[GNOME] gimp 2.4 rc 3

David Planella david.planella a googlemail.com
dll set 24 20:19:38 CEST 2007


Bones Joaquim,

El que he vist:

#: ../app/actions/edit-commands.c:159
msgid "Really clear image's undo history?"
msgstr "Esteu segur que voleu budiar l'historial de desfer de la imatge?"

-- buidar

#: ../app/actions/edit-commands.c:211
msgid "Copied pixels to the clipboard"
msgstr " Píxels copiats al porta-retalls"

-- Sobra l'espai inicial.

#: ../app/actions/edit-commands.c:278 ../app/actions/edit-commands.c:454
msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
msgstr "No hi ha cap imatge al porta-retalls per enganxar."

-- per a

#: ../app/actions/file-commands.c:342
msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
msgstr ""
"No es pot tornar endarrera. No hi ha cap nom de fitxer associat a aquesta "
"imatge."

-- enrere o endarrere.

#: ../app/core/core-enums.c:338
msgid "Bevel"
msgstr "Relleu biselat"

-- bisellat

#: ../app/core/gimpstrokeoptions.c:119
msgid ""
"Convert a mitered join to a bevelled join if the miter would extend to a "
"distance of more than miter-limit * line-width from the actual join point."
msgstr ""
"Converteix una vora rectangular en una vora bisel·lada si la mida de la vora "
"és més gran que el producte de l'amplada de la línia pel límit de la vora."

-- bisellada?

#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:350
msgid "You will have to restart GIMP for the following changes to take effect:"
msgstr "Cal que reincieu el GIMP perquè els següents canvis tinguin efecte:"

-- reinicieu

#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2723
msgid "Interpreters"
msgstr "Interprets"

#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2723
msgid "Interpreter Folders"
msgstr "Carpetes d'interprets"

#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2725
msgid "Select Interpreter Folders"
msgstr "Selecciona les carpetes dels interprets"

-- Crec que «interpreter» s'hauria de traduir com a «interpretadors»
en aquest cas. De totes maneres, si vols posar «intèrprets» hi manca
l'accent a totes tres cadenes.

#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:494
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for icon type"
msgstr "El valor '%ld' és invàlid per al tipus d'icona"

-- «%ld»

#: ../app/tools/gimpaligntool.c:670
msgid "Distribute horizontal centers of targets"
msgstr "Distribueix horitzalment els centres"

-- horitzontalment

#. single / multiple objects
#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:231
msgid "Contiguous"
msgstr "Contingua"

-- Contigua

També m'he fixat en una altra cosa:

* A la majoria de cadenes escrius «GIMP» en majúscules, però n'hi ha
unes quantes en què escrius «Gimp». Crec que s'haurien d'homogeneïtzar
a «GIMP».

Això és tot el que he vist després de fer-hi una ullada. No he tingut
temps de provar la traducció en una versió recent del GIMP.

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME