[GNOME] rhythmbox per revisar

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dic set 19 11:28:19 CEST 2007


Aquí tens les meves correccions:

 #: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:2559
-#, fuzzy
 msgid "Failed to create audio output element; check your installation"
-msgstr "No s'ha pogut crear un element font; comproveu la vostra instal·lació"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut crear un element de sortida audio; comproveu la vostra "
+"instal·lació"

-- sortida d'àudio

 #: ../data/glade/playback-prefs.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Player Backend"
-msgstr "S'ha produït un error de reproducció"
+msgstr "Reproducció creuada"

-- Rerefons de reproducció
-- backend es refereix a la tecnologia que es farà servir per a reproduir

 #: ../data/glade/playback-prefs.glade.h:7
 msgid "_Use crossfading backend (requires restart)"
-msgstr ""
+msgstr "_Utilitza l'atenuació creuada (cal reiniciar)"

-- rerefons d'atenuació

 #: ../plugins/artdisplay/artdisplay/__init__.py:283
 msgid "Searching... drop artwork here"
-msgstr ""
+msgstr "S'està cercant... deixi les il·lustracions aquí"

 #: ../plugins/artdisplay/artdisplay/__init__.py:285
 msgid "Drop artwork here"
-msgstr ""
+msgstr "Deixa les il·lustracions aquí"

-- deixeu anar les imatges

 #: ../plugins/cd-recorder/cd-recorder.rb-plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Audio CD Recorder"
@@ -1524,10 +1521,12 @@
 "Adds support for playing media from, and sending media to UPnP/DLNA network "
 "devices"
 msgstr ""
+"Afegeig compatibilitat per reproduïr el medi, i envia dades als dispositius "
+"de xarxa UPnP/DLNA"

-- reproduir

 #: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:660
 msgid "New DAAP share"
-msgstr ""
+msgstr "Nou recurs compartir DAAP"

-- compartit

 #: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.glade.h:5
 msgid "   * Free, simple and quick access to the music, for everyone."
-msgstr ""
+msgstr "   * Lliure, simple i ràpid d'accedir per a tothom a la música."

-- Accés a la música gratuït, senzill i ràpid, per a tothom

 #: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.glade.h:8
 msgid "<b>Jamendo</b>"
@@ -1791,6 +1792,11 @@
 "It's a \"Some rights reserved\" agreement, perfectly suited for the new "
 "century."
 msgstr ""
+"Al jamedo, els artistes distribueixen la seva música sota llicències "
+"Creative Commons.\n"
+" En dues paraules, permeten baixar, mesclar i compartir la seva música "
+"lliurement.\n"
+"És un acord amb «Alguns drets reservats», que s'adapta perfectament
al nou segle."

-- jamendo

 #: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:572
 #, c-format
 msgid "Unable to change station URI to %s, as that station already exists"
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut canviar l'estació URI a %s ja que l'estació ja existeix"

-- l'URI de l'estació

 #: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:124
 #: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:133
-#, fuzzy
 msgid "No lyrics found"
-msgstr "No s'ha trobat cap dispositiu escrivible."
+msgstr "No s'han trobat lletres"

-- la lletra

 #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:4
 msgid "  * All albums and artists hand-picked"
-msgstr ""
+msgstr "  * Tots els à lbums i artistes a escollits a dit"

-- àlbums

 #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:12
 msgid ""
 "  * No copy protection on the music (DRM) which allows playing music on "
 "any device (unlike iTunes/MSN/etc)"
 msgstr ""
+"  * No hi ha cap protecció de còpia a la música (DRM) cosa que permet "
+"reproduïr-la a qualsevol dispositiu (excepte iTunes/MSN/etc)"

-- reproduir

 #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:14
 msgid ""
 "  * Not part of the \"evil\" major label machine - for those that hate the "
 "music biz and want to help topple it"
 msgstr ""
+"  * No forma part de la «diabòlica» maquinaria de les grans firmes - "
+"per aquells que odien la música estranya i volen ajudar a eliminar-la"

-- maquinària

 #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:16
 msgid ""
 "  * Our genres are hard to find in record stores and not on radio (though "
 "do appear on college radio)"
 msgstr ""
+"  * El nostre gènere es difícil de trobar a botigues i a la ràdio (encara "
+"que apareixen a ràdios universitaries)"

-- genres es refereix a estils músicals, a gènere, no al producte

 #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:17
 msgid ""
 "  * Perfect quality downloads (CD copy) are available when you download "
 "(not inferior quality sound)"
 msgstr ""
+"  * Descàrregues de qualitat perfecta (còpies de CD) estan disponibles "
+"quan descarrega (sense qualitat d'àudio inferior)"

-- estan disponibles per a descarregar

 #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:18
 msgid ""
 "  * Radio stations and \"genre mix\" playlists allow background listening "
 "- can do work while listening to our music"
 msgstr ""
+"  * Estacions de radio i listes de reproducció de «barreges de genere» "
+"poden ser escoltades en segon pla - pot treballar mentre escolta la nostra "
+"música"

-- llistes
-- barreges de gèneres

 #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:20
 msgid ""
 "  * Variable pricing scheme means you can pay as little as $5 for an album "
 "if you choose"
 msgstr ""
+"  * L'esquema de preus variable vol dir que pot pagar tant sols $5 per "
+"un àlbum si escull"

-- podeu pagar
-- if you choose: si ho voleu

 #: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.glade.h:22
 msgid "  * Wide variety of genres, can fit any mood"
-msgstr ""
+msgstr "  * Un ampli ventall de generes, pot ajustar-se a qualsevol humor"

-- gèneres
-- mood: estat d'ànim

 #: ../plugins/power-manager/power-manager.rb-plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Inhibit Power Manager from suspending the machine while playing"
@@ -2568,14 +2600,12 @@
 msgstr "Un connector d'exemple en C, sense capabilitats"

 #: ../plugins/sample-vala/sample-vala.rb-plugin.desktop.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "A sample plugin in Vala with no features"
-msgstr "Un connector d'exemple en C, sense capabilitats"
+msgstr "Un connector d'exemple en Vala, sense capabilitats"

-- capabilitat: capacitats

 #: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1674
-#, fuzzy
 msgid "Music Player Visualization"
-msgstr "Mostra visualitzacions"
+msgstr "isualitzacions del reproductor de música"

-- V

 #: ../widgets/rb-property-view.c:504
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d artist (%d)"
 msgid_plural "All %d artists (%d)"
 msgstr[0] "%d artista (%d)"
 msgstr[1] "Tots els %d artistes (%d)"

 #: ../widgets/rb-property-view.c:507
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d album (%d)"
 msgid_plural "All %d albums (%d)"
 msgstr[0] "%d àlbum (%d)"
 msgstr[1] "Tots els %d àlbums (%d)"

 #: ../widgets/rb-property-view.c:510
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d genre (%d)"
 msgid_plural "All %d genres (%d)"
 msgstr[0] "%d gènere (%d)"
 msgstr[1] "Tots els %d gèneres (%d)"

-- "Els %d XXXX", sense Tot

Bona feina!

El 18/09/07, Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com> ha escrit:
> Un amb molta "salsa" ;-)
>
> Salut!
> Francesc.
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME