[GNOME] Traducció del gbrainy

gil forcada gilforcada a guifi.net
div set 14 17:32:58 CEST 2007


bones,

msgid "Games played:"
msgstr "Jocs:"

-- jocs jugats: ? tot i que queda ...

msgid "Use the Game menu to start a new game"
msgstr "Useu el menú Joc per començar un joc nou"

-- utilitzeu ?

msgid "A square can be also built from other squares."
msgstr "Un quadrat es pot també construir usant altres quadrats."

-- Un quadrat també es pot construir utilitzant altres quadrats.

msgid ""
"There are 16 single squares, 7 squares made by two single squares, 4
squares "
"made by three squares and 1 square made by sixteen single squares."
msgstr ""
"Hi ha 16 quadrats simples, 7 quadrats fets per dos quadrats simples, 4
"
"quadratsfets per tres quadrats i un quadrat fet per setze quadrats
simples."

-- t'has menjat un espai

msgid ""
"The numbers in the matrix follow a logic. Which is the number that
should "
"replace the question mark?"
msgstr ""
"Els nombres a la matriu d'abaix segueixen una lògica. Quin és el número
que "
"ha de reemplaçar el interrogant?"

-- l'interrogant (l') (n'hi ha més d'una)

msgid ""
"Which of the following figures cannot be drawn without crossing any
previous "
"lines and lifting the pen?"
msgstr ""
"Quina de les següents figures no es pot dibuixar sense creuar una de
les "
"línies prèvies o llevar el bolígraf?"

-- figures següents (n'hi ha alguna altra més però tampoc passa res si
no ho canvies)
-- llevar → aixecar ?

msgid "A triangle can be embedded inside another triangle."
msgstr "Un triangle pot estar incrustat dins d'un altre triangle."

-- dins d'un altre. (sense el triangle final)

msgid "What is the coloured percentage covered in the figure?"
msgstr "Quin és el percentatge colorejat covert a la figura?"

-- colorejat covert → covert de color ?

msgid ""
"What is the letter of the figure that represents the next logical
figure in "
"the sequence? (A, B or C)"
msgstr ""
"Quina és la lletra de la figura que representa la següent figura lògica
a la "
"seqüència (A, B o C)?"

-- en anglès el «(A, B o C)» està després de l'interrogant, ho has fet
expressament de posar-lo abans en català?

msgid ""
"Every letter is calculated taking the position in the alphabet of the "
"previous character and adding {0} to it to get the position of the new
"
"letter."
msgstr ""
"Cada lletra se calcula prenent la posició a l'alfabet del caràcter
previ i "
"afegint-hi «0», amb el que s'obté la posició de la nova lletra."

-- es calcula


El ds 08 de 09 del 2007 a les 09:33 +0200, en/na Jordi Mas va escriure:
> Ep gent,
> 
> He traduït al català el gbrainy que és un programa que estic escrivint
> per a Gnome.
> 
> Si algú veu alguna errada, tant en el text anglès com en el català, que
> m'ho faci saber.
> 
> Gràcies,
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME