[GNOME] Metacity

gil forcada gilforcada a guifi.net
div set 21 00:15:57 CEST 2007


què us sembla aquesta versió (està força modificat, espero que a millor)

"Si establiu aquesta opció a «false» (fals) pot significar un
comportament "
"incorrecte, de manera que s'aconsella als usuaris que no canviïn el seu
"
"valor predeterminat: «true» (cert). Moltes accions ( p.ex. fer clic a
l'àrea "
"del client, moure o canviar la mida de la finestra) normalment com a
efecte "
"secundari alcen la finestra. Establiu aquesta opció a fals per a
separar "
"l'alçament de la finestra d'altres accions de l'usuari. Fins i tot quan
és "
"fals, encara es poden alçar les finestres amb alt-clic-esquerra en
qualsevol "
"lloc de la finestra, amb un clic a les decoracions de la finestra, o
amb un "
"missatge especial dels paginadors, com ara sol·licituts d'activació des
de "
"les miniaplicacions de la llista de finestres. Aquesta opció està "
"inhabilitada en el mode d'alçar les finestres amb clic. Fixeu-vos que
les "
"diverses maneres d'alçar les finestres quan «raise_on_click» és fals no
"
"inclouen les peticions programades de les aplicacions per a alçar
finestres; "
"aquestes peticions s'ignoraran sigui quin sigui el motiu. Si
desenvolupeu "
"aplicacions i teniu un usuari que es queixa de que l'aplicació no
funciona "
"amb aquest paràmetre inhabilitat, digueu-li que es culpa _seva_ per a "
"trencar el gestor de finestres i que ha de tornar a canviar aquesta
opció a "
"«true» o conviure amb l'error. Vegeu també http://bugzilla.gnome.org/"
"show_bug.cgi?id=445447#c6."


El dc 19 de 09 del 2007 a les 21:56 +0200, en/na Francesc Vilches va
escriure:
> es s'aconsella ----------> sobra 'es' 
> «cert» i «fals» --------> no sé si això s'hauria de traduir
> el seu valor predeterminat a «true». -----------> ficaria una coma o
> un 'que està' abans de predeterminat 
> 
> Bona feina!
> 
> 
> 
> 2007/9/19, Joan <jodufi a gmail.com>:
>     I aquí teniu la traducció de la cadena que falta al metacity:
>     
>     #: ../src/metacity.schemas.in.h:78
>     msgid ""
>     "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so
>     users are "
>     "strongly discouraged from changing it from the default of
>     true. Many actions " 
>     "(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the
>     window) normally "
>     "raise the window as a side-effect. Set this option to false
>     to decouple "
>     "raising from other user actions. Even when this option is
>     false, windows can " 
>     "still be raised by an alt-left-click anywhere on the window,
>     a normal click "
>     "on the window decorations, or by special messages from
>     pagers, such as "
>     "activation requests from tasklist applets. This option is
>     currently disabled " 
>     "in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise
>     windows when "
>     "raise_on_click is false does not include programmatic
>     requests from "
>     "applications to raise windows; such requests will be ignored
>     regardless of " 
>     "the reason for the request. If you are an application
>     developer and have a "
>     "user complaining that your application does not work with
>     this setting "
>     "disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their
>     window manager " 
>     "and that they need to change this option back to true or live
>     with the bug "
>     "they requested. See also
>     http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
>     msgstr ""
>     "Establir aquesta opció a «false» pot significar un
>     comportament incorrecte, "
>     "de manera que es s'aconsella als usuaris que no canviïn el
>     seu valor "
>     "predeterminat a «true». Moltes accions ( p.ex. fer clic a
>     l'àrea del client, "
>     "moure o canviar la mida de la finestra) normalment alcen la
>     finestra com a "
>     "efecte secundari. Establiu aquesta opció a fals per evitar
>     que s'alci degut " 
>     "a l'interacció de l'usuari. Fins i tot quan és fals, la
>     finestra es pot alçar "
>     "amb alt-clic-esquerre en qualsevol lloc de la finestra, o amb
>     un clic a les "
>     "decoracions de la finestra, o amb un missatge especial, com
>     ara una " 
>     "sol·licitut d'activació d'alguns cercapersones. Aquesta opció
>     està "
>     "inhabilitada en el mode d'alçar les finestres amb clic.
>     Fixeu-vos que la "
>     "llista de maneres d'alçar una finestra quan raise_on_click
>     està a «false» " 
>     "no inclouen les peticions programades de les aplicacions per
>     a alçar les "
>     "finestres; aquestes peticions seran ignorades sigui quina
>     sigui la raó "
>     "de la petició. Si sou un desenvolupador d'aplicacions i teniu
>     un usuari " 
>     "que es queixa de que l'aplicació no funciona amb aquest
>     paràmetre "
>     "inhabilitat, digueu-li que es culpa _seva_ per trencar el seu
>     gestor "
>     "de finestres i que ha de tornar a canviar aquesta opció a
>     «true» o " 
>     "conviure amb l'error. Vegeu també
>     http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
>     
>     Per sort ja hi havia traduïda la meitat de la cadena de
>     traduccions anteriors. 
>     
>     Salut,
>     Joan
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME