Re: [GNOME] Dues correccions per la documentació de l'epiphany

David Planella david.planella a googlemail.com
diu nov 4 18:57:14 CET 2007


Hola Jordi,

ara que hi estàs posat, volia comentar un parell més de correccions
per a la documentació de l'Epiphany que vaig veure l'altre dia, les
quals he adjuntat com a diff i també comento a continuació:

 #: C/epiphany.xml:362(title)
 msgid "Browsing the Web"
-msgstr "Navegació per el web"
+msgstr "Navegació pel web"

-- pel

 #: C/epiphany.xml:454(para)
 msgid "To save a page to a file, choose <menuchoice><guimenu>
File</guimenu><guimenuitem>Save As...</guimenuitem></menuchoice>.
Enter a name for the file in the <guilabel> Save As</guilabel> dialog
box, then press <guibutton>Save </guibutton>."
-msgstr "Per a desar una pàgina en un fitxer, escolliu
<menuchoice><guimenu> Fitxer</guimenu><guimenuitem>Anomena i
desa...</guimenuitem></menuchoice>. Entreu un nom per el fitxer en el
quadre del diàleg <guilabel>Anomena i desa</guilabel>, després premeu
<guibutton>Desa</guibutton>."
+msgstr "Per a desar una pàgina en un fitxer, escolliu
<menuchoice><guimenu> Fitxer</guimenu><guimenuitem>Anomena i
desa...</guimenuitem></menuchoice>. Entreu un nom per al fitxer en el
quadre del diàleg <guilabel>Anomena i desa</guilabel>, després premeu
<guibutton>Desa</guibutton>."

-- «per al» en comptes de «per el»

 #: C/epiphany.xml:1683(title)
 msgid "Certificates &amp; Online Security"
-msgstr "Certificats i Seguretat en línia"
+msgstr "Certificats i seguretat en línia"

-- minúscules

 #: C/epiphany.xml:1883(para)
 msgid "You can set a minimum size for web page fonts by using the
<guilabel> Minimum size</guilabel> spin box. Fonts smaller than this
value will be increased to this size."
-msgstr "En el quadre giratori <guilabel>Mida mínima</guilabel> podeu
establir la mida mínima per els tipus de lletra de les pàgines web. El
tipus de lletra inferiors a aquest valor s'incrementaran fins a
aquest."
+msgstr "En el quadre giratori <guilabel>Mida mínima</guilabel> podeu
establir la mida mínima per als tipus de lletra de les pàgines web.
Els tipus de lletra inferiors a aquest valor s'incrementaran fins a
aquest."

-- «per al» en comptes de «per el»
-- «Els» tipus de lletra inferiors [...]

Així doncs si a tothom li semblen bé, et demanaria que també les pugessis.

Salut,
David.
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ephy-help.ca.po.diff
Type: text/x-patch
Size: 3429 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20071104/0e8df052/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME