[GNOME] Actualització del nautilus

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dij ago 28 15:33:31 CEST 2008


Bones,

El que hi he vist:

msgid ""
"If set to \"after_current_tab\", then new tabs are inserted after the "
"current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end
of the "
"tab list."
msgstr ""
"Si s'estableix a «after_current_tab», les pestanyes noves s'insereixen
"
"després de la pestanya actual. Si s'estableix a «end», les pestanyes
noves "
"s'afegeixen al final de la llista de pestanyes."

-- ... les pestanyes noves es col·locaran ... (les dues vegades)

msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as
user-"
"visible hard disks and removable media on start-up and media
insertion."
msgstr ""
"Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus muntarà automàticament els
"
"suports com ara discs durs visibles per l'usuari i els suports
extraïbles a "
"l'inici i quan s'insereixin."

-- posaria "a l'inici i quan s'insereixin" després de "automàticament""If set to true, then multiple views can be opened in one browser
window, "
"each in a separate tab."
msgstr ""
"Si s'estableix a «True» (cert), es poden obrir múltiples vistes en una
"
"finestra del navegador, cada una en una pestanya separada."

-- es poden obrir diverses vistes ?


msgid ""
"List of x-content/* types for which the user have chosen \"Do Nothing\"
in "
"the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching "
"application be started on insertion of media matching these types."
msgstr ""
"Llista dels tipus x-content/* per als quals l'usuari ha triat «No facis
res» "
"en la miniaplicació de preferències. No es preguntarà ni s'iniciarà cap
"
"aplicació que coincideixi en introduir un suport que coincideixi amb
aquests "
"tipus."

-- ... ni s'iniciarà cap aplicació que coincideixi amb aquests tipus en
introduir un suport. ?msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are
\"list_view\", "
"\"icon_view\" and \"compact_view\"."
msgstr ""
"Quan es visiti una carpeta, s'utilitzarà aquest visualitzador a no ser
que "
"hàgiu seleccionat una altra visualització per a aquella carpeta en "
"particular. Els valors possibles són «list_view», «icon_view» i
«compact_view»."

-- ... «list_view» (vista de llista), «icon_view» (vista d'icones) i
«compact_view» (vista compacta)


msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
msgstr "No s'han pogut suprimir els fitxers de la carpeta existent %F."

msgid "Could not remove the already existing file %F."
msgstr "No s'ha pogut suprimir el fitxer existent %F."

msgid "Could not remove the already existing file with the same name in
%F."
msgstr "No s'ha pogut suprimir el fitxer existent amb el mateix nom a %
F."

-- Jo hi trauria l'«existent» ja que confon més que no pas dóna
informació.


msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
msgstr ""
"Selecciona només tots els elements que no estan seleccionats
actualment"

-- Selecciona els elements que ... (sense el «només tots») ?


#, fuzzy, c-format
msgid "Move the selected folder out of the trash to \"%s\""
msgid_plural "Move the selected folders out of the trash to \"%s\""
msgstr[0] "Mou la carpeta seleccionada de la paperera a «%s»"
msgstr[1] "Mou la carpeta seleccionada de la paperera a «%s»"

-- No l'havies fet aquesta? Segurament potser és una cadena nova que em
va sortir a mi quan vaig actualitzar el po (n'hi ha unes quantes)


msgid "The compact view encountered an error."
msgstr "S'ha produït un error amb la vista compacta."

-- ...en la vista .. ?

msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
msgstr ""
"Escolliu l'ordre en què ha d'aparèixer la informació a aquesta
carpeta:"

-- d'aquesta carpeta: ?


msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
msgstr "No en sou el propietari, i per tant no podeu canviar aquests
permisos."

-- No podeu canviar els permisos perquè no en sou el propietari (què et
sembla?)


msgid "Nautilus cannot be used now, due to an unexpected error."
msgstr ""
"No es pot utilitzar el Nautilus atès que s'ha produït un error
inesperat."

-- S'ha produït un error inesperat que no permet utilitzar el Nautilus?
(n'hi ha unes quantes per l'estil)

msgid "Could not rename emblem with name '%s'."
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del distintiu per «%s»."

-- sense el «per» del final o en sinó "..el nom del distintiu amb el nom
«%s»"


msgid "Open another tab for the displayed location"
msgstr "Obre una altra pestanya per a la ubicació mostrada"

-- ...per a la mateixa ubicació  ?


#. now create the "add new" button
#: ../src/nautilus-property-browser.c:376
msgid "Add new..."
msgstr "Afegeix una nova..."

-- no tinc clar el gènere, que es crearà nou/nova? bug ?


msgid "Nautilus cannot handle \"%s\" locations."
msgstr "El Nautilus no pot gestionar «%s» ubicacions."

-- no pot gestionar ubicacions «%s» ?


msgid "Could not display \"%s\", because the host could not be found."
msgstr "No s'ha pogut mostrar «%s» perquè no s'ha pogut trobar
l'ordinador."

-- hi afegiria remot (l'ordinador remot) per deixar-ho més clar.
Bona feina!

Hi ha cadenes noves, tot i així, acabem amb el que has enviat i després
ja faràs les cadenes noves ;)

Softcatalà:
http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions


Salut!


El dt 19 de 08 de 2008 a les 18:06 +0200, en/na Joan va escriure: 
> Hola,
> 
> Us adjunto l'actualització del nautilus.
> 
> Salut,
> Joan
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME