[GNOME] Metacity

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
dll set 24 11:20:19 CEST 2007


Bones,

Comentaris i suggeriments sobre la cadena del metacity:

El dv 21 de 09 del 2007 a les 00:15 +0200, en/na gil forcada va
escriure:
> què us sembla aquesta versió (està força modificat, espero que a millor)
> 
> "Si establiu aquesta opció a «false» (fals) pot significar un
> comportament "

*** es pot produir un comportament incorrecte

> "incorrecte, de manera que s'aconsella als usuaris que no canviïn el seu
> "
> "valor predeterminat: «true» (cert). Moltes accions ( p.ex. fer clic a

*** (p.ex.... → sobra un espai
> l'àrea "
> "del client, moure o canviar la mida de la finestra) normalment com a
> efecte "
> "secundari alcen la finestra. Establiu aquesta opció a fals per a

*** normalment alcen la finestra com a efecte secundari.

> separar "
> "l'alçament de la finestra d'altres accions de l'usuari. Fins i tot quan
> és "
> "fals, encara es poden alçar les finestres amb alt-clic-esquerra en
> qualsevol "
> "lloc de la finestra, amb un clic a les decoracions de la finestra, o
> amb un "
> "missatge especial dels paginadors, com ara sol·licituts d'activació des
> de "

*** sol·licituds

> "les miniaplicacions de la llista de finestres. Aquesta opció està "
> "inhabilitada en el mode d'alçar les finestres amb clic. Fixeu-vos que
> les "
> "diverses maneres d'alçar les finestres quan «raise_on_click» és fals no
> "
> "inclouen les peticions programades de les aplicacions per a alçar
> finestres; "
> "aquestes peticions s'ignoraran sigui quin sigui el motiu. Si
> desenvolupeu "
> "aplicacions i teniu un usuari que es queixa de que l'aplicació no
> funciona "
> "amb aquest paràmetre inhabilitat, digueu-li que es culpa _seva_ per a "
> "trencar el gestor de finestres i que ha de tornar a canviar aquesta
> opció a "

*** Si desenvolupeu aplicacions i un usuari es queixa que l'aplicació no
funciona quan aquest paràmetre està inhabilitat, digueu-li que és culpa
seva per haver trencat el gestor de finestres, i que ha de tornar a...

> "«true» o conviure amb l'error. Vegeu també http://bugzilla.gnome.org/"
> "show_bug.cgi?id=445447#c6."

Salut!

> 
> El dc 19 de 09 del 2007 a les 21:56 +0200, en/na Francesc Vilches va
> escriure:
> > es s'aconsella ----------> sobra 'es' 
> > «cert» i «fals» --------> no sé si això s'hauria de traduir
> > el seu valor predeterminat a «true». -----------> ficaria una coma o
> > un 'que està' abans de predeterminat 
> > 
> > Bona feina!
> > 
> > 
> > 
> > 2007/9/19, Joan <jodufi a gmail.com>:
> >     I aquí teniu la traducció de la cadena que falta al metacity:
> >     
> >     #: ../src/metacity.schemas.in.h:78
> >     msgid ""
> >     "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so
> >     users are "
> >     "strongly discouraged from changing it from the default of
> >     true. Many actions " 
> >     "(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the
> >     window) normally "
> >     "raise the window as a side-effect. Set this option to false
> >     to decouple "
> >     "raising from other user actions. Even when this option is
> >     false, windows can " 
> >     "still be raised by an alt-left-click anywhere on the window,
> >     a normal click "
> >     "on the window decorations, or by special messages from
> >     pagers, such as "
> >     "activation requests from tasklist applets. This option is
> >     currently disabled " 
> >     "in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise
> >     windows when "
> >     "raise_on_click is false does not include programmatic
> >     requests from "
> >     "applications to raise windows; such requests will be ignored
> >     regardless of " 
> >     "the reason for the request. If you are an application
> >     developer and have a "
> >     "user complaining that your application does not work with
> >     this setting "
> >     "disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their
> >     window manager " 
> >     "and that they need to change this option back to true or live
> >     with the bug "
> >     "they requested. See also
> >     http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
> >     msgstr ""
> >     "Establir aquesta opció a «false» pot significar un
> >     comportament incorrecte, "
> >     "de manera que es s'aconsella als usuaris que no canviïn el
> >     seu valor "
> >     "predeterminat a «true». Moltes accions ( p.ex. fer clic a
> >     l'àrea del client, "
> >     "moure o canviar la mida de la finestra) normalment alcen la
> >     finestra com a "
> >     "efecte secundari. Establiu aquesta opció a fals per evitar
> >     que s'alci degut " 
> >     "a l'interacció de l'usuari. Fins i tot quan és fals, la
> >     finestra es pot alçar "
> >     "amb alt-clic-esquerre en qualsevol lloc de la finestra, o amb
> >     un clic a les "
> >     "decoracions de la finestra, o amb un missatge especial, com
> >     ara una " 
> >     "sol·licitut d'activació d'alguns cercapersones. Aquesta opció
> >     està "
> >     "inhabilitada en el mode d'alçar les finestres amb clic.
> >     Fixeu-vos que la "
> >     "llista de maneres d'alçar una finestra quan raise_on_click
> >     està a «false» " 
> >     "no inclouen les peticions programades de les aplicacions per
> >     a alçar les "
> >     "finestres; aquestes peticions seran ignorades sigui quina
> >     sigui la raó "
> >     "de la petició. Si sou un desenvolupador d'aplicacions i teniu
> >     un usuari " 
> >     "que es queixa de que l'aplicació no funciona amb aquest
> >     paràmetre "
> >     "inhabilitat, digueu-li que es culpa _seva_ per trencar el seu
> >     gestor "
> >     "de finestres i que ha de tornar a canviar aquesta opció a
> >     «true» o " 
> >     "conviure amb l'error. Vegeu també
> >     http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
> >     
> >     Per sort ja hi havia traduïda la meitat de la cadena de
> >     traduccions anteriors. 
> >     
> >     Salut,
> >     Joan
> >     
> >     _______________________________________________
> >     GNOME mailing list
> >     GNOME a llistes.softcatala.org
> >     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >     
> > 
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
---

sílvia miranda

Bloc: http://silvia.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME