor d'àudio portable"

-- portàtil

 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
 msgid "Custom Side Pane Background Set"
@@ -632,6 +627,9 @@
 "If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
 "visible hard disks and removable media on start-up and and media insertion."
 msgstr ""
+"Si rep el valor 'cert', el Nautilus muntarà automàticament a l'inici i quan "
+"s'insereixin, els suports com ara discs durs visibles per a l'usuari
i suports "
+"extraïbles."

-- cometes «» a 'cert'
-- suggeriment: Si s'estableix a «cert», el Nautilus muntarà
automàticament els suports com ara discs durs d'usuari i extraïbles a
l'inici i quan s'insereixin.

@@ -640,6 +638,10 @@
 "detected; for media where a known x-content type is detected, the user "
 "configurable action will be taken instead."
 msgstr ""
+"Si rep el valor 'cert', el Nautilus obrirà automàticament una carpeta quan "
+"el suport es munti automàticament. Això només s'aplica a suports on no es "
+"detecti un tipus x-content/* conegut. Als suports on es detecti un tipus "
+"x-content/* conegut, es realitzarà l'acció configurada per l'usuari."

-- cometes «» a 'cert'
-- Si s'estableix a ...

@@ -653,17 +655,16 @@
 "feature can be dangerous, so use caution."
 msgstr ""
 "Si rep el valor 'cert', el Nautilus us permetrà suprimir un fitxer "
-"immediatament, sense enviar-lo a la paperera. Això pot ser perillós, així "
+"immediatament, sense moure'l a la paperera. Això pot ser perillós, així "
 "que aneu amb compte."

-- ídem

 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
 "programs when media is inserted."
 msgstr ""
-"Si rep el valor 'cert', el Nautilus mostrarà una finestra de Nautilus nova "
-"per defecte quan s'obre un element."
+"Si rep el valor 'cert', el Nautilus mai preguntarà ni executarà
automàticament "
+"programes quan s'insereixi un suport."

-- ídem

 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
 msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion"
-msgstr ""
+msgstr "Llista els tipus x-content/* per a preguntar a l'usuari què
fer en inserir"

-- Llista dels
-- per als quals s'ha de demanar a l'usuari...

 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
 msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion."
-msgstr ""
+msgstr "Llista els tipus x-content/* per a preguntar a l'usuari què
fer en inserir."

-- Llista dels
-- per als quals s'ha de demanar a l'usuari...

 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
 msgid "List of x-content/* types where a folder window should be opened"
-msgstr ""
+msgstr "Llista els tipus x-content/* on una finestra de carpeta
s'hauria d'obrir"

-- Llista dels
-- per als quals s'ha d'obrir una finestra de carpeta

 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
 msgid ""
 "List of x-content/* types where a folder window should be opened on "
 "insertion."
-msgstr ""
+msgstr "Llista els tipus x-content/* on una finestra de carpeta
s'hauria d'obrir en inserir."

-- Llista dels
-- per als quals s'ha d'obrir una finestra de carpeta...

 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
 msgid "List of x-content/* where to prompt the user on insertion"
-msgstr ""
+msgstr "Llista els tipus x-content/* on preguntar a l'usuari en inserir"

-- Llista de
-- per als quals s'ha de demanar a l'usuari...

-#, fuzzy
 msgid "No applications found"
-msgstr "Aplicació"
+msgstr "No s'han trobat les aplicacions"

-- No s'ha trobat cap aplicació

 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:349
 msgid "Ask what to do"
-msgstr ""
+msgstr "Pregunta què fer"

-- Pregunta què s'ha de fer (crec que ho posem així en altres llocs)

 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:365
-#, fuzzy
 msgid "Do Nothing"
-msgstr "res"
+msgstr "No fer res"

-- No facis res (ens dirigim a l'ordinador)

 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1069
 msgid "You have just inserted a Video CD."
-msgstr ""
+msgstr "Acabeu d'introduir un Video CD."

-- un CD de vídeo.

 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1071
 msgid "You have just inserted a Super Video CD."
-msgstr ""
+msgstr "Acabeu d'introduir un Super Video CD."

-- un CD de Super Video.

 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1079
 msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
-msgstr ""
+msgstr "Acabeu d'introduir un HD DVD en blanc."

-- un DVD d'alta definició?

 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1081
 msgid "You have just inserted a Photo CD."
-msgstr ""
+msgstr "Acabeu d'introduir un Photo CD."

-- un CD de fotos en format Photo CD.

 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1083
 msgid "You have just inserted a Picture CD."
-msgstr ""
+msgstr "Acabeu d'introduir un Picture CD."

-- un CD de fotos en format Picture CD.

 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1089
 msgid ""
 "You have just inserted media with software intended to be automatically "
 "started."
-msgstr ""
+msgstr "Acabeu d'introduir un suport amb programari previst per a què
s'iniciï automàticament."

-- pensat per a iniciar-se automàticament

 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1094
 msgid "Choose what application to launch."
-msgstr ""
+msgstr "Seleccioneu quina aplicació executar."

-- s'ha d'executar.

 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1103
 #, c-format
@@ -1252,10 +1250,12 @@
 "Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future "
 "for other media of type \"%s\"."
 msgstr ""
+"Seleccioneu com obrir «%s» i si es realitzarà aquesta acció en el futur "
+"en altres suports del tipus «%s»."

-- com s'ha d'obrir

 #: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1125
 msgid "_Always perform this action"
-msgstr ""
+msgstr "_Sempre realitza aquesta acció"

-- Realitza _sempre ...

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1239
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
 "permissions to see them."
-msgstr "No es pot copiar «%s» perquè no teniu permisos per a llegir-lo."
+msgstr "No es poden suprimir els fitxers en la carpeta «%B» perquè no
teniu permisos per a veure'ls."

-- «a» o «de» la carpeta

@@ -1814,39 +1808,35 @@
 msgid ""
 "There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
 msgstr ""
+"S'ha produït un error en obtenir informació sobre els fitxers en la
carpeta «%B»."

-- ídem

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2332
-#, fuzzy
 msgid "You don't have permissions to access the destination folder."
-msgstr "No teniu permís per a escriure al destí."
+msgstr "No teniu permís per a accedir a la carpeta destí."

-- de destinació

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2334
-#, fuzzy
 msgid "There was an error getting information about the destination."
-msgstr "No hi ha prou espai al destí."
+msgstr "S'ha produït un error en obtenir informació sobre el destí."

-- la destinació

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2370
-#, fuzzy
 msgid "The destination is not a folder."
-msgstr "La ubicació no és una carpeta."
+msgstr "El destí no és una carpeta."

-- La destinació

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2404
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
-msgstr "No hi ha prou espai al destí."
+msgstr ""
+"No hi ha prou espai al destí. Intenteu suprimir alguns fitxers per a obtenir "
+"espai."

-- a la destinació

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2429
-#, fuzzy
 msgid "The destination is read-only."
-msgstr "El disc de destí és només de lectura."
+msgstr "El destí és només de lectura."

-- La destinació

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2785
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
 "create it in the destination."
-msgstr "No es pot copiar «%s» perquè no teniu permisos per a llegir-lo."
+msgstr ""
+"No es pot copiar la carpeta «%B» perquè no teniu permisos per a
crear-la en el destí."

-- la destinació

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2885
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
 "permissions to see them."
-msgstr "No es pot copiar «%s» perquè no teniu permisos per a llegir-lo."
+msgstr ""
+"No es poden copiar els fitxers en la carpeta «%B» perquè no teniu permisos "
+"per a veure'ls."

-- de la carpeta

-#, fuzzy
 msgid "Couldn't remove the source folder."
-msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta necessària"
+msgstr "No s'ha pogut suprimir la capeta origen."

-- d'origen

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3054
 #, c-format
 msgid "Couldn't remove files from the already existing folder %F."
-msgstr ""
+msgstr "No s'han pogut suprimir els fitxers de la carpeta que ja existeix %F."

-- de la carpeta %F existent.

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3091
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't remove the already existing file %F."
-msgstr "No s'ha pogut suprimir el distintiu amb el nom «%s»."
+msgstr "No s'ha pogut suprimir el fitxer que ja existeix %F."

-- el fitxer %F existent

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3256
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The source folder already exists in \"%B\".  Merging will ask for "
 "confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
 "files being copied."
 msgstr ""
-"El directori ja existeix a «%s». En reemplaçar-lo se sobreescriurà qualsevol "
-"fitxer de la carpeta que entri en conflicte amb els fitxers que s'estan "
-"copiant."
+"La carpeta origen ja existeix a «%B». En combinar es demanarà confirmació "
+"abans de reemplaçar qualsevol fitxer en la carpeta que entri en conflicte "
+"amb els fitxers que s'estan copiant."

-- d'origen.
-- En combinar-la
-- reemplaçar-hi cap fitxer que entri en conflicte amb els que
s'estiguin copiant.

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3263
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3710
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The folder already exists in \"%F\".  Replacing it will remove all files in "
 "the folder."
 msgstr ""
-"El fitxer ja existeix a «%s». En reemplaçar-lo se'n sobreescriuran els "
-"continguts."
+"La carpeta ja existeix a «%F». En reemplaçar-la seran suprimits tos
els fitxers "
+"en la carpeta."

-- se'n suprimiran tots els fitxers.

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3358
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't remove the already existing file with the same name in %F."
-msgstr "No s'ha pogut suprimir el distintiu amb el nom «%s»."
+msgstr "No s'ha pogut suprimir el fitxer que ja existeix amb el
mateix nom a %F."

-- existent

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3703
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The source folder already exists in \"%B\".  Merging will ask for "
 "confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
 "files being moved."
 msgstr ""
-"El directori ja existeix a «%s». En reemplaçar-lo se sobreescriurà qualsevol "
-"fitxer de la carpeta que entri en conflicte amb els fitxers que s'estan "
-"copiant."
+"La carpeta origen ja existeix a «%B». En combinar es demanarà confirmació "
+"abans de reemplaçar qualsevol fitxer en la carpeta que entri en conflicte "
+"amb els fitxers que s'estan movent."

-- d'origen.
-- En combinar-la
-- reemplaçar-hi cap fitxer que entri en conflicte amb els que
s'estiguin movent.

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4156
-#, fuzzy
 msgid "The target doesn't support symbolic links."
-msgstr "Aquest objectiu només permet fitxers locals."
+msgstr "L'objectiu només permet enllaços simbòlics."

-- La destinació?

 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:903
 #: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:265
-#, fuzzy
 msgid "This file cannot be mounted"
-msgstr "No es pot instal·lar el distintiu."
+msgstr "No es pot muntar aquest fitxer."

-- sobra el punt

 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:780
 msgid "Select an application to view its description."
-msgstr ""
+msgstr "Seleccioneu una aplicació per a veure la seva descripció."

-- veure'n?

 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:822
-#, fuzzy
 msgid "_Browse..."
-msgstr "_Suprimeix..."
+msgstr "_Cerca..."

-- _Navega...

 #: ../src/Nautilus_shell.server.in.h:5
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Nautilus operations that can be done from subsequent command-line invocations"
 msgstr ""
-"Operacions de l'intèrpret d'ordres del Nautilus que es poden realitzar "
-"mitjançant subseqüents invocacions des de la línia d'ordres"
+"Les operacions del Nautilus que es poden realitzar mitjançant subseqüents "
+"invocacions des de la línia d'ordres"

-- invocacions subseqüents (o posteriors)

@@ -3906,9 +3841,8 @@
 #
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6899
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7109
-#, fuzzy
 msgid "Browse in New Window"
-msgstr "Obre en una finestra nova"
+msgstr "Cerca en una finestra nova"

-- Navega

 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:172
 msgid ""
 "<big><b>This media contains software intended to be automatically started. "
 "Would you like to run it?</b></big>"
 msgstr ""
+"<big><b>Aquest suport conté programari previst per a iniciar-se
automàticament. "
+"Voleu executar-lo?<big><b>"

-- pensat per a ...

@@ -4871,6 +4801,10 @@
 "\n"
 "If in doubt, press Cancel."
 msgstr ""
+"El programari s'executarà directament des del suport «%s». Mai
hauríeu d'executar "
+"programari en el que no confieu.\n"
+"\n"
+"Si dubteu, premeu Cancel·la."

-- No hauríeu d'executar mai ...
-- en el qual
-- En cas de dubte, premeu...

 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:39
 msgid "B_rowse media when inserted"
-msgstr ""
+msgstr "Ce_rca als suports quan s'insereixin"

-- Navega pels suports

 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:57
 msgid "Less common media formats can be configured here"
-msgstr ""
+msgstr "Els formats de suports menys comuns es poden configurar aquí"

-- poc comuns?

 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1729
-#, fuzzy
 msgid "_Rescan"
-msgstr "_Lectura"
+msgstr "_Torna a inspeccionar"

-- Torna a analitzar?

@@ -5844,7 +5753,7 @@
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:976
 #, c-format
 msgid "Sorry, but pattern %s couldn't be deleted."
-msgstr "El patró %s no s'ha pogut eliminar."
+msgstr "El patró %s no s'ha pogut suprimir."

-- No s'ha pogut suprimir el patró %s.

@@ -5853,7 +5762,7 @@
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:1005
 #, c-format
 msgid "Sorry, but emblem %s couldn't be deleted."
-msgstr "El distintiu %s no s'ha pogut eliminar"
+msgstr "El distintiu %s no s'ha pogut suprimir."

-- ídem (ordre)

 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:68
-#, fuzzy
 msgid "These files are on an Audio CD."
-msgstr "El fitxer no és una imatge."
+msgstr "Aquests fitxers estan en un CD d'àudio."

 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:70
 msgid "These files are on an Audio DVD."
-msgstr ""
+msgstr "Aquests fitxers estan en un DVD d'àudio."

 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:72
-#, fuzzy
 msgid "These files are on a Video DVD."
-msgstr "El fitxer no és una imatge."
+msgstr "Aquests fitxers estan en un DVD de vídeo."

 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:74
-#, fuzzy
 msgid "These files are on a Video CD."
-msgstr "El fitxer no és una imatge."
+msgstr "Aquests fitxers estan en un Video CD."

 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:76
 msgid "These files are on a Super Video CD."
-msgstr ""
+msgstr "Aquests fitxers estan en un Super Video CD."

 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:78
 msgid "These files are on a Photo CD."
-msgstr ""
+msgstr "Aquests fitxers estan en un Photo CD."

 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:80
 msgid "These files are on a Picture CD."
-msgstr ""
+msgstr "Aquests fitxers estan en un Picture CD."

-- es troben, o són, en tots els casos

 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:84
 msgid "These files are on a digital audio player."
-msgstr ""
+msgstr "Aquests fitxers estan en un reproductor d'àudio digital."

-- ídem

Bona feina.

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME